Hybrid Cloud

Sådan sikrer Big Data dig et højere afkast på din Cloud-investering

Lad dine cloudbaserede ERP- eller CRM-systemer analysere, tolke og præsentere data for dig i hverdagen, og frigiv ressourcer, så medarbejdere i stedet kan lægge energi i forretningsudvikling og -beslutninger. 

I dag handler det om at bruge data til at understøtte det daglige arbejde – og ikke kun til kvartalsvise afrapporteringer. Således at data bliver en naturlig del af det, det skal understøtte og optimere værdien af dine forretningsbeslutninger. 

Bedre business med tilgængelige data 

Den digitale transformation kræver intelligente forretningsstyringssystemer, der kan udvikles, udvides og tilpasses alle brancher og bruges af alle medarbejdere. 

  • Nedbryd de traditionelle barrierer mellem Big Data-analyser og de forretningsløsninger, I benytter i hverdagen.
  • Styrk medarbejderne – giv dem indsigt i de nyeste trends i jeres værdikæde.
  • Styrk medarbejderne – lad dem være proaktive frem for reaktive.
  • Kombiner lagringssiloerne med nye indsigter – udvid og forenkl dine forretningsprocesser hurtigt.
  • Digitaliser din virksomhed – udnyt avancerede løsninger baseret på IoT og Big Data. 

 

Gør det nemt at digitalisere forretningen 

Tidligere var business intelligence noget statisk - en præsentation af fakta, der ikke i sig selv afslørede vigtige tendenser eller gav et bud på, hvilke initiativer, der skulle til for at imødekomme en analyses resultater. 

Intelligente forretningsapplikationer, som BI-applikationen til Dynamics 365, gør det nemmere for virksomheder at digitalisere forretningen. Den integrerer gårsdagens business intelligence med de værktøjer og workflows, medarbejderne benytter i dag. 

Den enkelte medarbejder bør understøtte KPI'erne 

Når det daglige arbejde understøttes af Microsoft Power BI, bliver medarbejderen forsynet med vigtige data direkte på skærmen i ERP-systemet. Det hjælper medarbejderen med øjeblikkeligt at afgøre om indsatsen ved skrivebordet  understøtter forretningens KPI'er positivt.   

Værktøjet sorterer de store mængder data og hjælper medarbejderen med at træffe kvalificerede beslutninger baseret på feedback fra data – og ruster dem derfor til at være proaktive, som skaber værdi for både kunden og forretningen.