Hybrid Cloud

CIO’ens nye rolle - fra drift til strategi

For at kunne understøtte den omsiggribende digitale transformation af virksomheden må  CIO’ens klassiske rolle forandre sig. Nu skal CIO’en dybt ind i forretningen og levere de data og digitale værktøjer, der er nødvendige for at understøtte transformationen. 

Som CIO står du over for en ny rolle. Digitalisering og teknologisk innovation er i eksplosiv udvikling og ændrer grundlæggende den måde, virksomheder skal agere på – ikke bare i produktudviklingen og markedsføringen, men også på ledelsesniveau. 

Det er op til CIO'en at guide virksomheden videre fra digitale eksperimenter og sikre, at digitale best practices bliver forankret dybt i forretningen. 

I takt med, at udbredelsen af cloud-computing øges, står der stadig mindre drift og vedligeholdelse på CIO'ens to do. Det nye fokus bør i stedet være på at sikre den rigtige balance mellem Cloud og on-premise, for at udnytte skyens fleksibilitet og hastighed uden at gå på kompromis med stabilitet, compliance og sikkerhed.  

CIO’en skal også tage medansvar for at forankre digitaliseringen på tværs af organisationen og understøtte topledelsens digitale engagement. Med andre ord – CIO'ens rolle forandrer sig fra drift til strategi. 

Fra digitale eksperimenter til digital forankring 

De virksomheder, der har størst succes med digital transformation – kendt som digitale ledere – oplever generelt større profit og vækst. De har typisk også en CIO, der formår at arbejde strategisk og samarbejder med top- og afdelingsledere.  

Det er en essentiel nødvendighed, at it-afdelingen ikke sidder og putter sig i deres eget lille hjørne, men er synlige i hele organisationen og stiller deres kompetencer til rådighed. Ikke barre for at forankre de digitale indsatser, men også for at tydeliggøre nødvendigheden af at indtænke ny teknologi i alle dele af organisationen. 

CIO'en som digital coach 

Det er CIO'ens opgave at påtage sig det digitale lederskab ved at motivere og uddanne den øvrige ledelse i de muligheder, som teknologien bidrager med. Man kan kalde ham forretningens digitale coach. Men hvad indebærer det? Den digitale coach skal: 

  • Visualisere den digitale fremtid ved at trække på eksempler fra lignende virksomheder eller brancher. 
  • Integrere sit-medarbejdere i den øvrige organisation for at fremme sidemandsoplæring. 
  • Skabe et fælles it-sprog, der er ikke-teknisk, let at forstå og relevant for alle ansatte. 
  • Arbejde tæt sammen med CMO'en, produktudviklingschefen og de øvrige c-level ledere og være villig til at forstå og imødekomme deres behov og erfaringer. 
  • Fremme formel såvel som uformel digital læring gennem samarbejde på tværs af organisationen. 
  • Formulere digitale KPI'er, som den enkelte leder let kan forholde sig til i forhold til afdelingens performance.  
  • Trække på erfaring og viden fra eksterne eksperter, der kan pege på særlige trends og muligheder, der kan flytte forretningen – for eksempel ved at nedsætte og lytte til et digitalt advisory board. 
  • Sikre sikkerhed og compliance i alle aspekter af forretningens it. Sikkerhed og compliance må aldrig blive en eftertanke eller anses som en add-on, men skal i stedet bygges ind i fundamentet af alle digitale initiativer. 


Frigiv it-ressourcer 

 Når it flytter fokus fra drift til forretning, skal I kunne stole på, at jeres forretningssystemer holder styr på driften. Cloud-løsninger, som for eksempel Dynamics 365, frigiver tid i organisationen og specielt i it- afdelingen, fordi CIO'en og medarbejderne kan minimere den tid, de ellers bruger på systemsoftware, operativsystem og database, programrettelser og softwareopgraderinger. 

Det er afgørende, at den digitale transformation ikke bliver et enkeltstående it-projekt, men i stedet en del af forretningsstrategien og organisationskulturen. Den digitale transformation skal tage udgangspunkt i de teknologiske muligheder samt gennemsyre virksomheden og inddrage medarbejderne – og især ledelsen.