Gettyimages 1214327843 (1)
Den offentlige sektor

It-løsninger udviklet for mennesker af mennesker

Øget brug af it og digitale løsninger udgør en vigtig brik i at knække koden til de store udfordringer, den offentlige sektor står over for. Men for at it kan skabe værdi i form af øget effektivitet, frigivet kapacitet og højere kvalitet, skal systemerne være udviklet og designet omkring de mennesker, der skal bruge dem i praksis.

Den danske velfærdsmodel kommer under stort pres i fremtiden, når færre mennesker skal forsørge flere. Ud over enorme demografiske udfordringer er sparekrav hverdagskost i en offentlig sektor, der samtidig mødes med stadigt stigende forventninger fra borgere. Der mangler varme hænder, hvis sektoren skal kunne blive ved med at levere velfærd af høj kvalitet. Og udfordringerne bliver ikke mindre af, at store dele af den offentlige sektor bløder, fordi det er svært at rekruttere.

Turbo på digitaliseringen

I dag er der næppe tvivl om, at it og digitale løsninger spiller en væsentlig rolle i at løse nogle af de udfordringer, den offentlige sektor står over for. I et globalt perspektiv har Danmark førertrøjen på, når det kommer til offentlig digitalisering. Ikke desto mindre kæmper mange offentlige myndigheder med at digitalisere i et tilstrækkeligt højt tempo.

At det kan være svært at sætte turbo på den digitale transformation, bunder til dels i en risikoavers kultur, der hersker mange steder i det offentlige. Det er naturligt, når man hver dag tager hånd om fx personfølsomme sager og behandler sensitive borgerdata, men desværre ender tilbageholdenhed ofte med at være en stopklods for både effektivisering og optimering gennem it. Mange offentlige instanser døjer i dag med tung teknisk gæld i form af forældede systemer. Og det spænder ben for digitaliseringen, fordi den bagvedliggende infrastruktur gør det svært at speede udviklingen af nye løsninger op.

Det er både dyrt, ressourcekrævende og risikofyldt at bygge og vedligeholde forældede systemer. Jo hurtigere den tekniske gæld mindskes, jo hurtigere kan der udvikles gode, moderne it-løsninger, som kan gøre arbejdsprocesser og sagsgange nemmere. Og dermed kan medarbejderne fokusere på værdiskabende kerneopgaver.

I sidste ende er det it-systemers fornemste opgave at optimere og effektivisere processer, så der frigives hænder og økonomi. Desværre har der de seneste år været mange tilfælde, hvor offentlige it-systemer og applikationer er endt med at gøre det modsatte. Ofte fordi brugergrænseflader ikke bliver udviklet med blik for behovene hos de fagpersoner, der skal arbejde i systemerne til dagligt – eller borgerne i den anden ende. Når man udvikler applikationer og løsninger til den offentlige forvaltning – hvad enten det er til ministerier, styrelser eller kommuner – er det altafgørende at designe og indrette løsningerne til de mennesker, de skal hjælpe. Det må aldrig blive menneskerne, der skal indrette sig efter systemerne.

Komplekse opgaver omsat til brugervenlige systemer

Overalt i den offentlige sektor arbejder ildsjæle hver dag for at gøre en forskel for borgere i Danmark. Bedre borgerbetjening og mere effektiv sagsbehandling står højt på agendaen på tværs af offentlige styrelser og myndigheder.

Mange styrelser kæmper med at håndtere følsomme borgerdata og kompleks lovgivning – og veksle det til god og effektiv sagsbehandling fra sagsoprettelse til afslutning. Hvad enten der er tale om udbetalingssystemer eller andre former for avanceret sagsbehandling, er det en topprioritet at minimere fejl i sagerne for både borgere og stat.

Det stiller store krav til de understøttende it-løsninger og kræver ofte mere end standardløsninger. Men selv når både sagsgange, lovgivningen og den understøttende it har høj kompleksitet, må brugerfladen, der møder medarbejderne og borgerne aldrig være kompleks. Den skal være simpel, effektiv og intuitiv.

