Corporate Responsibility

Når vi hjælper vores kunder med gode it-løsninger, handler det ikke kun om at effektivisere deres forretning gennem teknologi. Det handler samtidig om at sætte et positivt aftryk på samfundet.

Udover en generel tilgang til ordentlig og ansvarlig forretningsførelse, støtter vi principperne for ansvarlig virksomhed i FNs Global Compact og rapporterer årligt til FN gennem The UN Compact Communication on Progress.

Hos NNIT tager vi i vores CR-politik udgangspunkt i FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Her har vi identificeret fire ud af de 17 mål, hvor vi ser vores arbejde og investeringer tilføre mest værdi:

SDG 4 logo
SDG 5 logo
SDG 9 logo
SDG 12 logo

Se denne video for at få en introduktion til vores arbejde med Corporate Responsibility

Vi hjælper skoleelever med at navigere i den digitale verden

NNIT er en af grundlæggerne af Coding Class i Danmark, et initativ, som stræber efter at introducere børn og unge til teknologiens uendelige muligheder, så de kan få en bedre forståelse af den digitale verden som vi er en del af.

Sammen med Coding Class giver NNIT en opgave til skolelever, som de skal løse gennem digitale værktøjer og kodning. I 2020 gik opgaven ud på at designe og udvikle et spil, som kunne hjælpe vores kolleager med at sortere affald og reducere vandforbrug og madaffald. 

Vores bidrag til at udvikle it talent

NNIT's Corporate Vice President, Kristine Stenhuus, sidder i bestyrelsen for IT Universitet i Danmark (ITU). Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre ITU's interesser som førende institution inden for uddannelse og forskning i dansk it. Vores CEO, Per Kogut, er desuden bestyrelsesformand i Digital Hub, hvis formål er at tiltrække international talenter, kunder og kapital, som kan accelerere væksten af det danske digitale miljø.

Vi øger studerendes interesse for videnskabelige uddannelser

NNIT er en del af det teknologiorienterede fællesskab ”Engineer the Future”, hvor vores eksperter frivilligt besøger skoler og giver studerende et indblik i nogle af de videnskabelige områder. Via initiativet kan vores digitale og tekniske eksperter vise studerende det potentiale, der er i at arbejde inden for Cybersikkerhed, IT i sundhedsvæsenet, Virtual Reality og meget mere.
Vores eksperter deltager ved at præsentere og dele deres professionelle viden med de studerende, og svare på spørgsmål og overvejelser som de studerende har inden for områder som teknologi og it.

At øge diversitet og mindske ulighed mellem køn

Hos NNIT tror vi på vigtigheden af lige rettigheder og muligheder, og at forskelligartede teams fungerer og trives bedre.  Vores diversitetspolitik omhandler derfor alle hjørner af NNIT. I 2020 gennemgik vi vores medarbejderpolitikker, med henblik på at øge inklusionen af alle køn i vores organisation (eksempelvis i forhold til barsel).

Derudover foretager vi interne analyser af kønsrelaterede forskelle i løn i Danmark. I 2020 var forskellen i løn mellem mandlige og kvindelige NNIT kolleager under 10%, og vi vil fortsætte med at minimere denne forskel lokalt såvel som globalt. 

Vi støtter op om en bæredygtig udvikling i it branchen

Digital transformation kan spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, men it-branchen er samtidigt en af de største udledere af CO2. NNIT deltager derfort aktivt i netværksgrupper mellem organisationer, med det formål at sikre en bæredygtig udvikling inden for it-industriens parametre. Et af disse netværk er IT-Branchens Forum for Bæredygtighed, Digitalisering og Standardisering, hvor vi aktivt er med til at udvikle nye praksisser, som kan lede industrien i en bedre retning.

Forbedring af vores infrastruktur

Vi er løbende i gang med at vurdere vores firmabilsordning, med henblik på at konvertere vores bilflåde til elbiler. Ladestandere er blevet installeret på NNIT's hovedkontor, og vi er derudover i dialog med delebilsordninger, der kan tilbyde vores kolleager muligheden for et mindre forurenende transportalternativ.

Innovative løsninger

Som et skridt på vejen til at mindske vores CO2 udledninger, har vi accelereret vores Augmented/Virtual Reality projekter, hvor vi tilbyder vores kunder adskillige løsninger såsom virtuelle møder, træningsimulationer og hurtigere assistance fra eksperter uden brug for transport.

Reducering af vores drivhusgasudledning

I 2020 begyndte vi arbejdet med at måles vores globale CO2 udledninger. Det inkluderer først og fremmest en identificering af vores største kilder til udledningen, og hvad mulighederne var for at reducere det. 

Et af NNIT's mest kritiske komponenter er vores datacentre. De har en stor rolle i digtaliseringen af samfundets infrastruktur, men udgør også vores største energiforbrug. Derfor vedligeholdes NNIT's to datacentre  med grøn energi, og alle vores danske lokationer får grøn energi fra vind- eller vandkraft. Som resultat er vores energiforbrug under det europæiske gennemsnit. 

Dog føler vi at vi kan gøre mere. Derfor arbejder vi på en løsning, hvor vi udnytter restprodukterne fra vores datacentre, overskudsvarmen, til at opvarme boliger i lokaleområdet. 

I 2020 påbegyndte NNIT måling og monitorering af vores drivhusgasudledninger. 

 

NNIT has from 2020 begun monitoring our energy and carbon footprint. The carbon footprint gives a general overview of NNIT's total greenhouse gas emissions. The analysis is based on the international standard, the Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG protocol), which is the most important standard for measuring greenhouse gas emissions, developed by World Resources Institute (WRI) and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). The GHG protocol divides emissions into three scopes of direct and indirect emissions following from NNIT's operations. The reporting considers the following greenhouse
gases, all converted into CO2 equivalents: CO2, CH4 (methane), N2O (laughing gas), SF6,
HFCs and PFCs.

Measuring the carbon footprint of all NNIT's indirect emissions is a comprehensive investigative task, and thus identifying and collecting relevant data for additional areas are still ongoing. 

However, NNIT is pleased to present our greenhouse gas emissions from 2019 and 2020. 

NNIT believes in the importance of transparency, and we will therefore present our 2019 and 2020 emissions based on both a locations-method and a market-based method of measuring emissions respectively: 

2019

  • Locations-based total: 6,057 tCO2-e
  • Locations-based per FTE: 1,89 tCO2-e
  • Market-based total: 2,348 tCO2-e
  • Market-based per FTE: 0,73 tCO2-e

 

2020:

  • Locations-based total: 3,817 tCO2-e
  • Locations-based per FTE: 1,2 tCO2-e
  • Market-based total: 1,098 tCO2-e
  • Market-based per FTE: 0,35 tCO2-e

The locations-based method of measuring greenhouse gas emissions is based on the three different scopes of the GHG protocol and calculated using external data of these locations' general energy-mix. The data sources used are: World Resource Institute (WRI/US), International Energy Agency (IEA/OECD), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Department of Energy and Climate Change (DECC/UK) and EcoInvent LCI Database. 

However, as NNIT purchases green energy certificates for all locations in Denmark, including our two data centers, NNIT does not emit any greenhouse gas emissions from this energy consumption. The market-based method incorporates NNIT's choice of purchasing solely green energy, and therefore provides a more accurate account for NNIT's emissions. 

kontakt
BKJO 400X400

Brit Kannegaard-Johannessen

Senior Vice President, People, Communication, Marketing & Quality