Nnit Expectation Barometer 2022 Digital Packaging Is Key To Sustainable Growth Web
NNIT Forventningsbarometer 2022

Den digitale indpakning er nøglen til bæredygtig vækst

Brug IT som middel til at indfri bæredygtige mål

Virksomheder får i disse år tryktestet deres digitale omstilling, og mange kæmper fortsat med at håndtere følgevirkningerne af de seneste års turbulente begivenheder. Særligt mangel på kompetente ressourcer er ifølge respondenterne i NNIT’s Forventningsbarometer 2022 en af de primære barrierer for vækst. Her ser vi nærmere på, hvordan du kan bruge det digitale potentiale i din organisation som springbræt til langsigtet og bæredygtig vækst.

Over de seneste år har vi set, hvordan digitalisering er rykket ind i kernen af forretningen hos mange virksomheder, og digitale salgskanaler er i kraftig vækst.

Samtidig befinder en del virksomheder sig i en grundlæggende tilstand af usikkerhed, og ifølge Brian Troelsen, der er Head of Market Intelligence and Partner Management i NNIT, kan netop digitale løsninger bidrage til at stabilisere og forudse ellers ukendte hændelser og trusler:

– Hvis du er udrustet med en digital værktøjskasse, øger du din omstillingshastighed, fordi du både bliver i stand til analysere, forudse og ikke mindst reagere på de hændelser, der løbende opstår, siger han og tilføjer:

– Tidligere lagde mange virksomheder forretningsstrategier og planer på samme måde som en maratonløber, der træner sig op til at løbe i jævnt tempo over en lang strækning. Der bliver lagt en plan for ruten, og fordi maratonløberen kender den præcise vej og slutdestination, ved han præcis, hvordan han bruger sine kræfter optimalt.

Brian Troelsen mener, at man som digital leder i stedet bør lægge planer som en orienteringsløber, der i højere grad er gearet til at navigere i en tilstand af uforudsigelighed:

– Vi lever i en tid, hvor både interne og eksterne hændelser kan ryste forretningens fundament fra den ene dag til den anden. Derfor bør man i stedet stræbe efter at lægge strategier og planer som en orienteringsløber, der er toptrænet i at være agil, skifte retning og spotte nye veje. Og her spiller digitalisering en afgørende rolle for at understøtte de agile og holdbare forretningsplaner.

Gentænk brugeroplevelsen i en digital kontekst

Digitalisering indtager en stadig større plads i de produkter og services, vi omgiver os med. Det bekræfter respondenterne i dette års Forventningsbarometer, når de bliver spurgt, i hvor høj grad digitalisering er en integreret del af deres produkter og services.

Her svarer knap 40 procent af respondenterne, at deres produkter eller services er meget digitale.

– Det overrasker mig ikke, og vi må forvente, at andelen i de kommende år stiger i alle brancher, siger Brian Troelsen og kommer med et eksempel fra bilindustrien:

– En elbil bliver i stigende grad betragtet som en computer, der både forkæler føreren og medpassagererne med digitale og interaktive funktionaliteter, og som – hvis udført rigtigt – forbedrer brugeroplevelsen. Samtidig sker alle bilens løbende opdateringer i skyen, som minimerer turene til autoværkstedet.

Et andet eksempel er banker og fintech-services, der i stigende grad tilbyder finansielle ydelser i en digital indpakning:

– Ydelser som lån og rådgivning er grundlæggende services, en bank som minimum skal kunne levere. Men det er de digitale løsninger i form af apps og andre digitale funktioner, som ydelserne er pakket ind i, der har afgørende betydning for kundeoplevelsen og for, om kunderne bliver hængene eller smutter over til konkurrenten, forklarer Brian Troelsen.

Besvarelserne i Forventningsbarometeret viser desuden, at de digitale kanaler optager en stor plads i virksomhedernes fokus. Når respondenterne bliver spurgt, hvor vigtige organisationens digitale kanaler er sammenholdt med de traditionelle, fysiske kanaler, svarer knap én ud af tre (29 procent), at digitale kanaler er vigtigst, mens én ud af fem (20 procent) mener, at de traditionelle kanaler er vigtigst.

