Quality Hero V1
QUALITY Solutions

Opnå bedre performance med et optimeret kvalitetsstyringssystem

Opnå bedre performance med et optimeret kvalitetsstyringssystem

Reducér omkostningerne ved dårlig kvalitet og boost jeres performance ved at skræddersy træning, dokumenthåndtering og kvalitetsstyringssystem til data og processer.

Dårlig kvalitet har en bekostelig indvirkning på hele værdikæden. Afvigelser, rework, tilbagekaldelse af produkter, garantikrav og tab af goodwill er blot nogle af følgevirkningerne af dårlig kvalitet, der kan skade både omdømme, økonomiske resultater og produktionseffektivitet.

Både årsager og omkostninger ved dårlig kvalitet kan være svære at identificere, medmindre I ved hvor I skal kigge. Ufuldkommen datamodel, frakoblede processer, mangelfulde skriftlige procedurer og ineffektive læringsmetoder er med til at reducere jeres profit. Eksperter har estimeret, at omkostningerne ved dårlig kvalitet typisk udgør 5-25 % af omsætningen i en produktions- eller servicevirksomhed.

Dårlig kvalitet påvirker hele forretningen

I modsætning til omkostningerne ved dårlig kvalitet er omkostningerne ved god kvalitet langt lettere at få øje på. Kvalitets planlægning, træning, inspektioner og laboratorieanalyser kræver både tid og kræfter, kvalificerede medarbejdere og de rette digitale værktøjer. Men investeringen er det værd, fordi et solidt kvalitetsstyringssystem er fundamentet for alle dele af en Life Sciences værdikæde.

Der er en direkte og veletableret forbindelse mellem investering i kvalitet og reduktion af fejl. Ifølge 1-10-100-reglen vedrørende datakvalitet (introduceret af George Labovitz og Yu Sang Chang i 1992) vil 1 USD, der bruges på forebyggelse, svare til 10 USD, der bruges på korrektion, og 100 USD, der bruges på produktfejl.

Ved investering i kvalitet er det vigtigt at have nogen med ekspertise og indsigt til at kombinere industriens best practices med jeres specifikke forretningsbehov til at guide jer Det er her, NNIT kan hjælpe.

Opskriften på et stærkt fundament for kvalitetsstyring

Hos NNIT får I kvalificeret rådgivning baseret på årtiers erfaring inden for Life Sciences. Uanset hvor stor og kompleks jeres organisation er, får I alt hvad I har behov for til at bygge et solidt kvalitetsfundament, der er forankret i jeres organisations processer og data, og som understøttes af høj datakvalitet og datastyring. Vores kerne kvalitets services er:

  • Kvalitetsstyringssystem: Opnå bedre performance med et best-in-class QMS, der giver transparens, bedre samarbejde og har indbyggede kvalitetsstandarder. Få gavn af vores ekspertrådgivning og assistance gennem den løbende transformation fra implementering til go-live og efterfølgende vedligeholdelse. Optimer jeres data og træf data-baserede beslutninger.
  • Træning og læring: Revolutionér jeres læringsoplevelse med vores 21st Century Training rammeværk. Med vores proces- og rollebaserede tilgang sikrer I, at den rette træning gives til de rette personer, og vi kan guide jer i brugen af effektive læringsteknologier. Vi kan hjælpe jeres organisation med at booste læringsresultaterne og fremme en kultur med en "rigtigt første gang"-praksis.
  • Dokumenthåndtering: Transformér jeres dokument landskab, så I får en harmoniseret og standardiseret struktur, der giver et bedre overblik, gør det nemmere at navigere i og øger brugervenligheden. Vi kan hjælpe jer med at få etableret en process-orienteret struktur som forbinder afdelinger, fremmer standardisering og harmonisering og booster performance. Med AI-automatisering vil I reducere den tid og arbejdsindsats, der skal til for at nå disse mål.

 

NNIT Quality Solutions

Vi er et dedikeret team af rådgivere og konsulenter med gennemsnitligt 15 års professionel erfaring fra industrien.


Med NNIT Quality Solutions får I en erfaren og professionel partner, der kan hjælpe jer med at implementere, udvikle og vedligeholde best in class kvalitetsstyringssystemer. Vi hjælper med at bygge bro mellem teknologi og forretning, og sikrer, at I realiserer jeres vision for kvalitetsstyringssystemet.
NNIT er en betroet Veeva-partner, og vi er en førende leverandør af services, der er skræddersyet til Life Sciences industrien.


Inden for Veeva Quality Vault-domænet omfatter vores ekspertise Vault QualityDocs, VaultQMS og Vault Training. Vi tilbyder en fuld end-to-end løsning, med et veldokumenteret rammeværk og et dedikeret ekspertteam med +100 certificerede Veeva Vault professionals-, +250 erfarne Veeva Life Sciences-konsulenter og +450 Veeva-implementeringsprojekter.