Check-in desks at Copenhagen Airport
Logistik

Måske bliver vi et softwarefirma...

Med Jonas Dan Jørgensen CIO, Copenhagen Airports
Som CIO i Københavns Lufthavn fører Jonas Dan Jørgensen tilsyn med det digitale velvære i et travlt trafikknudepunkt, der er hjemsted for 700 forskellige virksomheder og på en gennemsnitlig dag servicerer 70.000 passagerer. Hans mål er at have en digital komponent i hvert eneste forretningselement.


I løbet af sine to år som CIO i Københavns Lufthavn, CPH, har Jonas Dan Jørgensen oplevet en klar udvikling i den måde, som direktionen og bestyrelsen opfatter it på. Fra et operationelt fokus til et bredere perspektiv, hvor digitalisering vil blive indlejret overalt i den nye strategi, der skal lede hele lufthavnen frem mod 2023.

"I vores nuværende strategi er "Digital Airport" et af fire strategiske fokusområder, og vi har gennemført mange initiativer i den sammenhæng. Men det har fungeret som et program – noget som kun en bestemt del af organisationen har del i. Nu er vi midt i en proces over fire måneder, hvor vi visker tavlen ren og udvikler en helt ny strategi. For at kunne sætte dagsordenen arbejder jeg med en ekstern partner med det formål at demonstrere potentialet i flere nye teknologier. Vi har en klar vision om, hvor vi er på vej hen: I fremtiden vil der ikke være et eneste forretningselement i lufthavnen, der ikke har en digital komponent."


Jagten på nye digitale indtægtskilder
Jonas Dan Jørgensen og hans team er konstant på udkig efter nye digitale indtægtskilder til lufthavnens kommercielle virksomheder. CPH's finansielle tal er sunde, men ligesom resten af industrien er lufthavnen under pres fra faldende takster i kerneforretningen. Med omkring 700 forskellige virksomheder i lufthavnen har CPH en unik platform, der kan udnyttes på flere måder – for eksempel i form af den store mængde data, der kan indsamles om rejsende før, under og efter en rejse. Jonas Dan Jørgensen er dog meget bevidst om at CPH stadig er en lufthavn, ikke et indkøbscenter.

"En af de ting, vi overvejer, er at oprette et digitalt produktlaboratorium og reelt blive et softwarefirma. Vi har vundet priser som den mest effektive lufthavn 12 år i træk, og flere af vores interne systemer fungerer virkelig godt. De kunne modelleres og sælges til andre lufthavne. Vi investerer massivt i data, men vi skal vælge vores kampe", siger Jonas Dan Jørgensen.


Tech Office tester nye ideer
For at afgøre, hvilke teknologier der skal forfølges, har Jonas Dan Jørgensen etableret et Tech Office, hvor CPH undersøger teknologier såsom AI, VR og IoT for at vurdere, hvilke der har størst potentiale til at indgå i den mangfoldige forretning.

"Vi afholder regelmæssigt Tech Office-workshops med 25 stakeholdere fra hele forretningen og udvikler et heat map for at illustrere, hvilke teknologier, der relativt nemt kan omdannes til et Minimum Viable Product eller et Proof of Concept. For eksempel har vi testet AI i vores bagagehåndtering og i security, og vi eksperimenterer nu med forudsigelig vedligeholdelse af vores klimaanlæg ved hjælp af IoT."


Maks budget: 500.000 kr.
Hvis en digital ide skal udvælges til test, er det afgørende, at den har en stærk forretningsejer, der tror på potentialet. Forretningsejeren skal dedikere sine skarpeste fageksperter til projektet i en periode på højst tre måneder. Det er rammen for alle forsøg: En maksimal varighed på tre måneder og et maksimumsbudget på 500.000 kr.

"Det begrænsede scope og budget gør det lettere at få godkendelse til hurtigt at teste om en ide har potentiale. Det betyder også, at det er ok at mislykkes. Og når vi kan demonstrere en 15 procents stigning i bagagehåndteringskapaciteten, ligesom vi gjorde med vores AI-projekt, er ledelsen meget ivrig efter at lancere endnu flere pilotprojekter."

Når man overvejer hvilke muligheder, der skal efterstræbes, er det vigtigt at prioritere, men det er også vigtigt at følge med i, om en ellers afvist teknologi modner og bliver anvendelig. Derfor har CPH oprettet en "rekognosceringsfunktion", der holder øje med de teknologier, lufthavnen ikke arbejder aktivt med. Det gælder for eksempel droneteknologi, som har potentiale til at disrupte cargo-branchen, men ikke i øjeblikket passer ind i CPH's strategiske fokus.


Spørg altid: "Hvorfor ikke digitalt?"
På trods af den udbredte tilstedeværelse af digitalisering vil Jonas Dan Jørgensen ikke beskrive CPH som en digital kultur. Ikke endnu, i hvert fald.

"Vi har en stærk kultur med et utroligt niveau af professionel stolthed. Men vi er også en meget mangfoldig gruppe af både funktionærer og timelønnede, og vi skal flytte en stadigt voksende personalegruppe med os til det næste niveau. Det er ikke altid let. Mange nyder for eksempel de rutineopgaver, som it typisk overtager. Derfor er det afgørende at udvise stærkt lederskab og understrege, at it ikke vil gøre medarbejdere overflødige, men i stedet understøtte vækst ved at gøre det muligt for det samme antal mennesker at opnå mere", siger Jonas Dan Jørgensen og fortsætter:

"Vi bevæger os mod en strategi, hvor digitalisering vil være overalt. Ligegyldigt hvad din jobfunktion er, vil vi have dig til at tænke "hvorfor ikke digitalt?" Og her er stærke rollemodeller nøglen. Vi havde for eksempel en gruppe af medarbejdere, der var ved at male transithallen med pensler og spande. De blev mere og mere tidspressede, så de udtænkte en idé om en GPS-styret robot bygget ud af en sæbekasse. De så, at it kunne løse opgaven ikke bare hurtigere og billigere, men også mere præcist, fordi robotten er bedre til at følge kurverne helt nøjagtigt."

Jonas Dan Jørgensens bedste tips til den agile CIO

Opret et godt miljø til hurtige og fleksible tests, som f.eks. et digital lab.

Test nye teknologier i mindre forsøg. Det gør det meget nemmere at få godkendelse til at skalere de forsøg, der virker.

Flyt mandatet til at træffe ledelsesbeslutninger så tæt på opgaven som muligt. Den specialist, der arbejder direkte med et problem, har typisk de bedste forudsætninger for at genkende en optimal løsning.

Digitale facts om Københavns Lufthavn

  • Virtual Reality har et stort potentiale for uddannelse og omskoling af de mere end 45.000 mennesker, der har et havnekort, som giver dem adgang til de afgrænsede områder i lufthavnen. På en gennemsnitlig dag udgør træningsformål en stor andel af trafikken på jorden. CPH arbejder på at flytte en del af denne træning til en VR-simulator.
  • Gennem programmet "Bring our people into the future" arbejder CPH på at give medarbejderne nye digitale færdigheder, der er relevante for deres jobfunktioner – såsom Skype-kommunikation eller analyseværktøjer.
  • It-teamet har mulighed for at omdirigere frivillige passagerer til lufthavnens to check-in-sikkerhedsspor, der er særligt reserveret til test. Det gør det muligt for teamet hurtigt at teste nye løsninger i et autentisk miljø.