Hybrid Cloud

Agilitet: Et must for digital transformation

Digital transformation er en præmis for overlevelse i langt de fleste industrier – og den hastige teknologiske udvikling giver genklang helt ind i kernen af virksomhedernes forretning. De organisationer, der formår at indrette sig agilt, er klædt bedre på til at reagere hurtigt på nye teknologier og forandringer i forbruger-trends. 

Tænk på verden, som den så ud for bare 20 år siden. Ingen Google-søgninger, smartphones og Netflix. I dag brager den teknologiske udvikling derudad, og teknologi spiller en afgørende rolle for den måde, virksomheder arbejder og indretter sig på. Det gælder om at følge med, før kaffen bliver kold, og gamle konkurrenter eller nye markedsaktører disrupter dit marked. 

Nøgleordet for overlevelse og for at holde din virksomhed aktuel er agilitet. Det vil sige at udvikle en struktur, der understøtter, at din virksomhed agerer hurtigt og smidigt, er fleksibel og tilpasser sig nye markedsbetingelser, så snart de opstår. 

Gør hele forretningen agil 

Hvor agilitet som begreb tidligere udelukkende hørte hjemme i virksomhedens it-afdeling, er det nu blevet et generelt fænomen, der spreder sig til hele organisationen. Digital transformation berører alle instanser i en virksomhed, og det er blevet et need to for stort set alle at være omstillingsparate og løbende prioritere og justere forretningen. 

Den teknologiske udvikling påvirker alle virksomheder i alle brancher. Og for at holde sig relevant på lang sigt, bør virksomhederne droppe vanetænkningen, og "vi-plejer" – for det er alligevel ikke længere muligt at forudse eller styre en proces fra start til slut. 

DevOps smidiggør forretningen 

For mange virksomheders vedkommende er teknologi ikke længere blot et redskab, men selve forretningens kerneydelse. Denne forandringsproces kræver en indsats inden for virksomhedens teknologi, kultur og processer. 

DevOps er en professionel bevægelse, som sigter mod at forene Development og Operations - udvikling og drift. Ved at sammenkoble de to ellers forskellige forretningsenheder, er det muligt at implementere nye services og tjenester løbende, så virksomheden matcher den hastighed, der er behov for, og som markedet dikterer, så organisationen kan agere agilt. 

DevOps transformerer hele måden, som virksomheder udvikler og leverer tjenester på. Med de hyppigere softwarelanceringer opnås en hurtigere time-to-market, hvor fokus er på en styrket kundeoplevelse og større kundetilfredshed. 

Pretotyping – fail fast / recover fast 

Pretotyping er reelt en "fail fast, recover fast"-metodik, når du lancerer nye digitale services, idéer og produkter. Idéen er grundlæggende at sende et minimum viable product (MVP) – et slags mock-up af en ide - på gaden og indsamle værdifulde markeds- og brugerdata, som gør det muligt meget tidligt og kvalitativt at vurdere, hvorvidt og hvordan din løsning lever op til målgruppens behov og forventninger. 

Pretotyping giver dig mulighed for at træffe en "go / no go"-beslutning om det nye projekt allerede i betafasen – inden du har investeret tid og økonomi i prototyper eller færdige løsninger. Derfor er modellen helt oplagt for organisationer, der arbejder agilt. Med pretotyping kan du nemlig hurtig slukke for de idéer, der alligevel ikke rammer helt rigtigt – hvilket efterlader dig tid, penge og entusiasme til at afprøve justeringer eller helt nye ideer, indtil du finder frem til dét, din målgruppe efterspørger.

Pretotyping gør op med den traditionelle "vandfaldsmodel", hvor virksomheden planlægger processer ned i mindste detalje fra start til slut. Det medfører som regel lange produktionscyklusser med risiko for, at produktet er forældet eller rammer målgruppen skævt, når lanceringen endelig er klar. 

Implementér en cloud i det daglige arbejde  

For at opnå en mere agil arbejdsproces og matche de hurtigt skiftende markedsbehov, vælger flere virksomheder en cloud-baseret platform som led i den digitale transformation. 

Cloud-løsninger afkorter typisk data-leveringstiden. De gør det muligt at håndtere store mængder data, og mange cloud-tjenester giver mulighed for at håndplukke virksomhedsapplikationer til sit system på samme måde, som man vælger applikationer til sin smartphone. 

Fordi cloud-løsninger leverer stor fleksibilitet, mulighed for skalering, tilgængelighed og pay-per-use, spiller det allerede en betragtelig forretningsmæssig rolle i rigtig mange organisationer. Ved at gå cloud er det muligt at arbejde agilt uanset hvilken størrelse, virksomheden har, og samtidig sætte datasikkerhed i højsæde.  

Hvor agil er din forretning? 

Er din organisation klædt på til digital transformation? Både markeder og virksomheder er under store forandringer foranlediget af den hastige teknologiske udvikling. Ved at udnytte teknologiens mange muligheder, kan du sikre din organisations agilitet og gøre den i stand til at reagere på markedets hurtige omstillinger.