NNIT VR Image3 W Screen Web
Employee Experience

Når der er brug for dig i Singapore, men du er fanget i Silkeborg

Partnerskab: Siden 2018 har de danske tech-virksomheder NNIT og Virsabi tilbudt løsninger inden for værdiskabende visualiseringsteknologi til både større virksomheder og mindre produktionsvirksomheder. Formålet er at hjælpe virksomhederne med at øge kvaliteten i arbejdet og høste gevinsterne af digital omstilling.

Nedbrud eller forsinkelser på produktionslinjer. Logistiske udfordringer. Mangel på indsigt i og adgang til sikrede produktionsmiljøer.

Det er bare nogle af de udfordringer, som danske produktionsvirksomheder møder i dagligdagen. I mange tilfælde har det indtil nu været sådan, at den viden, der skal til for at løse problemerne, har krævet en fysisk tilstedeværelse fra bestemte medarbejdere og nøglepersoner både i og uden for virksomheden.

Men sådan behøver det ikke længere at være. NNIT og Virsabi arbejder med at levere både standard- og specialudviklet visualiseringssoftware inden for virtual reality, augmented reality og mixed reality, der nedbryder de fysiske barrierer og hjælper virksomheder inden for blandt andet produktionsindustrien med at samarbejde på tværs af tid og sted.

Her fortæller CEO hos Virsabi, Michael Harboe, Business Development Director hos NNIT, Brian Troelsen, og Advisory Director hos NNIT, Kasper Kronmann Nielsen, hvordan to innovative virksomheder kan hjælpe produktionsvirksomheder ud over stepperne ved at udnytte det digitale tigerspring, som visualiseringsteknologien tilvejebringer.

Remote collaboration er blevet need to have
Virtual reality (VR) er en hurtigt voksende teknologi, der præsenterer brugeren for en virtuel verden, der omslutter hele synsfeltet. Augmented reality (AR), derimod, viser brugeren virkeligheden, som den er, men med et ekstra lag af billeder, lyde eller andre data ovenpå:

"Med AR får selv juniorteknikeren superkræfter. Brillerne gør det muligt for ham at have hænderne fri til at arbejde og modtage instruktioner fra én, der sidder et andet sted i verden, uden at forstyrre den daglige drift. Det er i virkeligheden det fedeste redskab i værktøjskassen, der både reducerer lønomkostninger og øger kvaliteten af arbejdet", siger Michael Harboe.

AR har for alvor fået fat i en lang række industrier, og inden for produktionsindustrien har de vist sig at skabe mærkbar forretningsværdi i forskellige brugssituationer. Efter at COVID-19 har fået rejseaktiviteten til at styrtdykke og skruet ned for fysisk samvær, er brugen af virtuelle løsninger for alvor accelereret, og behovet for smidige arbejdsgange har fået remote collaboration til at skifte fra nice to have til need to have:

"Mange produktionsvirksomheder har haft produktionsanlæg stående klar, men de har ikke kunnet trykke på knappen, fordi de ikke har været i stand til at samle folk for at gennemføre de endelige tests. Det kan både betyde tabt indtjening og millioner af kroner i bøder, hvis de ikke er klar til at producere til tiden. Men med visualiseringssoftwaren og enheder som Microsofts HoloLens har man været i stand til at afslutte installationen og komme i gang med at producere", siger Kasper Kronmann Nielsen og tilføjer:

"Det handler grundlæggende om, at man gør en begrænset ressource mere tilgængelig, effektiviserer arbejdsgangene og løfter såvel hastigheden som kvaliteten af produktionen."

Produktionsvirksomhedernes license to operate
Et andet område, hvor teknologien for alvor har bevist sin forretningsværdi, er i forbindelse med kvalitetssikring – specielt i sikrede produktionsmiljøer, hvor det ikke er fysisk muligt at komme og gå, som det passer én:

"Mange produktionsmiljøer har strenge krav til sikkerhed og compliance, og det betyder, at det ikke er alle og enhver, der kan komme ind og udføre arbejdet. Men med AR kan man sende et device ind til en medarbejder, der udfører arbejdet med instrukser fra én, der sidder og følger med fra en skærm et andet sted. Det er især velegnet i forbindelse med identificering og udbedring af fejl, vedligeholdelse af produktionsfaciliteter og generel kvalitetssikring. På den måde er teknologien blevet license to operate for rigtig mange virksomheder, fordi de nu kan udføre deres arbejde asynkront", siger Kasper Kronmann Nielsen.

Undervisning på første række
Virksomhederne har også taget VR til sig. Især i forbindelse med træning og undervisning. VR giver en følelses af tilstedeværelse og interaktivitet, som betyder, at det både er nemmere at lære, og at læringen huskes bedre, end hvis træningen foregår i et klasseværelse eller via en almindelig instruktionsvideo. Nye cases tyder endda på, at træning i VR i visse tilfælde overgår sidemandsoplæring – måske fordi der ikke er nogen forstyrrende elementer undervejs i træningsforløbet.

"Når du tager VR-brillerne på, startes et univers med et træningsforløb, der tilpasser sig den virkelighed, du befinder dig i. Oplevelsen er så tæt på den virkelige oplevelse af at udføre arbejdet, som man kan komme. Fordelen er, at du kan træne hvor som helst og slipper dermed for at rejse hen til den fysiske destination for at modtage undervisning, og du får samtidig følelsen af at være til stede på første række," siger Michael Harboe.

Specialistviden møder solid faglig ballast
Da Virsabi og NNIT besluttede sig for at indgå et strategisk partnerskab i 2018, var det blandt andet med ambitionen om at hjælpe produktionsvirksomheder med at høste de mange gevinster, som digitaliseringen og i særdeleshed AR og VR tilvejebringer.

Ifølge Brian Troelsen og Michael Harboe er partnerskabet god forretning for begge parter:

"NNIT er gode til at forstå kunderne, validere use cases samt sikre, at it-sikkerhed, EU GDPR og compliance overholdes. Derudover har NNIT et partner-økosystem inden for en bred vifte af teknologier – blandt andet er de Microsoft Mixed Reality Partner. På grund af NNIT’s historik og størrelse har de bred erfaring med integrationer til både nye og eksisterende løsninger og teknologier. Til gengæld bidrager Virsabi med nicheviden og specialiserede kompetencer inden for AR og VR, og så har de et stort netværk inden for startup-miljøet og mindre produktionsvirksomheder. For mig at se er det et match made in heaven", siger Brian Troelsen, og Michael Harboe tilføjer:

"Det er tydeligt at mærke, at vi supplerer hinandens kompetencer rigtig godt. Og så fungerer vi også bare godt sammen rent menneskeligt."

Forretningsværdi for både store og små
Sammen har Virsabi og NNIT både søsat projekter for større virksomheder – blandt andet i life science-industrien – og for mindre danske produktionsvirksomheder, der har brug for at komme hurtigt i gang.

"NNIT har en stor viden om, hvordan man skalerer fra POC og pilot til full scale enterprise-brug, og i kombination med Virsabis specialist-know-how har vi sammen musklerne til både at løfte projekter for de store og komplekse virksomheder, men i særdeleshed også for de mindre og mellemstore. Teknologien er moden, og det er hverken besværligt eller omkostningstungt at komme i gang", fastslår Kasper Kronmann Nielsen og afslutter:

"Ved hjælp af visualiseringsteknologi kommer vi til at gøre en fælles indsats for at løfte produktionsvirksomhedernes digitale omstilling, der både udløser mærkbare ressourcebesparelser, styrker konkurrencekraften og øger modstandsdygtigheden."