Investors

General Meetings

2024

Date: March 14, 2024
Time: 2:00 pm CEST
Place: NNIT A/S, Oestmarken 3A, 2860 Soeborg

On the date of notice to convene, NNIT A/S’ share capital amounts to nominally DKK 250,000,000, divided into 25,000,000 shares of nominally DKK 10 each. Each share of nominally DKK 10 carries ten (10) votes.

English

Notice, including agenda and complete proposals

Appendix A: Candidates for (Re-) Election to the Board of Directors

Appendix B: Remuneration Policy 

Annual Report 2023

Remuneration Report 2023

Proxy/vote by correspondence

AGM Privacy notice

Danish

Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige

Bilag A: Kandidater på (gen-)valg til bestyrelsen

Bilag B: Vederlagspolitik

Årsrapport 2023

Vederlagsrapport 2023

Fuldmagt/Brevstemme 2024  

Beskyttelse af personoplysninger