C&P Universe Hero 4 Hjul
Cybersecurity

Data Privacy årshjul: Sæt din virksomheds compliance i system

Det kan være lidt af en mundfuld at sikre, at din virksomhed løbende lever op til GDPR-kravene. Men det kan få store konsekvenser ikke at have styr på den operationelle compliance. Med et GDPR-årshjul får du det overblik, du har brug for, når jeres compliance skal systematiseres og sikres.

Krav om evalueringer, kontroller, dokumentationer og meget mere. Der er opgaver nok at tage fat på, når du skal holde styr på GDPR-compliance og sikre, at din virksomhed hele tiden lever op til gældende love, regler og standarder.

At sørge for, at I er compliant kræver kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus. Det er ikke nok, at processer og politikker er på plads, hvis I ikke løbende sikrer, at I lever op til dem – og dokumenterer rigtigt og rettidigt.

De mange regler og dokumentationskrav kan være en jungle at finde rundt i, så det er ikke underligt, hvis du mister pusten, når det handler om GDPR-compliance. Kan du genkende billedet, bunder det med stor sandsynlighed i, at du mangler overblik over, hvad der skal gøres, hvornår og af hvem.

Gør noget, før det er for sent

Der er desværre rigtig mange virksomheder, som hen ad vejen ubevidst kommer til at slække på den operationelle compliance og dermed kommer på bagkant med opgaver og deadlines. De misser at vedligeholde og opdatere, som persondataforordningen angiver, at man skal.

Eller værre endnu: Bevidst nedprioriterer de mange operationelle og kontinuerlige opgaver ud fra en holdning om, at ”det rammer nok ikke os”.

For virkeligheden er den, at ingen kan se sig fri fra hverken hackerangreb eller simple forespørgsler på indsigt eller eksempelvis sletning af persondata. Ofte er det helt basale GDPR-krav, det halter med at leve op til, og der skal kun et enkelt blik på domme i tidligere sager til at vide, at det kan blive en dyr affære.

Det værste, du kan gøre, når compliance bliver et uoverskueligt bjerg af dokumentationer og kontroller, er at gøre ingenting. Men hvordan griber du det an, når du skal sikre jeres løbende compliance? Svaret er et Data Privacy årshjul.

Compliance handler – kort fortalt – om at leve op til gældende love, regler og standarder.

For at være compliant skal du leve op til de lovmæssige krav, uanset hvilken branche eller hvilke markeder, du opererer i. Det kræver, at du kender og forstår hvilke konkrete politikker, regler og dokumentationskrav, der gælder og hvad, de betyder for din organisation og dens forretningsgange.

Læs mere her

cybersecurity technology pole with cameras outdoors

Sådan kan årshjulet hjælpe dig

Et GDPR-årsjhul sætter – kort fortalt – jeres compliance i system. Årshjulet indeholder alle de temaer og opgaver, din virksomhed skal igennem i løbet af et helt år. Med et årshjul kan du altså bedre sikre, at I er compliant.

Et årshjul giver:

  • Et samlet overblik over hvilke opgaver, I skal udføre hvornår
  • Styring med og overholdelse af deadlines
  • Tydelig klarlægning af roller og ansvar
  • Bedre styr på den operationelle compliance-drift


Hos NNIT er vores compliance-eksperter klar til at hjælpe med at implementere årshjulet i din virksomhed. Vi går til opgaven med et 360-graders blik på din organisation og faciliterer processen fra A til Z. På den måde får du et årshjul, der kommer hele vejen rundt om jeres compliance.

Vores rådgivere har bred erfaring med compliance-løsninger i organisationer på tværs af brancher og markeder. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i den branche, din virksomhed opererer i – og de specifikke krav og regler, der gælder her.

Skal vi implementere årshjulet i din virksomhed?

Synes du også, det er uoverskueligt at holde styr på de mange krav om kontroller, reviews og dokumentationer, der er nødvendige for jeres compliance? Mangler du overblik eller hjælp til at kortlægge, hvilke opgaver der skal udføres – og hvornår? Så er NNIT’s compliance-eksperter klar til at hjælpe dig.

Kontakt os allerede i dag, så vi sammen kan tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe med at implementere et GDPR-årshjul i din organisation.