Doctors walking in hallway of hospital

Snomed CT Temadag

25. november kl. 09.00 - 11.00 | Online

SNOMED CT

Hvordan kan SNOMED CT understøtte klar, entydig og produktiv udveksling af klinisk information i sundhedssektoren?

Danmark er medlem af SNOMED International. Sundhedsterminologien er oversat til dansk og rummer ca. 350.000 sundhedsfaglige begreber. Udbredelsen er dog begrænset i forhold til potentialet på tværs af det danske og internationale sundheds-it-landskab. Går vi glip af noget?

Vi inviterede til online SNOMED CT-temadag den 25. november. På dagen ville vi gerne inspirere og drøfte potentialet med centrale parter inden for offentlig dansk sundheds-it. Det gjorde vi ved at invitere interessante oplægsholdere, der fortæller om deres erfaringer med implementering af SNOMED CT i Skandinavien.

Program:

 • Introduktion til SNOMED CT temadag
  Anna Adelöf Kragh, NNIT
 • En patient, en journal. Implementering af SNOMED CT i Norge
  Jørn Andre Jørgensen, Direktoratet for e-helse.
 • SNOMED CT i de danske kommuner, Fælles Sprog III
  Rikke Holmberg, KL og Camilla Wiberg Danielsen, Sundhedsdatastyrelsen
 • Fra strategi til implementeringsproces på tværs af regionerne i Sverige
  Erika Ericsson, Sveriges Kommuner og Regioner
 • En regions rejse mod et SNOMED-baseret journalsystem
  Anna Rossander, Region Västra Götaland
 • Inspiration til næste temadag og tak for i dag,
  Anna Adelöf, NNIT