Cybersecurity

Zero Trust Security

Forbliv beskyttet og produktiv med Zero Trust-tilgangen til cybersikkerhed

I en verden, hvor vi arbejder på alle tidspunkter af døgnet, fra mange forskellige lokationer og på en bred vifte af enheder, opdager virksomheder begrænsningerne ved traditionelle sikkerhedsmodeller.

Sikkerhed baseret på afgrænsede netværk, VPN'er og verificerede arbejdsstationer er ikke længere nok til at håndtere et stadig mere aggressivt trusselslandskab og de moderne måder at arbejde på.

Det gælder især for stærkt regulerede brancher som life sciences, finans, energi og den offentlige sektor.

Vi har brug for en anden tilgang til cybersikkerhed, som er mere fleksibel, lettere at automatisere, og hvor kommunikation og dataadgang nemt kan verificeres og kontrolleres.

Vi har brug for Zero Trust.

Hvad er Zero Trust?

Zero Trust er en overordnet tilgang til cybersikkerhed. Det er nærmere en designfilosofi og måde at tænke på frem for en specifik opskrift eller produktegenskab. I sin kerne er Zero Trust legemliggørelsen af det gamle ordsprog "tillid er godt, men kontrol er bedre".

I modsætning til hvad navnet antyder, er Zero Trust ikke lig med totalt fravær af tillid. I stedet betyder Zero Trust, at du etablerer og verificerer den nødvendige tillid, før du giver adgang til data eller ressourcer. Al adgang reguleres ud fra specifikke parametre, der aktivt er specificeret for hver enkelt bruger.

I bund og grund etablerer brugere tillid hver eneste gang de forsøger at få adgang til data eller systemer. Nullet i Zero Trust repræsenterer basisniveauet for tillid, før brugeren bekræfter deres identitet og adgangsrettigheder.

Dette lyder måske besværligt og kontraproduktivt, men udført korrekt er Zero Trust let og intuitivt at arbejde med og kan gøre livet lettere for brugerne. Og det giver organisationer meget større kontrol over, hvem der har adgang til deres data og kritiske systemer.

Zerotrust Model

Administrer identitet og adgang

Med Zero Trust er sikkerhed centreret omkring brugeridentitet. Det betyder, at det er vigtigt at kunne verificere identitet og regulere brugerroller gennem Identity and Access Management (IAM). De fleste moderne IAM-systemer indeholder alle de funktioner, der er nødvendige for Zero Trust, men god styring og klart definerede processer og procedurer er lige så vigtige som de digitale værktøjer.

Dette gælder ikke kun for menneskelige brugere. I dag udføres en betydelig del af alle digitale processer af robotter og automatiserede systemer, der interagerer med hinanden. Ligesom menneskelige brugere skal disse digitale entiteter evalueres og valideres.

Fordi robotter har meget forudsigelige arbejdsmønstre, kan flere faktorer endda tages i betragtning. For eksempel, hvis en robot designet til at udføre kreditvurderinger pludselig forsøger at få adgang til R&D-data eller personalefiler, vil adgangen blive nægtet, og en advarsel udløst.

Hold dine netværk sikre

Med Zero Trust kan du regulere, hvordan dine systemer kommunikerer på softwareniveau. Ved at definere godkendte protokoller og porte er du i stand til at opsætte automatiseret overvågning, som monitorerer dit netværk for uautoriseret trafik og opfanger mistænkelig aktivitet, før bekræftelsen af brugeridentitet overhovedet kommer i spil.

Selvom dine data er krypteret, vil automatisk netværksdetektion og -respons stadig være i stand til at identificere usædvanlige mønstre og lukke adgangsforsøg, der afviger fra det forventede.

En større grad af netværkssegmentering og brug af isolerede sub-net er en naturlig konsekvens af Zero Trust. Dette inkluderer adgang til ældre systemer, hvor individuelle risikovurderinger bør bestemme den bedste strategi til at sikre sikkerhed.

Zero Trust

Zero Trust og Cloud

Med den stigende brug af cloud-infrastruktur og -applikationer er en Zero Trust-tilgang lige så relevant i skyen, som den er on-premise. Alle større public og private cloud-leverandører har omfattende muligheder for at anvende Zero Trust-sikkerhed til dine cloud-baserede data og SaaS-applikationer.

Men ligesom det er tilfældet med on-premise, er det langt fra trivielt at anvende disse værktøjer til at indføre en korrekt Zero Trust-tilgang. Succesfuld Zero Trust-sikkerhed i skyen kræver en disciplineret tilgang med omfattende risikovurderinger og nøje overvejelse af, hvor kritiske dataene eller systemet er. Skal brugere for eksempel kunne få direkte adgang til en cloud-tjeneste, eller skal trafik gå gennem dit firmanetværk?

Kontakt

Hos NNIT har vi stor erfaring med at hjælpe kunder fra en lang række brancher med at anvende Zero Trust cybersikkerhed. Vi samarbejder med førende partnere som Microsoft, Cisco og Palo Alto for at vurdere og sikre din infrastruktur og data baseret på din unikke risikoprofil.

Kontakt os i dag for at øge din sikkerhed med Zero Trust.

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig

Kontakt os, så finder vi en løsning, der passer til dine behov

Kontakt Os
BTNA Cyber