Digital Transformation And Sustainability Colourbox
Dine behov

Digital transformation og bæredygtighed

I en tid, hvor bæredygtighed, klima og socialt ansvar gennemsyrer virksomheder på tværs af brancher, skaber digitalisering klarhed i kompleksiteten og gør jer i stand til at drive den bæredygtige agenda fremad.

Digital transformation og bæredygtighed er tæt forbundet. Uanset om jeres primære fokus er at sænke jeres klimaaftryk, bidrage til samfundet eller sikre mere diversitet i jeres organisation, kan der næppe herske tvivl om, at bæredygtighed i dag bør være dybt integreret i alle dele af forretningen – præcis ligesom digitalisering.

Alverdens topledere har efterhånden lært, at det sjældent giver mening at have en separat strategi for digitalisering, fordi det digitale oftest er en fundamental forudsætning for forretningen. På samme måde er bæredygtighed en kompleks og allestedsnærværende størrelse, der påvirker og gennemsyrer alle dele af forretningen.

Digitalisering nedbryder kompleksiteten

Digitale løsninger giver både overblik over udfordringerne og redskaberne til at dreje jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning. I takt med det øgede fokus på bæredygtighed, er der udviklet nye standarder og værktøjer som FN’s SDG’er, Science Based Targets og cirkulær økonomi, der nedbryder kompleksiteten og skaber rammen for konkret handling. Disse systemer kræver enorme mængder af data fra alle led i værdikæden, som vil være umulige at fremskaffe, analysere og distribuere uden digitalisering.

På det mere direkte plan bidrager digitaliseringen også med konkrete tiltag, der kan øge bæredygtigheden. For eksempel med nye virtuelle samarbejdsformer, der overflødiggør lange flyrejser. Livscyklusanalyser og øget sporbarhed gennem forsyningskæden, der dokumenterer miljørigtig produktion. Eller kunstig intelligens, der advarer om uhensigtsmæssige bias i HR-arbejdet.

Sådan kan NNIT bidrage til din forretnings bæredygtighed

Et øget fokus på bæredygtighed er ikke kun godt for miljøet og samfundet, men også for forretningen. Mange virksomheder oplever, at både kunder og samarbejdspartnere stiller store krav til bæredygtighed. Grøn omstilling og social ansvarlighed er i dag vigtige konkurrenceparametre. Det gælder også, når der skal hentes nye talenter til virksomheden. I et ophedet jobmarked er de organisationer, der arbejder strategisk og fokuseret med bæredygtighed, ofte et skridt foran i forhold til at tiltrække de dygtigste kandidater.

Hos NNIT har vi stor erfaring med digital transformation, der kan bidrage direkte til øget bæredygtighed.

Blandt vores mange løsninger i værktøjskassen finder du blandt andet:

Vi står klar til at hjælpe dig i en mere bæredygtig retning

Grib fat i os, hvis du ønsker yderligere anbefalinger til, hvordan du accelererer jeres digitale transformation, og fremmer bæredygtighed med digitale løsninger – og derigennem både styrke forretningen og opnå konkurrencemæssige fordele.

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig

Kontakt os, så finder vi en løsning, der passer til dine behov

Kontakt Os
BTNA Cyber
cloud with house icon

Hybrid Cloud

infinity loop icon

Integration

employee badge icon

Employee Experience