NNIT headquarters sign
Vores lederskab

Corporate Governance

Corporate Governance

Nedenfor vil du finde vores redegørelse for Corporate Governance, vores vedtægter, vores vederlagspolitik og vores Investor Relations-politik. 

 

Corporate governance refererer til den måde, et selskab ledes på, samt samspillet mellem et selskabs ledelsesorganer, aktionærer og øvrige interessenter. Som et selskab noteret på Nasdaq Copenhagen er NNIT underlagt Anbefalingerne for god selskabsledelse.

Efterlevelse og rapportering
NNIT rapporterer årligt om sin efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

NNIT følger i alle væsentlige henseender disse anbefalinger med følgende ene undtagelse:

3.4.6 nedsættelse af separate nomineringsudvalg Nominerings- og vederlagsudvalgets opgaver varetages i stedet af formandskabet i overensstemmelse med vedtægterne for formandsskabet. Læs mere i vores 2020 redegørelse for virksomhedsledelse. 

Læse NNIT's 2020 redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk)

Læs NNIT’s 2019​ redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk).

Læs NNIT’s 2018 redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk).

Grundlaget for NNIT's selskabsledelsesstruktur omfatter:

  • Vedtægterne
  • Bestyrelsens og direktionens forretningsordener
  • Bestyrelsens kompetenceprofil Charters for komiteer
  • Vederlagsprincipper, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
  • Corporate social responsibility-Samfundsansvarspolitik
  • Diversitetspolitik for ledelsesniveauer

Vedtægterne kan læses her.

Det er NNIT’s sigte, at aflønningen sikrer sammenfaldende interesser mellem bestyrelsen og koncernledelsen samt aktionærerne, og at den samtidig støtter op om NNIT’s vision og strategi.

Bestyrelsen har derfor vedtaget en vederlagspolitik, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, som beskriver formålet, processen og niveauet for vederlag til bestyrelsen og direktionen. Generelt tilbyder NNIT konkurrencedygtigt vederlag for at tiltrække, fastholde og motivere kvalificerede personer.

Vederlagspolitikken er godkendt af generalforsamlingen den 10. marts 2021 i henhold til § 139 i selskabsloven. Mindre justeringer er blevet godkendt af bestyrelsen d. 24 juni 2021.Bestyrelsen etablerede et vederlagsudvalg i 2018, der indkaldes for første gang i 2019. Vederlagsudvalget består af tre medlemmer, hvoraf de fleste er uafhængige medlemmer af bestyrelsen.

Vederlagsudvalget er ansvarlig for at anbefale en vederlagspolitik, fremsætte forslag til vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledelse samt assistere udarbejdelsen af den årlige vederlagsrapport. For en detaljeret oversigt over udvalgets opgaver henvises til vederlagskomitéens charter.

Investor Relations-politik kan læses here.