Hybrid Cloud

CEO'ens rolle i forandring

Digital transformation er ikke "bare" et it-projekt, og det bør ikke alene fødes eller bo i it-afdelingen. Den digitale transformation rækker nemlig ind i alle områder af forretningen, og derfor er det helt afgørende for en succesfuld transformation, at den øverste ledelse går forrest i det digitale projekt. 

Digital transformation handler ikke blot om at digitalisere nogle ydelser eller interne processer. For virksomheder, der vil være en digital leder i markedet, medfører den digitale transformation nogle vidtrækkende forandringer. Teknologi er kun en del af projektet. Kundekontakten, organisationen og selve forretningsmodellen er de egentlige områder under forandring – som teknologien skal facilitere. 

Derfor er det virksomhedens CEO, der skal gå forrest i den digitale transformation og forstå at organisere virksomheden, så den bliver i stand til at: 

  • indtænke teknologi i alle produkter og ydelser
  • indføre nye forretningsmodeller via teknologi
  • arbejde agilt og med kortsigtede strategier, som kan tilpasses den hastige forandring
  • agere nysgerrigt og proaktivt på nye muligheder og udfordringer. 

 

CEO'en skal have digitalt knowhow 

Den nye rolle for CEO'en fordrer en god portion teknologisk indsigt. CEO'en kan ikke længere overlade dette til it-afdelingen eller CIO'en. Den digitale leder skal ikke nødvendigvis forstå, hvordan en given teknologi virker, men han eller hun skal forstå, hvorfor det er vigtigt at benytte den, betydningen for forretningen, og hvordan teknologien kan indarbejdes i virksomhedens kultur, ydelser og processer.  

Denne nye rolle vil derfor ofte foregå i tæt samspil med CIO'en, der nu – modsat tidligere - ikke udelukkende har fokus på drift af it-afdelingen, men i højere grad på at være en digital coach, læremester og ambassadør for CEO'en, så CEO'en får et kvalificeret beslutningsgrundlag. 

Sæt mennesket i centrum 

Den digitale transformation involverer først og fremmest mennesker – kunderne og virksomhedens medarbejdere. 

Indadtil skal lederen holde et skarpt fokus på at styre, styrke og nurse organisationen til at agere i et højt omskifteligt klima. Det kræver retning, strategi og klare planer at holde alle på samme spor. Og samtidig kræver den digitale virkelighed en parathed til pludselig forandring og en evne til at lære denne parathed fra sig. 

Udadtil – mod kunderne – skal den digitale CEO have en dyb indsigt i kundernes adfærd og præferencer. Kun på den måde vil han eller hun være i stand til at søsætte de rette digitale projekter. 

Den digitale CEO skal: 

  • udstikke retningen og lægge en agil strategi for hele organisationen i et højst omskifteligt klima 
  • prioritere og sortere i de utallige teknologiske muligheder, som konstant forandres, forældes, forfines og fornyes
  • bygge bro mellem de digitale indfødte og digitale immigranter
  • opbygge en kultur, der tillader forsøg og fejl
  • holde sig opdateret og velinformeret og konstant tilpasse organisationen og dens kompetencer til den nye virkelighed, som indtræffer i morgen. 


Solidt teknisk fundament 

Alt dette kalder på et solidt teknisk fundament, der kan understøtte forandringsparatheden og den agile tilgang til markedet, og som kan levere den nødvendige indsigt til at reagere hurtigt og korrekt. Et cloudbaseret forretningssystem tilbyder netop fleksibilitet og indsigt. 

Med en løsning i skyen kan virksomheden lynhurtigt skalere efter behov – uden at bekymre sig om serverkapacitet. Med cloudbaseret Business Intelligence kan virksomheden få en dyb indsigt i markedet og servicere kunderne i realtid. 

Microsoft Dynamics 365 kombinerer ERP, CRM, BI og office tools i en solid cloudbaseret løsning, der indeholder alle de værktøjer en virksomhed har brug for til den digitale transformation. Du kan læse mere om D365 her .