Working At The Desk 1
Custom Application Development

Ryd forhindringerne af vejen så dine udviklere kan yde deres bedste

Ved hjælp af struktur, kultur og teknologi minimerer Developer Experience de friktioner, der bremser produktiviteten og minimerer arbejdsglæden. I et glohedt arbejdsmarked er det en vigtig ingrediens i opskriften på at tiltrække og fastholde de skarpeste softwareudviklere og i sidste ende levere bedre løsninger til kunder, patienter og borgere.

Når der skal udvikles nye it-løsninger, er det altid en udfordring at balancere forholdet mellem produktivitet og kompleksitet – særligt i tungt regulerede industrier som offentlig forvaltning, fødevareproduktion eller pharma. Her tilføjes de i forvejen indviklede udviklingsprojekter en ekstra dimension af regulering og kontrol. Men høj kompleksitet og stramme regulativer må aldrig blive en bremseklods for udviklerne og deres arbejde.

De fleste medarbejdere vil allerhelst kunne fordybe sig i deres arbejde – og se deres indsats omsat til konkret værdi for forretningen. Men hvis dine udviklere konstant bliver afbrudt af manuelle konfigurationer, tidskrævende tests, eller unødigt komplicerede processer, dræner det både kvaliteten samt medarbejdernes motivation og arbejdsglæde.  Det kan betyde, at din organisation både er ineffektiv og har svært ved at rekruttere og fastholde værdifulde talenter.

Ineffektive processer smitter af på bundlinjen

Udover at skabe stor frustration hos udviklerne, smitter mange friktioner i arbejdet også direkte af på bundlinjen på grund af nedadgående effektivitet, dårlig ressourceudnyttelse og forringet kvalitet i løsningerne.

Der er altså god grund til at sørge for, at dine softwareudviklere har de bedste forudsætninger for teknisk kreativitet og flow i deres arbejde. Det er afgørende både for at tiltrække, motivere og fastholde de skarpeste og dygtigste udviklere – og i sidste ende skabe de bedste løsninger.

Det er her Developer Experience kommer ind i billedet.

Hvad er Developer Experience?

Developer Experience (DX) handler kort sagt om at gøre kodningsarbejdet så nemt og gnidningsfrit som muligt.

Teknologivalg spiller selvsagt en central rolle i at skabe den gode DX. Men platforme og systematikker er blot en enkelt stump kode i den samlede applikation. Den positive udvikleroplevelse påvirkes af mange andre ting, for eksempel at have simple og ensartede processer og en stærk samarbejdskultur.

Derfor er nøglen til DX netop samspillet mellem teknologi, kultur og arbejdsprocesser. Det kræver en dyb indsigt i alle tre områder og i den branche din virksomhed opererer i. Særligt hvis der er tale om en reguleret industri.

Lad udviklerne bidrage fra dag 1

Når man arbejder på it-løsninger i regulerede industrier, er høj kompleksitet et levevilkår. Det betyder, at onboarding af nye udviklere kan være enormt tidskrævende, særligt på store projekter med mange involverede.

Men hvis onboarding bliver så tung og tidskrævende, at selv seniorudviklere må bruge uger eller måneder, før de reelt kan bidrage med deres kompetencer, bliver det en dyr fornøjelse for forretningen og en dårlig oplevelse for udvikleren. 

En kernekomponent i DX er derfor at sikre hurtig onboarding, aktivering af værktøjer og frigivelse af kode.   Det kræver for eksempel en høj grad af automatisering, uanset om du boarder én udvikler eller 10. I den ideelle verden foregår det efter samme strømlinede metode, hvor automatiserede scripts overtager manuelle processer, så udvikleren kommer i gang med at kode med det samme.

Den effektive onboarding gør, at udvikleren hurtigt kan se den konkrete værdi, som løsninger skaber for forretningen. Det gør arbejdet mere motiverende og meningsfyldt samtidig med, at det giver hurtigere feedback fra forretningen – og dermed mulighed for at justere og optimere.

DX vs. DevOps – hvad er forskellen?

Hos NNIT oplever vi mange virksomheder sætte lighedstegn mellem DevOps og DX.  Men selvom de to metoder – eller arbejdsfilosofier – er nært beslægtede, så er der forskel.

DevOps er en sammentænkning mellem Development og Operations, der handler om at nedbryde siloer og gøre vejen fra systemudrulning til drift mere smidig. DevOps handler altså i høj grad om at skabe iterative og agile processer, der gør det nemt for eksempel at gå fra kodning til produktion så ofte som du ønsker.

Lighedstrækkene er til at få øje på, men DX handler om mere end at optimere processer og release cykles. I DX er det udvikleren, der er i centrum. Fokus er på at sammensætte processer, workflows og teknologier med det formål at skabe de bedste rammer for udviklerne, så de trives og sættes fri til at gøre det, de brænder for – kode løsninger – ved at fjerne unødig støj og friktioner omkring dem. Til fordel for både udvikleren og forretningen.

DX baner vejen for container-teknologi

Cloud-bevægelsen har ændret den måde, vi udvikler software på og gjort containerization til et værdifuldt værktøj i it-værktøjskassen. At kunne ”pakke” applikationer, konfigurationer og andre afhængigheder i containere, der er nemme at flytte rundt på i skyen, er blevet helt afgørende for at forenkle og gøre din it-infrastruktur mere adræt. Container-teknologi gør med andre ord softwareudvikling ekstremt effektiv, fleksibel og skalerbar.

Lige så enkelt som det lyder, lige så komplekst er det at arbejde med containerization i praksis. Her har DX et stort potentiale. Bliver vi i pakke-terminologien kan man sige, at DX er en måde at pakke containerization ind, så det bliver meget nemmere for softwareudviklerne at arbejde effektivt med containers.

Sådan kan vi hjælpe dig med DX

Har alle softwareudviklere brug for DX? Ikke nødvendigvis. I små udviklingsteams på for eksempel to-tre personer er det nemt at snakke sammen hen over bordet, men på store projekter med +100 udviklere er der brug for, at alle arbejder efter nogle klart definerede og ensartede processer.

Jo større projekter og teams, desto større er behovet for DX.

I NNIT har vi arbejdet med både DevOps og DX i mange år. Det er rygraden i vores forretning og i den måde, vi arbejder på. Både hos os selv og for vores kunder. Både når vi har ansvaret for at levere færdige løsninger – og når vi bygger de tekniske fundamenter, som vores kunders udviklere skal kode i.

Den gode Developer Experience opstår ikke fra den ene dag til den anden. Det kræver, at både teknologi og processer bliver masseret ind i kulturen, og at det bliver ledelsesmæssigt prioriteret. I NNIT ved vi, hvad der skal til – for vi tager vores egen medicin. Det er din garanti for, at vi kan hjælpe din organisation til at få både de bedste udviklere og bedste løsninger med Developer Experience.