Empty airport terminal lobby
Hybrid Cloud

Operations: Cloud-løsningen forankres i forretningen

Når jeres køreklare cloud-løsning er på plads, skal slutbrugerne på banen. For at sikre det fulde udbytte af de nye muligheder bidrager NNIT med løbende rådgivning, udvikling og support af løsningen. Indsatsen er forankret på tre forskellige niveauer, der hver især bidrager til at optimere jeres samlede brug af cloud.

I Enablement-fasen af jeres Cloud Journey satte I sammen med NNIT’s Cloud Team strøm til jeres Cloud-løsning, så de nye kapabiliteter er klar til at slutbrugerne i forretningen kan anvende den. Herfra er opgaven at få det optimale ud af de nye værktøjer – ikke blot ved at sikre, at alle forstår mulighederne, men også gennem proaktiv optimering og udvikling.

Der ligger et kæmpe potentiale i den stabile strøm af nye funktioner, det forbedrede overblik over ressourceforbruget og den innovation, der opstår, når fokus flytter fra hardware til services og funktionalitet.

Advisory, management og operations

For at skabe de bedste rammer for at optimere jeres cloud-løsning opererer NNIT i Cloud Journey med rådgivning, udvikling og support forankret i tre forskellige niveauer:

    1. Cloud Advisory Board: Som en central del af rådgivningen opretter vi et forum med typisk månedlige eller kvartalsvise møder. Her foregår en vidensudveksling mellem NNIT’s Cloud Team, cloud-leverandøren og jeres egne driftsmanagere og arkitekter. Udbyttet er et strategisk overblik over nye services og funktioner samt behovet for justeringer eller opgraderinger af det eksisterende setup.

    2. Cloud Management Forum: På dette niveau vurderer NNIT’s Cloud Team i samarbejde med jeres systemarkitekter løsningen fra måned til måned i forhold til sikkerhed, skalering og konfiguration af ressourcer i forhold til omkostninger. Det er her vi kan omsætte de strategiske anbefalinger fra Cloud Advisory Board til konkrete initiativer.

    3. Cloud Operational Forum: Her foregår dag-til-dag-optimeringen af cloud-løsningen i et tæt DevOps-samarbejde mellem jeres Cloud Delivery Team og NNIT. Det er her de små ”tweaks” og lavt hængende frugter bliver grebet uden alt for meget proces og papirarbejde.


Slutbrugeren i fokus

Både på Management- og Operational-niveau vil slutbrugeren så vidt muligt blive inddraget i arbejdet. Jo tættere I kan komme på de daglige udfordringer i forretningen, desto bedre. I nogle tilfælde kan det endda være fordelagtigt at rykke helt ud til jeres kunder, så I kan sikre at de kundevendte løsninger arbejder optimalt sammen med jeres egne systemer.

Operations-fasen markerer en vigtig milepæl i jeres Cloud Journey. I er nu klar til for alvor at udnytte Clouds mange muligheder, men reelt slutter jeres cloud-rejse aldrig helt. I vil stadig have mange muligheder for at optimere jeres brug af cloud sammen med NNIT. For eksempel via Cloud Advisory, Cost Finance Operations eller Infrastructure Assesment. Så spænd rygsækken, og forbered jer på en spændende og udbytterig rejse.