Quality Hero V1
QUALITY MANAGEMENT

Gør kvalitetsstyring til en accelerator for din forretning

Udvikling og vedligeholdelse af markedsledende kvalitetssikringssystemer (QMS) med de seneste teknologier og velafprøvede kvalitetsprincipper

QMS-systemerne inden for Life Science er ved at modnes i det digitale rum og går væk fra papirbaserede systemer og hen mod et digitaliseret landskab. Dette landskab skal designes, implementeres og styres på en måde, der maksimerer det fulde potentiale i disse digitale aktiver og fremmer et effektivt og lovmedholdeligt QMS-system.

Inden for Life Science stiler virksomhederne mod at anvende markedsledende digitale QMS-løsninger, der forener og styrker deres forretningsprocesser og datamodeller, fjerner barrierer mellem afdelingerne og øger virksomhedens resultater og produktivitet. Et veldesignet QMS-system er nøglen til at nå disse mål.

NNIT står klar til at hjælpe dig med at skifte til et markedsledende QMS-system, der fremmer den operationelle ekspertise ved at anvende en samlet proces og en datacentreret tilgang og ved at opbygge et stærkt fundament for et effektivt QMS-system, der forbinder processer, dokumentation, læring og kvalitet.

Implementering, vedligeholdelse og styrkelse af markedsledende kvalitetssikringssystemer med den seneste teknologi og velafprøvede kvalitetsprincipper.

  • Læring i det 21. århundrede – selvlærende styringssystemer (LMS-systemer): Ved at bruge en effektiv teknologiunderstøttet proces og en rollebaseret læringsmodel kan virksomhederne booste deres læringsresultater og fremme en kultur med en "rigtigt første gang"-praksis.
  • Genvej til et procesorienteret dokumentstyringssystem: Ved at anvende et procesorienteret system kan du forbinde afdelinger, fremme standardisering og harmonisering og øge brugertilslutningen i din virksomhed. Med AI-automatisering kan du reducere den tid og den arbejdsindsats, der skal til for at nå disse mål.
  • QMS – fjernaudit: Ved at implementere agile fjernaudits af dit QMS-system kan du opnå større besparelser, bedre udnyttelse af auditressourcerne, øget sikkerhed og overholdelse af myndighedskrav.
  • Veeva Powerhouse: Vi vejleder dig gennem den løbende transformation fra implementering til go-live og videre.

 

En dedikeret, professionel og kvalitetsorienteret rådgivnings- og konsulentenhed med mere end 50 års erfaring

Med NNIT Quality Management får du en kompetent partner, der kan hjælpe dig med at implementere, udvikle og vedligeholde markedsledende kvalitetssikringssystemer med den seneste teknologi og velafprøvede kvalitetsprincipper. Ved at kombinere en samlet løsning med NNIT-medarbejdernes ekspertise kan du bygge bro mellem teknologi og forretning, så du kan realisere den fremtidsstatus, som du ønsker.

NNIT er en betroet partner til Veeva, og vi er en førende leverandør af tjenester, der er skræddersyet til Veeva-løsningen. Inden for Quality Vault-domænet dækker vores ekspertise dokumentstyringssystemer, kvalitetssikringssystemer og Training Vault. Med en fullservice-løsning får du en end-to-end-ydelse med en velafprøvet struktur og et dedikeret ekspertteam med over 100 certificerede Veeva Vaults-medarbejdere, over 250 erfarne Veeva-konsulenter inden for Life Science og over 450 Veeva-implementeringsprojekter.​