Data and artificial intellegence, woman with data reflection in glasses
Data and AI

Maksimer brugen af ​​data i beslutningsprocesser ved at strømline Power BI

Webinar: Styrk rapportering og analyse med brug af Power BI i hele din organisation

Datadrevne beslutninger er højt på agendaen i mange virksomheder. Som en del af denne rejse, er det helt essentielt at etablere de rigtige rammer til at håndtere data i et kontrolleret og centraliseret setup.

Ved at etablere Power BI Governance kan virksomheder i højere grad effektivisere udviklingen af rapporter, som nemt og sikkert kan deles på tværs af organisationen. Samtidigt vil det være med til at sikre optimering i brugen af workspaces samt omkostningsstyring. Alt dette med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende processer og principper.

I dette webinar vil du få en indsigt i hvordan vi arbejder med at strømline brugen af Power BI i din organisationer med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for at tage datadrevne beslutninger i forretningen. Vi vil berøre emner så som tenant settings, kapacitets- og omkostningsstyring, workspace best practices, gateways monitorering, samt automatisering af BI admin processes.

Agenda:
• Hvorfor er Power BI Governance essentielt – og hvad sker der hvis det ikke er på plads
• Power BI Governance rammeværket
• Eksempler fra implementering