Cyklists On Bridge In Public Setting 1920X1080
Custom Application Development

Application Management Services: Hold de kritiske it-systemer kørende og klar til fremtiden

Kritiske it-systemer i både offentlige og private organisationer har brug for løbende overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling. Med Application Management Services kan du vide dig sikker på, at dine systemer altid er under fuld kontrol, lever op til de regulatoriske krav og tager højde for nye behov.

Større it-systemer, hvad enten de er offentlige eller private, kræver en vedholdende og velovervejet indsats gennem hele deres levetid. Ud over den basale vedligeholdelse og drift, har denne type systemer ofte behov for opdateringer og udvikling af nye funktioner, drevet af ændrede forretningsbehov eller politiske beslutninger.

Hvis du ikke tager vedligeholdsopgaven alvorligt, havner du nemt i en teknologisk blindgyde, som kan være både vanskelig og dyr at komme ud af.

Hvad er Application Management Services?

Application Management Services (AMS) er en struktureret tilgang, der sikrer at dine it-systemer og applikationer altid er fuldt funktionelle – både nu og i fremtiden.

AMS dækker ikke blot den daglige drift og support, det sikrer også systematisk behovsanalyse, opdatering og videreudvikling gennem hele systemets levetid.

Med AMS har du altid det fulde overblik over systemets reelle tilstand og de rigtige værktøjer til at prioritere, hvilke nye funktioner og krav, der skal tænkes ind i fremtidige versioner.

Lev op til kravene for offentlige it-systemer

AMS er særligt relevant i en offentlig kontekst. I dag er alle danske offentlige myndigheder underlagt krav om detaljeret kortlægning af deres it-systemportefølje og udarbejdelse af en opdateret it-handlingsplan, der kan sætte retningen for den strategiske styring og udvikling. Disse handlingsplaner skal hvert 3. år igennem et obligatorisk review hos Statens It-råd.

Hos NNIT har vi stor erfaring med AMS for offentlige kunder. Vores tilgang harmonerer med anbefalingerne fra Økonomistyrelsens model for porteføljestyring af statslige it-systemer. Modellen består af seks kortlægningsdimensioner, som danner grundlag for udfærdigelsen af it-handlingsplanen og understøtter myndighederne i at skabe overblik over deres it-systemportefølje.

De seks dimensioner er:

  1. Forretningsunderstøttelse – it-systemets evne til at understøtte forretningens behov og processer.

  2. Teknisk tilstand – it-systemets tilstand vurderet på parametre som vedligeholdelse, mulighed for videreudvikling og skalering til fremtidige behov og brug af standardadaptere.

  3. Dokumentation og viden – tilstedeværelsen af aktuel, retvisende og fyldestgørende dokumentation af it-systemerne, afhængighed af nøglepersoner og procedurer for overdragelse af viden.

  4. Økonomi – et transparant overblik over omkostninger og værdien af potentielle investeringer.

  5. Kontrakter og sourcing – i hvor høj grad arbejdet med it-systemet er outsourcet til eksterne leverandører og samarbejdspartnere.

  6. Sikkerhed – kortlægning af relevante sikkerhedsforanstaltninger, inklusiv risikovurdering, opdateringer, beredskabsplan og ISO 27001-certificering.

 

Model For Portefoeljestyring

Hos NNIT kan vi opfylde alle dine AMS-behov

Uanset om du kommer fra en offentlig myndighed eller en privat virksomhed, så er vi klar til at hjælpe dig med alle aspekter af AMS, både til specialbyggede it-systemer og kommercielle systemer som SAP.

Med en baggrund i pharma er NNIT født ud af en stærkt reguleret branche, og begreber som compliance, validering og cyber-sikkerhed er en del af vores DNA.

Hos os er du sikret en samarbejdspartner, der kan arbejde gnidningsløst sammen med din egen organisation og bruge agile arbejdsmetoder som DevOps og Developer Experience (DX) til at sikre fremdrift i vigtige projekter.

Så lad os opfylde alle dine AMS-behov – så er dine kritiske it-systemer sikret, både nu og fremover.