Father And Daughter
Den offentlige sektor

Optimér dine arbejdsgange og skab gnidningsfrie udbetalinger med et moderne udbetalingssystem

Der er mange penge i spil, når offentlige styrelser hver måned udbetaler ydelser til tusindvis af borgere. Med et moderne udbetalingssystem er det muligt at automatisere jeres processer og dermed sikre stabile udbetalinger samt lette de daglige arbejdsgange for sagsbehandlerne.

Tusindvis af borgeres økonomi afhænger af de ydelser, de får fra det offentlige. Af samme grund er det også helt essentielt, at alle disse udbetalinger forløber gnidningsfrit, så pengene ender på borgernes konti til tiden.

Forventningen om korrekte udbetalinger stiller store krav til alle de offentlige styrelser, der hver dag behandler borgernes sager, og her kan en tidssvarende udbetalingsløsning understøtte sagsbehandlerne i deres daglige arbejde og samtidig sikre korrekte udbetalinger til de rette mennesker på de rette tidspunkter.

Gør din udbetaling mere smidig med et automatiseret udbetalingssystem

Der kan være flere grunde til at udvikle en ny eller opdatere en eksisterende udbetalingsløsning. Det kan blandt andet være ændret lovgivning eller nyopståede behov, men uanset hvilke udfordringer du lægger til grund for beslutningen, er der oftest et overordnet mål, der beror på at sikre korrekte udbetalinger – og her kan en automatiseret udbetalingsløsning være vejen frem.

En udbetalingsløsning fra NNIT er baseret og bygget på velkendte teknologier såsom BorgerIT og OutSystems, der består af modulære komponenter, som kan kombineres og skræddersys til jeres specifikke formål og behov. Fælles for alle udbetalingsløsninger er den høje grad af automatisering, der har direkte effekt på op mod 80 procent af alle sager, og de tekniske integrationer, der tager højde for og sameksisterer med eksterne systemer såsom Skat og NemKonto uden at kræve menneskelig håndtering.

Med et automatiseret udbetalingssystem er det muligt at individualisere jeres mange betalingsprocesser og derved frigive tid og ressourcer hos den enkelte sagsbehandler. Automatiseringerne frigiver ikke kun ekstra kapacitet ved det enkelte skrivebord, men sikrer også en højere andel af korrekte beregninger og udbetalinger og en lavere andel af menneskelige fejl.

En specialdesignet platform hver gang

Selvom der er flere ligheder mellem forskellige offentlige udbetalingssystemer, har de alle hver deres særkende, og der findes ikke et entydigt svar på, hvordan en udbetalingsmotor bygges op. I praksis står et udbetalingssystem dog sjældent alene. Ofte går det hånd i hånd med en sagsbehandlingsløsning, da udbetalinger tit knytter sig til konkrete sager og personer. Udbetalingssystemet er derfor tit et værdifuldt tillæg til jeres sagsbehandlingssystem.

Det er dog alligevel vigtigt, at I udvikler en udbetalingsløsning med brugerne for øje, hvis den skal skabe reel værdi. Med et moderne udbetalingssystem er det både muligt at forbedre tilgængeligheden for borgeren og optimere de daglige arbejdsgange for sagsbehandleren.

Ved at designe udbetalingssystemet fra bunden – eller give det eksisterende system en gennemgående modernisering – er det muligt at indhente og inddrage værdifulde indsigter og derved løfte den digitale oplevelse til et tidssvarende niveau for alle brugere.

Lad NNIT hjælpe jer på vej

NNIT’s eksperter har mere end 15 års erfaring med at udvikle og eksekvere udbetalingssystemer til offentlige myndigheder, ministerier og styrelser. Vi forstår den offentlige forvaltning og jeres daglige arbejdsprocesser, og vi arbejder indgående med at forstå, hvordan vi gør brugeroplevelsen intuitiv og smidig for jer og jeres brugere.

Når vi designer udbetalingssystemer, er det derfor altid med brugerne for øje. Vi drager nytte af vores omfattende tekniske viden og store domæneforståelse for herigennem at skabe løsninger, der i praksis gør en forskel for både borgere og sagsbehandlere.