Traffic Cars Cyclists In Public Setting 1920X1080
Custom Application Development

Minimér risici og øg budgetsikkerheden - En guide til udarbejdelse af funktionelle krav til dit næste it-udbud

Klare rammer i offentlige udbud

Offentlige myndigheder oplever desværre alt for ofte, at udviklingen af nye it-systemer tager længere tid og bliver dyrere end budgetteret. Derudover ender systemerne ofte med at mangle noget af den funktionalitet, der er behov for. Det er NNIT’s erfaring, at det ofte er de funktionelle krav, der ikke er tilstrækkeligt afdækket forud for projektets igangsættelse, og som dermed kan betyde, at tidsfrister og økonomi skrider, når projektet gennemføres.

Formålet med dette whitepaper er at komme med nogle nyttige værktøjer til de medarbejdere hos de danske myndigheder, som er ansvarlige for udarbejdelse af udbudsmaterialer. Disse værktøjer kan hjælpe med en tilstrækkelig afdækning af de funktionelle krav, således de givne faste rammer udfordres i langt mindre grad under projektets gennemførelse. Det er værktøjer, som styrker de forberedende faser og derved øger chancerne for, at det færdige system kommer til at virke som forventet inden for rammerne af et offentligt udbud.

I guiden kan du læse mere om: 

  • Hvordan kan forudsigeligheden øges?
  • En struktureret model for kravsætning
  • Hvad er forretningsregler og hvordan dokumenterer man dem?
  • Sådan fungerer tilstandsdiagrammer
  • Indikator for systemets kompleksitet

Download guiden ved at udfylde formen nedenfor: 

Skal vi hjælpe med at finde frem til jeres behov?

NNIT har stået bag udviklingen af en lang række fagsystemer til understøttelse af den offentlige forvaltning i Danmark. Systemer, som, ud over at blive brugt af myndighedens egne medarbejdere, typisk også har brugergrænseflader og interfaces, der giver mulighed for at interagere med borgere, virksomheder og andre offentlige it-systemer.

Systemerne er blevet skabt i tæt samarbejde mellem NNIT og de myndigheder, som har bestilt dem. Samarbejder, hvor NNIT’s kompetencer og erfaring med at udvikle it-systemer er gået hånd i hånd med den offentlige myndigheds dybe forståelse for det forvaltningsområde, som det enkelte system skal understøtte.

Det er disse erfaringer, der danner grundlag for vores anbefaling og de værktøjer, der kan skabe den nødvendige  indsigt, for dels at udarbejde et udbudsmateriale, der sikrer de mest retvisende bud og endeligt gennemførelsen inden for de givne rammer.