Paperless Production Hero banner
3 TIPS

Sådan ruster du din supply chain med ‘paperless production'

Med paperless production digitaliserer du din supply chain ved hjælp af Microsoft Power Platform og skruer helt eller delvist ned for procedurer, der rimer på regneark og manuelle, papirbaserede arbejdsgange. Men hvad kræver teknologien af dig? Og hvordan kommer du bedst i gang? To af NNIT’s eksperter deler deres bedste råd.

Enhver moderne virksomhed med respekt for sig selv bør have en digital strategi, der dikterer, hvordan virksomheden holder sig i sikkerheds- og konkurrencemæssig topform ved hjælp af it og digitale løsninger.

Det gælder også inden for life sciences- og produktionsindustrien, hvor effektivitet og overholdelse af kvalitets- og sikkerhedskrav er og bliver license to operate.

Her har særligt Microsoft Power Platform bevist sit værd: Et økosystem af digitale komponenter, der gør det muligt at udvikle apps og it-løsninger, der både er strømlinede og sikre. Udbyttet er effektiv forretningsudvikling og procesoptimering med lynhurtig time-to-market samtidig med, at forretningen bliver klædt på til at drive og udvikle organisationens digitale agenda.  

– Power Platform kan blandt andet i selskab med Mixed Reality gøre medarbejdere i produktioner i stand til at arbejde mere effektivt og præcist ved hjælp af digitale objekter, der guider og assisterer, mens medarbejderne har hænderne fri til at udføre arbejdet. Det kommer blandt andet til gavn i forbindelse med fjernsupport og -auditering i realtid samt digitale jobinstruktioner, der enten erstatter eller supplerer nedskrevne jobinstruktioner og SOP’er, og som opbevares i Power Platform, så de nemt kan tilkobles eksisterende kvalitetsprocesser og arbejdsgange, forklarer Johannes Riis, Managing specialist and architect i NNIT.

Convert urgent needs and good ideas into tools you can use to digitize procedures and create value for the business. That’s the concept behind the Microsoft Dynamics 365 Power Platform, designed to make it possible to develop a complete range of apps and IT solutions that are streamlined and secure. The benefits are efficient business development, rapid time-to-market, and relief for the IT Department, allowing various business units to develop their own solutions for their own needs.

Power Platform consists of nine different tools that can be used and combined according to requirements.

  1. Power BI: Indsaml viden og data til at identificere forretningsmulighederne – både på et detaljeret såvel som high-level niveau

  2. Power Apps: Omsæt viden til konkrete apps og løsninger

  3. Power Apps Mobile: Tilpas dine apps til mobile enheder

  4. Power Apps Portals: Kombinér data fra forskellige apps (både interne og eksterne)

  5. AI Builder: Brug kunstig intelligens til at udvikle præ-definerede ”point & click”-modeller

  6. Power Automate: Bind løsningerne sammen og automatisér forretningsprocesserne

  7. Power Virtual Agents: Byg AI-drevne bots til forskellige supportanmodninger

  8. Power Pages: Design og udgiv websites, der fungerer på tværs af enheder og browsere

  9. Microsoft Dataverse: Opbevar og håndtér dine app-data sikkert og samlet ét sted

 

Power Platform er et såkaldt low code-værktøj, som er designet til, at medarbejdere uden for it-afdelingen kan bruge det. På den måde flytter du ansvaret ud på de afdelinger, der står med behovene, og it-medarbejderne får frigivet tid til at koncentrere sig om de opgaver, som kun deres ekspertise kan løfte – uden at slippe compliance- og sikkerhedsbremsen.

Mindsettet er på plads. Men skaleringen halter

Coronapandemien har været en stor øjenåbner for life sciences-industrien, hvor time-to-market fik en helt ny betydning i udviklingen og produktionen af nye lægemidler. Her var det vanskeligt at producere og gøre produkterne klar til salg uden digitale arbejdsprocesser og fjernarbejde, fordi restriktioner og lockdowns forhindrede business as usual. Vi må derfor forvente, at life sciences-industrien fortsat vil have fokus på agilitet og digitale arbejdsgange fremover.

