D365 Finance Metro 1920X1080 JPG
D365, Power Platform & MR

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations

Dæk alle dine ERP-behov med Dynamics 365 Finance & Operations

ERP-systemet er rygraden i de fleste virksomheder. Derfor er det også vigtigt at sikre, at ERP-systemet kan følge med virksomhedens udvikling. Ellers kan det ende med at blive en begrænsende faktor for virksomhedens udvikling og effektivitet.  

Der kan være flere grunde til, at din virksomhed har brug for at skifte ERP-system. Det nuværende system kan være forældet og ude af stand til at modtage nye opdateringer, eller det er for ufleksibelt og understøtter ikke de funktioner, virksomheden har brug forPå grund af tidskrævende vedligehold eller omfattende support er det ofte omkostningstungt at holde et ældre ERP-system kørendeDet kan også være, at den nuværende ERP-løsning står i vejen for virksomhedens vækstambitioner, fordi det ikke er muligt at rulle ERP-løsningen ud globalt. Uanset hvilken udfordring netop du og din virksomhed står over for, kan Dynamics 365 Finance & Operations være vejen til en bedre ERP-løsning. 

En ERP-løsning der går på tværs af virksomhedens behov 

Dynamics 365 Finance & Operations er Microsofts top-produkt inden for cloud-baserede ERP-produkterLøsningen samler processer vedrørende alt fra økonomi, logistik, projekthåndtering til udgiftshåndtering og HR i ét system, som udnytter data på tværs af de forskellige funktioner. Dermed kan din virksomhed spare administrative kræfter og udnytte muligheder for at optimere virksomhedens systemunderstøttede processerSamtidig får ledelsen et bedre og mere præcist grundlag at træffe beslutninger ud fra ved hjælp af realtidsanalyser og data, der kan arbejde sammen på tværs af funktionerne.

Udnyt Dynamics 365 Finance & Operations fulde potentiale 

Styrken i Dynamic 365 Finance & Operations er, at du kaudnytte de standarder, der allerede findes i systemet frem for at bruge tid og ressourcer på at udvikle nye løsninger. Hos NNIT og vores datterselskab SCALES er vi altid på forkant med Microsofts roadmap for fremtidige frigivelser af ny funktionalitet, og vi kan derfor vejlede dig i, hvordan du bedst udnytter de eksisterende standardløsninger – også på den lange bane.  

Allerede i implementeringsfasen kommer vi med et komplet leverancekoncept for implementeringen af din nye Dynamics 365 Finance & Operations -løsningVi sørger for at udnytte standardløsningernes fulde potentiale, så du slipper for specialdesignede løsninger, der er tids- og ressourcekrævende at holde ved lige. Vi bruger udelukkende best practice-modeller og metoder og med 15-20 go-lives hvert år, har vi den erfaring, der skal til for at sikre en succesfuld implementering og udrulning af Dynamics 365 Finance & Operations i din virksomhed