Gettyimages 1343267529
Den offentlige sektor

Sæt brugeren i centrum, skab smidige brugeroplevelser og spar på ressourcerne med et tidssvarende sagsbehandlingssystem

Tiderne skifter, og det samme gør forventningerne til dit offentlige sagsbehandlingssystem. Agilitet og fleksibilitet er nøgleord, uanset hvilken side af bordet du sidder på, og her kan et moderne og brugervenligt system gøre hele forskellen.

Engang bestod offentlige sagsbehandlingssystemer af tunge, manuelle processer. Det stillede store krav til både sagsbehandler og borger, kostede mange ressourcer og en tung økonomisk post i budgettet. I dag er moderne sagsbehandling præget af en højere grad af automatisering og tekniske integrationer, der letter de daglige arbejdsgange for alle brugere.

Alligevel halter mange sagsbehandlingssystemer bagefter, når det kommer til brugervenlighed, og det kan skabe udfordringer på begge sider af systemet i form af mange unødige kontaktpunkter og utilfredsstillende service.

Frigiv ressourcer med automatiseret sagsbehandling

Antallet af sager, der bliver behandlet i offentlige styrelser og ministerier, er stort, og det er helt centralt, at alle sager, uanset kompleksitet, behandles korrekt og fortroligt.

Med et moderne sagsbehandlingssystem har du mulighed for at komme rigide og manuelle arbejdsgange til livs og i stedet implementere automatiske processer, der kræver minimal personel indblanding og derved letter den daglige behandling af indkomne sager.

Hos NNIT har vi mere end 15 års erfaring med at udvikle skræddersyede it-løsninger til den offentlige sektor. Når vi udvikler sagsbehandlingssystemer, tager vi ofte afsæt i vores egen cloud-baserede platform, BorgerIT. Det er en modulbaseret platform, hvilket betyder, at platformens kernefunktionalitet kan sammensættes, så dit system altid imødekommer dine behov og gældende krav til sagsbehandling og lovgivning. Vores brede værktøjskasse tæller også low-code-værktøjer som OutSystems, hvis standardmoduler gør det nemmere og hurtigere end nogensinde at bygge nye funktionaliteter ind i din sagsbehandlingsløsning, når nye behov eller tendenser opstår.

Ingen sagsbehandlingssystemer er ens, og derfor er hver enkelt platform skræddersyet til de brugere, der skal anvende systemet. Fælles for alle de sagsbehandlingsløsninger, vi udvikler, er dog de automatiserede processer, der automatiserer op mod 80 procent af alle sager. Det medfører en høj grad af objektiv sagsbehandling og er en garanti for, at sager og personer behandles ens i systemet. Automationerne sørger for at samle og krydstjekke data, så det altid er de gældende oplysninger, I anvender. Denne moderne integrationsteknologi letter arbejdet for sagsbehandlerne, der ikke længere selv skal indhente informationer, men derimod får frigivet værdifuld tid og ressourcer, som de kan bruge til mere værdiskabende arbejdsopgaver.

Sæt brugeren i centrum

Et sagsbehandlingssystem kan have mange former og forskellige funktioner, men fælles for dem alle er, at de skal kunne håndtere store mængder af data og dokumenter. Samtidig er vi de senere år blevet mere bevidste om at udvikle systemer med brugerne i centrum. Det være sig både sagsbehandleren på den ene side og borgeren på den anden.

At sætte brugerne i centrum er lig med at gøre de enkelte processer nemmere, og det er et markant skifte i måden at tænke sagsbehandlingssystemer på. Hvert enkelt system tilpasses brugerne – ikke kun deres behov, men også deres konkrete arbejdsgange og digitale adfærd. Et moderne sagsbehandlingssystem kan derfor justeres, tilpasses og moderniseres efter jeres behov, så det altid fungerer optimalt til de brugere, der skal anvende det.

Igennem mange år som offentlig it-udbyder har NNIT opbygget et bredt kendskab til arbejdsgange, processer og lovgivning på sagsbehandlingsområdet, og vi bruger vores tunge domæneviden og ekspertise til at sætte brugeren i centrum. Vores sektorindsigt betyder, at vi formår at omsætte brugermekanismer og -adfærd til reelle løsninger, der skaber værdi.

Skal vi hjælpe dig?

NNIT’s hold af erfarne it-specialister spænder bredt fra rådgivere til cloud-eksperter, og de er klar til at løse de udfordringer, du måtte stå over for med dit sagsbehandlingssystem.

Fælles for alle er, at de er drevet af at udvikle løsninger for og til mennesker. Løsningerne er altid baseret på nyeste teknologi og indsigter fra brugerne for på den måde at skabe de mest komplette, brugervenlige systemer, der skaber værdi i praksis.