Integration, close-up of metal gears
Integration

We can help you set up the right organization and methodology based on Scaled Agile Framework.​

Optimer dit SAFE-setup med ’citizen integrators’

Kan dit agile team løse integrationsopgaver succesfuldt uden at have en specialist ombord 24/7? Svaret er ja. Med NNITs Center of Enablement-metode undergår du flaskehalse og skygge-it, som kan spænde ben for dine integrationer.

For agile teams, som skal fungere i et Scaled Agile Framework (SAFE), kan integration blive en forhindring der sætter en stopper for hele projektet. Samtidig er der risiko for at overbebyrde dit integrationsteam med support-forespørgsler, så de må arbejde i lyntempo for at nå alle opgaver til tiden. Dette kan resultere i utilfredse medarbejdere og være direkte skadeligt for succesfuld projekteksekvering.

Med NNIT som din partner, sørger vi for at opsætte et Center of Enablement og uddanne citizen integrators. Med citizen integrators bliver dine release trains i stand til at løse op mod 80 procent af de integrationsrelaterede opgaver selv, og dit integrationsteam skal kun fokusere på de sidste 20 procent, som rent faktisk kræver specialiserede integrationskompetencer. Citizen integrators er medarbejdere i det agile release train, som bliver uddannet til at kunne løse specifikke integrationsrelaterede opgaver.

Gør det af med flaskehalse og skygge-it
Skygge-it og flaskehalse opstår, når dine integrationsspecialister ikke har tid og ressourcer nok til at hjælpe de agile teams. Frustrationer over forsinkelser kan få teammedlemmer til at udvikle deres egne integrationsløsninger og workarounds, som ikke er tilpasset den etablerede integrationsplatform.

Hos NNIT forstår vi de udfordringer, som flaskehalse og skygge-it skaber, og vi ved, hvordan de kan skade din forretning. Derfor ved vi også, at det ikke hjælper noget af afhjælpe problemerne i takt med, at de opstår. I stedet er det vores erfaring, at introduktionen af et Center of Enablement og en simpel integrationsplatform kan være med til at sørge for, at problemer med skygge-it og flaskehalse slet ikke opstår.

Når vi etablerer et Center of Enablement, implementerer vi de værktøjer, som citizen integrators har brug for. Samtidig sikrer vi, at den nødvendige governance er på plads. Herefter er alt klart til, at dit integrationsteam introducerer integrationsplatformen til udvalgte medlemmer af de agile teams. Introduktionen gør dem i stand til at varetage en lang række integrationsopgaver selv. Disse teammedlemmer bliver hermed citizen integrators – agile teammedlemmer som ikke behøver ty til skygge-it, fordi de ved, hvordan de skal håndtere integrationsplatformen for klare integrationsopgaven på en sikker måde – og samtidig overholde alle governance-regler. Når en integrationsopgave bliver for kompliceret til, at en citizen integrator kan varetage den, tager eksperterne i integrationsteamet over.

Vi er eksperter i integration
Hos NNIT er vi specialister i at etablere Centers of Enablement og uddanne citizen integrators, som kan navigere i et SAFE-setup. Vi har etableret Centers of Enablement i en lang række virksomheder i forskellige brancher.

Vi udvikler din integrationsplatform baseret på de nyeste best practice-guidelines og din virksomheds specifikke behov. Vores eksperter tager udgangspunkt i velafprøvede metoder for at facilitere overleveringen af viden fra dit integrationsteam til dine citizen integrators. Og resultatet? Dine agile teams bevarer kontrollen over projektet fra start til slut og kan agere agilt hele vejen.