Data and artificial intellegence, woman with data reflection in glasses
Data og AI

For at mestre AI skal I have styr på jeres data

Lad os hjælpe med at gøre jeres forretning data-dreven helt ind til benet 

Mange organisationer har oplevet at investere store summer i Data & AI-løsninger uden at opnå den ønskede ROI. Forklaringen er ofte simpel: Fundamentet har ikke været på plads fra start.

Hos NNIT har vi en holistisk tilgang til data & AI, som også vores ’Scale Data Science’- løsning er baseret på. Ved at sammentænke områder som ’etik og governance’ og ’kultur og mindset’ har vi hos NNIT konstant fokus på den langsigtede drift. På den måde kan vi sikre, at jeres forretning får maksimal værdi af jeres investering i Data & AI.

Vores erfarne datakonsulenter, -forskere og -ingeniører kan hjælpe jer med at bygge en datastruktur, der omfatter alle relevante systemer og samtidig sikrer load af data på højeste niveau. Desuden kan vi hjælpe jer med at få mere værdi af jeres data med datavisualisering og ML/AI-algoritmer, der er tilpasset specifikke brugercases fra jeres organisation.

Uanset jeres udgangspunkt og tidligere erfaring med Data & AI, kan vi assistere med alt fra rådgivning, udvikling til implementering, drift og support. Vi gør det muligt for jer at blive en fuldt datadreven forretning.