Windmill blades in sky

NNITs bæredygtighedsrapporter

UN Global Compact

Udover en generel tilgang til ordentlig og ansvarlig forretningsførelse, følger vi de FN-definerede principper gennem The UN Global Compact. Vi rapporterer årligt til FN gennem The UN Global Compact Communication on Progress (COP). Læs vores bæredygtighedsrappporter inklusiv COP her.