Lighthouse I6.9

Corporate Responsibility

Når vi hjælper vores kunder med gode it-løsninger, handler det ikke kun om at effektivisere deres forretning gennem teknologi. Det handler samtidig om at sætte et positivt aftryk på samfundet.

Udover en generel tilgang til ordentlig og ansvarlig forretningsførelse, støtter vi principperne for ansvarlig virksomhed i FNs Global Compact og rapporterer årligt til FN gennem The UN Compact Communication on Progress.

Hos NNIT tager vi i vores CR-politik udgangspunkt i FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Her har vi identificeret fire ud af de 17 mål, hvor vi ser vores arbejde og investeringer tilføre mest værdi:

SDG 4 logo
SDG 5 logo
SDG 9 logo
SDG 12 logo

Se denne video for at få en introduktion til vores arbejde med Corporate Responsibility

Digitalisering åbner for en enorm mængde af muligheder – både i et lokalt og globalt perspektiv. Vi ønsker at udbrede kendskabet til it blandt børn og unge og synliggøre teknologiens mange muligheder. Det gør vi blandt andet gennem Coding Class: Et initiativ, der har til formål at få børn til at tænde på teknologi, så de får en bedre forståelse for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden.

Derudover hjælper vi danske ingeniører, teknologistuderende og professionelle gennem Engineer the Future: En teknologisk alliance i Danmark mellem 50 virksomheder, skoler, universiteter og andre interessegrupper. Her bidrager vi til, at mange flere specialiserer sig inden for teknologisk udvikling.

I NNIT støtter og promoverer vi aktivt ligestilling gennem initiativer, der fremmer lige muligheder for alle køn i NNIT. Sammen med resten af it-industrien oplever vi i vores branche en ubalance i kønsfordelingen, hvor flertallet er mænd. Derfor engagerer vi os aktivt i programmer, der fremmer muligheder for kvinder i NNIT: Women in leadership Positions og Discover Your Leadership Potential (DYLP).

Derudover fokuserer vi hos NNIT på jævn kønsfordeling i vores rekrutteringsprocesser og har siden 2017 rapporteret til FNs Global Compact om kønsfordelingen i NNIT – både blandt medarbejdere og i ledelsen.

Vi er pt. i færd med at beslutte, hvilke specifikke aktiviteter vi skal implementere i vores forretning for at støtte op om verdensmål 9.

Fortsættelse følger!

Vi er pt. i færd med at beslutte, hvilke specifikke aktiviteter vi skal implementere i vores forretning for at støtte op om verdensmål 12.

Fortsættelse følger!

kontakt
BKJO 400X400

Brit Kannegaard-Johannessen

Senior Vice President, People, Communication, Marketing & Quality