NNIT HQ (2)I6.9 (1)
Vores lederskab

Corporate Governance

Corporate Governance

Nedenfor vil du finde vores redegørelse for Corporate Governance, vores vedtægter og vores vederlagspolitik. 

 

Corporate governance refererer til den måde, et selskab ledes på, samt samspillet mellem et selskabs ledelsesorganer, aktionærer og øvrige interessenter. Som et selskab noteret på Nasdaq Copenhagen er NNIT underlagt Anbefalingerne for god selskabsledelse.

Efterlevelse og rapportering
NNIT rapporterer årligt om sin efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

NNIT følger i alle væsentlige henseender disse anbefalinger med følgende to undtagelser:

3.4.6 nedsættelse af separate nomineringsudvalg Nominerings- og vederlagsudvalgets opgaver varetages i stedet af formandskabet i overensstemmelse med vedtægterne for formandsskabet.

Læs NNIT’s 2019​ redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk).

Læs NNIT’s 2018 redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk).

Grundlaget for NNIT's selskabsledelsesstruktur omfatter:

  • Vedtægterne
  • Bestyrelsens og direktionens forretningsordener
  • Bestyrelsens kompetenceprofil Charters for komiteer
  • Vederlagsprincipper, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
  • Corporate social responsibility-Samfundsansvarspolitik
  • Diversitetspolitik for ledelsesniveauer

Vedtægterne kan læses her.

Det er NNIT’s sigte, at aflønningen sikrer sammenfaldende interesser mellem bestyrelsen og koncernledelsen samt aktionærerne, og at den samtidig støtter op om NNIT’s vision og strategi.

Bestyrelsen har derfor vedtaget en vederlagspolitik, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, som beskriver formålet, processen og niveauet for vederlag til bestyrelsen og direktionen. Generelt tilbyder NNIT konkurrencedygtigt vederlag for at tiltrække, fastholde og motivere kvalificerede personer.

Vederlagspolitikken er godkendt af generalforsamlingen den 5. marts 2020 i henhold til § 139 i selskabsloven.

Vederlagsudvalget
Bestyrelsen etablerede et vederlagsudvalg i 2018, der indkaldes for første gang i 2019. Vederlagsudvalget består af tre medlemmer, hvoraf de fleste er uafhængige medlemmer af bestyrelsen.

Vederlagsudvalget er ansvarlig for at anbefale en vederlagspolitik, fremsætte forslag til vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledelse samt assistere udarbejdelsen af den årlige vederlagsrapport. For en detaljeret oversigt over udvalgets opgaver henvises til vederlagskomitéens charter.

Vederlagsrapport 2019