De fysiske kanaler er altså langt fra overflødige, men vi kommer ikke udenom, at den fysiske købsoplevelse skal gentænkes i en digital kontekst, hvis man som virksomhed vil indfri vækstambitionerne:

– Selvom du bevæger dig ned i en fysisk butik, kan købsoplevelsen sagtens være digital. Blandt andet ved hjælp af augmented reality, hvor kunden gennem en brille får en forsmag på, hvordan for eksempel et køkken eller en højttaler vil tage sig ud i deres eget hjem, siger Brian Troelsen.

Udnyt jeres digitale appetit

Når vi kan se, at digitalisering væves ind i stadig flere produkter og services, er det afgørende, at du som virksomhed evner at bygge et digitalt narrativ og en interessant historie op omkring dit brand.

Det kan en stor del af respondenterne i årets Forventningsbarometer nikke genkendende til. Her bliver det tydeligt, at knap 40 procent af deltagerne vurderer deres organisations digitale narrativ til at være over middel, mens 10 procent mener, at det er fremragende. Kun fire procent af de adspurgte mener, at deres digitale narrativ er meget svagt.

Ifølge Brian Troelsen er et digitalt narrativ både vigtigt for den fremadstormende startup og den 100 år gamle virksomhed:

– Ligesom du deler ud af virksomhedens bæredygtige ambitioner, bør du gøre det samme med de digitale. Måske er du iværksætteren, der revolutionerer en ellers traditionel branche med et digitalt produkt. Eller måske er du virksomheden med mange år på bagen, der har lavet et digitalt turnaround, der kombinerer virksomhedens eksisterende historie og traditioner med banebrydende teknologi, siger han og understreger:

– Udnyt jeres digitale appetit og fortæl omverdenen, hvordan jeres digitale ambitioner forbedrer jeres services og kundeoplevelse.

Digital opkvalificering er vejen til agil arbejdskraft

Selvom de seneste års begivenheder har kastet lys over nye og succesfulde forretningsmodeller, er der stadig virksomheder, der kæmper med forskellige vækstbarrierer.

I årets Forventningsbarometer svarer mere end halvdelen af respondenterne (52 procent), at mangel på kompetente ressourcer og talent er den største barriere for udvikling og vækst i organisationen, mens 38 procent mener, at manglende it-kompetencer hos medarbejdere uden for it-afdelingen er den største hæmsko. Her har Brian Troelsen en klar anbefaling:

– Vær ikke bange for at ansætte profiler uden it-erfaring. Fokusér i stedet på at opkvalificere dem, så de kan kombinere deres branchekendskab og profession med nye, digitale værktøjer. De repræsenterer de førnævnte orienteringsløbere, der kan kombinere forskellige kompetencer og bidrage til at indfri dine vækstambitioner.

En anden vækstbarriere et mangel på opbakning fra topledelsen, som en femtedel (20 procent) af respondenterne udpeger som den største hæmsko for virksomhedens udvikling og fortsatte vækst.

Særligt respondenter fra den offentlige sektor scorer højt på denne svarmulighed. Brian Troelsen giver sit bud på, hvad det kan skyldes:

– Den offentlige sektor har givetvis været langsommere til at foretage deres digitale omstilling. Mange af de offentlige systemer er skræddersyet og kan tage lang tid at få godkendt og implementeret, og topledelsen er formentlig ikke så it-kyndige, at de forstår alle muligheder såvel som risici ved de forskellige digitale løsninger, siger han og tilføjer:

– Når det er sagt, ligger den offentlige sektor i Danmark lysår foran de fleste europæiske lande, fordi vores digitale infrastruktur har gjort det nemt og agilt at være dansker og få samfundshjulene til at køre rundt trods turbulente omstændigheder. Det kan vi godt være stolte af.