NNIT Expectation Barometer 2022 Using IT As A Means To Meet Sustainability Goals
NNIT Forventningsbarometer 2022

Brug IT som middel til at indfri bæredygtige mål

Brug IT som middel til at indfri bæredygtige mål

Bæredygtighed har indtaget en central plads hos de digitale ledere, og mere end halvdelen af respondenterne i NNIT’s Forventningsbarometer 2022 er enige i, at digitale løsninger er væsentlige for at realisere forretningens bæredygtige ambitioner. Men hvad er god bæredygtighedspraksis? Og hvordan opbygger du som digital leder et velforberedt it-beredskab, der er gearet til at indfri både egne og andres bæredygtighedsmål? Det ser vi nærmere på her.

Over halvdelen af respondenterne (65 procent) i NNIT’s Forventningsbarometer 2022 er enige om, at bæredygtighed har indtaget en central plads i virksomhedernes fokus netop nu.

Og med rette – for ifølge Brian Troelsen, der er Head of Market Intelligence and Partner Management i NNIT, bør enhver CIO med respekt for sig selv have en klar plan for, hvordan de digitale løsninger skal bidrage til den bæredygtige omstilling. Han uddyber:

– De bæredygtige ambitioner kan både komme fra den digitale leder selv, og de kan komme gennem et pres fra forskellige stakeholders – kunder, ledelsen, partnere og myndigheder – der stiller krav til, at it-afdelingen yder et aktivt bidrag til forretningens bæredygtighedsmål.

Med andre ord: Hvis bæredygtighed ikke allerede er top of mind i it-afdelingen, vil det unægtelig blive det inden længe.

Fokus på datadrevet bæredygtighed

Svarene i årets Forventningsbarometer viser, at næsten to tredjedele af respondenterne (63 procent) er enten enige eller meget enige i, at digitale løsninger er væsentlige for, at de kan realisere deres bæredygtige ambitioner. Men hvordan?

Brian Troelsen kommer med et par anbefalinger:

– It-afdelingen anses jo både for at være en sustainable sinner and savior. Data og strømforbrug udgør en tung post på CO2-regningen, men it er samtidig et vigtigt middel til optimering og strømlining af forretningsprocesser og arbejdsgange, siger han og fortsætter:

– Digitalisering og it yder et vigtigt bidrag til at effektivisere værdikæden, så man eksempelvis kan pakke sine transportmidler bedre, optimere pladsen og sende dem mest bæredygtigt fra A til B. Det er enormt komplekst at optimere logistikken, og her kan it gå ind og skabe stor værdi i store datamængder.

En anden anbefaling går på brugen af valide og verificerbare data, der kan anvendes som afsæt til forretningens initiativer for øget bæredygtighed. Blandt andet kan du samle relevante data i et sustainability dashboard, der giver et overblik over forskellige data som strøm- og energiforbrug, tracking af jeres produkters rejse gennem værdikæden, antallet af rejsedage, transportomkostninger, kønsfordeling og sygefravær, der alle er vigtige elementer i at drive en bæredygtig forretning.

– Ét er at indsamle data, men noget helt andet er at få dem vist i et intelligent overblik, så du kan bruge dem til at træffe intelligente beslutninger. Med data bliver du blandt andet i stand til at svare på, hvor du får flest miljøbesparelser for færrest ressourcer, hvor de lavthængende frugter befinder sig, og ikke mindst hvordan dataene understøtter de strategiske mål – og ikke omvendt, siger Brian Troelsen og tilføjer:

– Det er svært at forbedre noget, du ikke kan måle. Men med bæredygtige data bliver du klædt på til at kunne vurdere, hvor langt I er fra jeres bæredygtige mål og sikre, at I kan opfylde alle interessenternes krav til transparens og dokumentation.

Effektive arbejdsgange – færre rejser

Over halvdelen af respondenterne (58 procent) i årets Forventningsbarometer har miljø – herunder klimaforandringer og udtømning af ressourcer – som deres primære bæredygtighedsfokus.

– Det er ikke overraskende, at miljø ligger i toppen. Når du arbejder med it, er det nærliggende at koncentrere sig om, hvordan it f.eks. kan spille en intelligent rolle i at nedbringe CO2-udledningen, mener Brian Troelsen.

Et eksempel på netop sådan en it-løsning er Mixed Reality, der kan gå ind og effektivisere arbejdsgangene og skrue ned for rejseaktiviteten i organisationen. Teknologien kan blandt andet bruges i forbindelse med fjernsupport, auditering og træningssessioner, der gør det muligt at instruere og guide en kollega eller medarbejder fra distancen.

Medarbejderen, der befinder sig i det fysiske arbejdsmiljø, bærer en HoloLens-brille og kan interagere med hologrammer og andre objekter, mens han har hænderne fri til at udføre arbejdet. Med Mixed Reality kan du altså skrue ned for rejseaktivitet og sikre mindre miljøbelastende og fleksible arbejdsgange på tværs af tid og sted.

Læs også 'Den hybride arbejdsplads: Forandringsvilje er et vilkår for den digitale leder i 2022'

Et velforberedt it-beredskab

På trods af virksomhedernes vilje og lyst til at gøre en bæredygtig forskel peger respondenterne i dette års Forventningsbarometer på en række faktorer, der kan vise sig at true organisationens modstandsdygtighed.

Over halvdelen af respondenterne (58 procent) mener, at deres manglende evne til at identificere nye risici og trusler kan være det, der spænder ben for organisationen, og omkring en tredjedel (34 procent) er bekymrede for virksomhedens nuværende it- og sikkerhedsberedskab, mens 28 procent af respondenterne ser afledte effekter ved klimaforandringerne som en væsentlig trussel.

Dykker vi ned i tallene på industriniveau, ser vi, at særligt virksomheder inden for det offentlige er mere bekymrede for deres nuværende it- og sikkerhedsberedskab end de øvrige sektorer inden for blandt andet finans og life sciences. Det kan skyldes, at det offentlige sidder på store dele den såkaldte kritiske infrastruktur, hvor effekterne af et nedbrud eller direkte angreb kan have voldsomme konsekvenser.

Der er altså ingen tvivl om, at et velforberedt it-beredskab er nøglen til at drive en bære- og modstandsdygtig forretning – særligt når vi ser på de seneste års turbulente begivenheder:

– De seneste år har været et wakeup call for de fleste af os, hvor forskellige kriser har hærget. En pandemi, en krig, et containerskib i Suez-kanalen, der blokerer for en stor del af verdenshandlen og en global klimakrise har vist os, at selv i morgen er en usikker størrelse, siger Brian Troelsen.

Derfor er hans klare råd:

– Sæt jer ned mindst én gang om året, kig hinanden dybt i øjnene og opstil en række scenarier for de top 5-10 største trusler, der kan ramme jer. Hvad er sandsynligheden for, at truslerne bliver til virkelighed, og hvordan kan it-afdelingen bidrage med at slukke branden, hvis uheldet er ude? Den bedste forsikring er god forberedelse, forklarer Troelsen og afslutter:

– Det handler om at træffe de fornuftige og langsigtede beslutninger i tide. Det sikrer, at du har et velsmurt it-beredskab, der ikke bare aktiveres, når krisen indtræffer, men som både forebygger og forudser potentielle trusler og risici.

Læs også 'Den digitale indpakning er nøglen til bæredygtig vækst'