Ved hjælp af såkaldte low-code-værktøjer som OutSystems kan it-løsninger bygges af moduler frem for tung kodning fra bunden. Det gør det muligt både at bygge nyt og bygge oven på eksisterende løsninger hurtigere end nogensinde før. Og fordi udviklingen ikke kræver specialister inden for kodning, er det muligt at rykke udviklingen tættere på fagpersonerne i forvaltningen. Det er en stor fordel i en sektor, hvor kombinationen af it-tekniske kompetencer og domæneviden inden for de respektive myndighedsområder er en mangelvare.

Gør kolde hænder varme med it

Overalt i den offentlige sektor kæmper man med at tiltrække talenter. Medarbejdere, der løser kerneopgaverne ude hos borgerne – de varme hænder – må dagligt løbe hurtigere og hurtigere.

Som it-leverandør ser vi det som vores vigtigste opgave at hjælpe med it-løsninger, der kan effektivisere og optimere arbejdsgange, så flere kolde hænder kan blive varme. Uanset om en medarbejder er ude hos borgeren eller løser opgaver bag skærmen, er der brug for it-systemer, hvor den gode brugeroplevelse er i centrum.

Her ligger der et stort potentiale i brug af kunstig intelligens (AI) og machine learning. Med intelligente algoritmer kan vi skabe automatiserede flows omkring for eksempel indberetninger og udbetalinger, så der frigives ressourcer, som kan bruge på mere værdiskabende aktiviteter, samtidig med at kvaliteten øges.
Også på lovtunge områder har kunstig intelligens et enormt potentiale. Det er en stor og ressourcekrævende opgave at holde it-systemer ajour med kompleks og foranderlig lovgivning. Kan systemerne gennem brug af AI foreslå systemiske ændringer som følge af nye lovkrav, vil det minimere opgaven markant.

Med EU’s nye AI-lov i sigte skærpes rammerne for brug af algoritmer og kunstig intelligens i både private virksomheder og offentlige myndigheder. Det stiller krav til både dataetik og sporbarhed, og derfor er det vigtigt at vælge en it-leverandør, der tænker etisk AI ind fra start i udviklingen af nye løsninger.

Forvaltningsforståelsen øger kvaliteten

Hos NNIT har vi mere end 15 års erfaring med at hjælpe ministerier og styrelser med opbygning af sagsbehandlings- og udbetalingssystemer på lovtunge områder med høj kompleksitet. Vores sektorindsigt gør, at vi forstår forvaltningens arbejdsgange og -processer indgående. Det er din garanti for, at vi altid designer brugergrænseflader tilpasset både medarbejdere og borgere.

Vores mangeårige erfaring har givet os et bredt kendskab til statens projektmodel, offentlig sagsbehandling og forvaltningslovgivning, der danner afsæt for vores rådgivning og løsninger. Derfor kan vi hjælpe med at skabe bedre sammenhængskraft og nemmere udveksling af data mellem ministerier, styrelser og kommuner, fordi vi tænker behovet ind fra start.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at man som offentlig myndighed ikke bliver låst fast til sine systemer og leverandører. Derfor udvikler vi altid løsninger, der er nemme at overdrage fra projekt til drift – både internt og til nye samarbejdspartnere.

Vi er klar til at hjælpe dig

I NNIT står et stort hold af it-eksperter – fra rådgivere, it-arkitekter og udviklere til cloudeksperter og compliancespecialister – klar til at hjælpe med at finde svarene på dine udfordringer.

Fælles for os alle er, at vi ikke blot er kodere, der tænder på at arbejde med de nyeste teknologier. Vi er drevet af lysten til at skabe løsninger, der gør en konkret forskel. Selv de mest moderne teknologier skaber ikke værdi i sig selv. Først når udviklingen af nye løsninger og systemer tager afsæt i de mennesker, der skal bruge dem, og de udfordringer, de skal hjælpe med at løse, kan vi flytte noget.

Det er det, vi mener, når vi siger, at vi udvikler it-løsninger for mennesker af mennesker.

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig

Kontakt os, så finder vi en løsning, der passer til dine behov

Kontakt Os
NLPO