Microsoftteams Image (49)
D365, Power Platform & MR

Guides GxP Framework Service: Intuitiv læring øger kontrollen og kvaliteten i arbejdet

Med Dynamics 365 Guides kan medarbejdere gennem HoloLens-brillen følge trinvise holografiske instruktioner, der enten erstatter eller supplerer nedskrevne jobinstruktioner og standard operating procedures (SOP’er). Udbyttet er forbedret kvalitet i arbejdet, videndeling, datadrevet optimering samt øget kontrol og sikkerhed i arbejdet.

Kontrol, sikkerhed og governance er tre centrale fokusområder i enhver life sciences- og produktionsvirksomhed. Vi snakker regulerede industrier med GxP-krav, der skal kunne dokumentere alle arbejdsgange – blandt andet i forbindelse med auditering.

Samtidig er mange af disse virksomheder konstant på udkig efter nye værktøjer og teknologier, der kan styrke deres konkurrenceevne og generelt forbedre deres arbejdsprocesser – på det mest sikre og veldokumenterede grundlag.

Med Guides-applikationen fra Microsoft Dynamics 365 slipper medarbejderne for at læse sig igennem flere tusind siders tunge og tætskrevne jobinstruktioner og SOP’er (Standard Operating Procedures). I stedet kan medarbejderne nu udføre intuitive trin-for-trin jobinstruktioner via HoloLens-brillen og banebrydende Mixed Reality-teknologi, mens de har hænderne fri til at udføre arbejdet.

Fra komplekse arbejdsgange til intuitive handlinger

Forestil dig, at du står over for en ændring i forbindelse med en arbejdsprocedure. Ved at nedskrive ændringen i et digitalt format via Guides-applikationen sørger du for, at alle medarbejdere udfører arbejdet på samme måde – hver gang.

Det er altså ikke længere op til den enkelte at læse, vurdere og fortolke, hvordan instruktionen udføres, og de eksisterende jobinstruktioner og SOP’er kan nøjes med at blive brugt som supplerende hjælp og sikkerhedsmæssig backup.

Med Dynamics 365 Guides opnår du:

1) Intuitiv læring: Trin-for-trin instruktioner på skrift og med billeder, videoer samt hologrammer. Alle de forskellige læringsinput er nemme at følge og hjælper medarbejderne med at nedbryde komplekse arbejdsprocedurer til intuitive handlinger.

2) Standardiserede færdigheder: Med Guides standardiserer du medarbejdernes færdigheder, der øger sikkerheden og skaber konsistens på tværs af arbejdsgange.

3) Øget arbejdsselvtillid: Billeder, videoer og hologrammer hjælper medarbejderne med at huske det, de lærer, mens de udfører den anviste handling. Det øger arbejdsselvtilliden blandt medarbejderne, og de er mere trygge ved at udføre arbejdet, når de undervejs i instruktionen får besked på, at den er udført korrekt, inden de går videre til næste opgave.

4) Optimerede arbejdsgange: Guides gemmer data fra alle instruktioner, som gør det muligt at få indsigt i og øge kvaliteten i arbejdet. Hvis et flertal af medarbejderne eksempelvis bruger længere tid end forventet på et bestemt trin i instruktionen, kan du gå ind og næranalysere og identificere forbedringspotentialet.

GxP er en forkortelse for ”Good [x] Practice”, hvor X’et er variabelt afhængig af situationen. Det kan eksempelvis være produktion, dokumentation, sikkerhed, opbevaring, distribution etc. GxP er et sæt guidelines og reguleringer, der skal sikre, at produkter inden for life sciences- og produktionsindustrien lever op til en række fastsatte kvalitets- og sikkerhedskrav samt lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Microsoftteams Image (49) (1)

Et gennemtestet framework

Med NNIT’s Dynamics 365 Guides GxP Framework Service hjælper vi dig ikke blot i gang med at bruge Mixed Reality-teknologien. Vi faciliterer en proces, der involverer alle centrale stakeholders, og som sikrer, at løsningen hviler på et strategisk og stabilt grundlag i netop din organisation.

Vores framework består af fem trin, som kan tilpasses ud fra individuelle krav og ønsker:

1) Analyse: Vi indleder arbejdet med en analysefase, hvor vi får alle krav, aftaler og specifikationer på plads.

2) Scoping: Vi afklarer behovene og lægger en detaljeret plan for arbejdet.

3) Opsætning af framework: Vi opsætter det tilpassede framework ud fra jeres krav i enten jeres eller vores organisation, hvorefter vi gør klar til, I kan teste det som et Proof of Concept.

4) POC og Pilotprojekt: Vi udvikler en PoC (Proof of Concept) og et pilotprojekt, der hjælper os med at teste, lære og optimere løsningen og de forskellige funktionaliteter.

5) Validering og lancering: Vi validerer løsningen og vurderer udviklings- og skaleringsmuligheder, hvorefter vi er klar til lancering.

Mixed Reality teamet har siden 2018 leveret over 50 projekter med hovedfokus på Life Sciences industriens strenge GxP-krav. Det betyder, at vores team af eksperter er vant til at håndtere de udfordringer og spørgsmål, du møder i din hverdag.

Styr på det digitale fundament?

Inden vi igangsætter vores Dynamics 365 Guides GxP Framework Service, anbefaler vi, at du har følgende tre elementer på plads, så dit digitale fundament er gearet til at håndtere den nye løsning:

Mixed Reality (MR) er et mix af virtuelle og fysiske objekter, der sameksisterer og interagerer med hinanden. MR forveksles ofte med Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR). Hvor VR omslutter brugeren i en digital verden gennem en VR-brille, viser AR – ligesom MR – digitale elementer gennem den fysiske verden, der bliver vist på en smartphone eller tablet, som begrænser interaktionen med de digitale objekter. MR adskiller sig markant fra AR ved evnen til at interagere med digitale emner i 3D, som var de fysiske.

Læs mere her.

Grib fat i os, hvis du ønsker hjælp til udvikling, drift eller rådgivning af dit Guides-setup, så du får det optimale udbytte af teknologien.