Heldigvis ser det ud til, at virksomheder inden for produktion og life sciences er godt med, når det kommer til digital transformation og minimering af papirtungt arbejde:

– Generelt er mange life sciences-virksomheder langt fremme i brugen og testningen af digitale løsninger, der kan automatisere arbejdsgange og understøtte eksisterende forretningsprocesser. De har et digitalt mindset. De har økonomien og viljen. Og de har oceaner af igangværende pilotprojekter. Problemet er bare, at mange af disse virksomheder har svært ved at afdække synergierne, skalere og forløse teknologiens fulde potentiale inden for de rammer, de arbejder inden for, siger Kasper Kronmann Nielsen, Advisory Director hos NNIT. Han fortsætter:

Når det er sagt, er der en guldgrube af gevinster at hente for de virksomheder, der tør kaste sig ud i Power Platformens massive potentiale:

– Med paperless production reducerer du mængden af manuelle tastefejl, og medarbejderne ved produktionslinjen bliver i stand til at udføre deres arbejde mere præcist og korrekt. Samtidig bliver det nemmere at oplære og overdrage viden, fordi jobinstruktionerne eksisterer i et digitalt og intuitivt format, der kan anvendes og forstås uden brug af lange SOP’er og skriftlige dokumenter, siger Johannes Riis.

3 råd: Sådan kommer du bedst i gang med paperless production

For at komme bedst fra start deler Kasper Kronmann Nielsen og Johannes Riis deres tre bedste råd til, hvordan du som virksomhed i life sciences- og produktionsindustrien bliver dus med Power Platformens mange muligheder uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller sikkerhed:   

1. Praktisér begrænsningens kunst

Power Platformen rummer uendeligt mange muligheder, og nogle virksomheder ender med at udvikle en masse løsninger, som de dybest set ikke har kontrol over: Hvem har adgang til dem? Hvordan spiller de sammen? Hvem har ansvar for at supportere og vedligeholde dem? I disse tilfælde ender udfordringerne med at overskygge mulighederne, og det er en fælde, som mange falder i:

– Hvis du bygger en rumraket, men du i virkeligheden kun har brug for en bil, gaber du over langt mere, end du har overskud og kapacitet til. De digitale værktøjer skal arbejde for dig – ikke imod dig, siger Kasper Kronmann Nielsen.

Derfor er hans klare råd:

– Få scopet og afdækket jeres konkrete behov, så I ikke ender i en blindgyde, fordi I vil det hele. Prioritér jeres behov, kortlæg hvilke medarbejdere, der skal bruge de forskellige værktøjer, og identificér hvordan de understøtter jeres forretningsmål og -processer på bedste vis.

2. Investér i træning

Det giver ingen mening at investere kroner og kræfter i at udvikle en række nye, digitale løsninger, hvis medarbejderne ikke ved, hvordan de bruges – eller måske endnu værre: Hvis de bruges forkert og dermed bliver genstand for fejl og brud på GDPR, sikkerhed og de krav og regulativer, du som virksomhed er underlagt. Derfor kommer Johannes Riis med råd nummer to:

– Investér i træning og oplæring, så medarbejderne er trygge og tilvante, inden løsningerne integreres i de eksisterende arbejdsprocesser. Og når oplæringen er på plads, skal træningen vedligeholdes i takt med, at løsningen modnes og udvikles inden for virksomhedens vægge, siger han og tilføjer:

3. Tag de langsigtede briller på

De to eksperter fremhæver et tredje råd, du som virksomhed skal have for øje, når du skruer op for digitaliseringen:

– Tag de langsigtede briller på og definér et slutmål: Afklar formålet med de forskellige løsninger og hvordan de skal udnyttes og skaleres, så de både skaber værdi nu og i det lange løb, siger Johannes Riis, og Kasper Kronmann Nielsen afslutter:

– Med en langsigtet strategi sikrer du at forblive i kontrol, når forskellige afdelinger løbende kommer med ønsker og bestillinger på nye løsninger, der kan lette deres hverdag og reducere de papirtunge arbejdsgange. En klar strategi bidrager til øget kontrol, sikkerhed og ikke mindst overblik, samtidig med at den giver nogle klare rammer at drive den digitale transformation inden for.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at afdække dine forretningsbehov og sætte skub i papirløse arbejdsgange? Kontakt os her: