Doctor typing on computer
Clinical

Giv din kliniske transformation luft under vingerne med nye teknologier

En vellykket klinisk transformation kræver en stor forståelse for mennesker, processer og brug af teknologi i et stadig mere komplekst reguleringslandskab. Enhver organisations transformative rejse er forskellig og indebærer alt lige fra opgør med siloer til standardisering og konsolidering af data og indhold eller optimering af din forretning. NNIT leverer de tjenester, du har brug for fra start til slut.

Hvad er klinisk transformation?

I løbet af det seneste årti er der sket væsentlige forandringer på det kliniske område. Teknologien har udviklet sig, men myndighedernes stigende krav gør det stadigt mere udfordrende at anvende gamle systemer, som i dag er både komplekse og dyre. Mange kliniske afdelinger har et ønske om at transformere deres forretning ved hjælp af ny teknologi og høste frugterne af innovation og IT-optimering. Men spørgsmålet er, hvordan man sammensætter en køreplan, hvordan transformationen gennemføres, og hvordan man sikrer dens succes på lang sigt?

Doctor with patient and stethoscope

Teknologisk betingede kliniske forsøg

 

I dag er kliniske forsøg afhængige af en lang række systemer. Nogle systemer er manuelle, mens andre er elektroniske, og data samt indhold forvaltes ofte i separate, fragmenterede og ikke-integrerede applikationer såsom elektroniske dokumentstyringssystemer (EDMS), systemer til elektronisk opbevaring af essentielle dokumenter (ETMF), kliniske forsøgsstyringssystemer (CTMS), interaktiv responsteknologi (IRT), statistiske computermiljøer (SCE) osv.

Selvom denne type af IT-løsninger understøtter vores individuelle kliniske forsøgsaktiviteter, bliver dataene og indholdet, der genereres og administreres i disse, typisk placeret i siloer, hvilket forhindrer end-to-end-procesoptimering, effektivt samarbejde og tilsyn. Derudover nødvendiggør sådanne løsninger til tider manuel indtastning af data og duplikering mellem systemer.

Det første skridt i en klinisk transformation er en samlet platform, der sikrer problemfri data- samt indholdsstyring og standardiserer datamodeller og brugstilfælde, hvilket både forbedrer den kliniske afdelings compliance og operationelle effektivitet.

Tablet, beaker and person with paperwork

Datadrevet og informeret

Siloer besværliggør adgangen til data, og resulterer i sidste ende i urealiseret potentiale i brugen og genbrugen af information. En klinisk transformation påvirker ikke kun udførelsen af et enkelt klinisk forsøg, men introducerer også ny teknologi, der på tværs af studier forbedrer evnen til at identificere risici og succesrater i studiers design- og startfaser.

Sikkerhed og compliance

Compliance, data- og patientsikkerhed er essentielle komponenter i den succesfulde, kliniske transformation. Med øget patientengagement og omfattende brug af personaliserede data i Life Sciences-industrien ser globale reguleringsenheder i stigende grad mod nye lovgivningsmæssige foranstaltninger, så de lever op til de gældende sikkerhedskrav på området. Compliance er en afgørende license to operate inden for Life Sciences-industrien og skal indtænkes i alle led af transformationsrejsen.

Bygger bro mellem forretning og teknologi


NNIT forstår de farmaceutiske organisationer; Deres interessenter, processer og teknologi. Med mere end 20 års erfaring inden for klinisk drift og datastyring har NNIT supporteret kunder i Life Sciences-industrien på deres transformationsrejse på tværs af NNIT-tjenester – lige fra rådgivning og implementering, validering og migration til applikationstjenester mv.

Vi ved, at brancheerfaring har afgørende betydning for, at du kommer succesfuldt i mål. I vores arbejde kombinerer vi klinisk fagekspertise med branchens best practices, så vi kan give dig en så pragmatisk og effektiv tilgang til digital transformation af dit kliniske forretningssetup som muligt.