Quality Management, man checking goods in warehouse
Forbrugerprodukter

Et fælles fundament er afgørende for digitaliseringen

Med Elo Bromer, CIO, Danish Crown
Som CIO er Elo Bromer ansvarlig for at realisere Danish Crowns fulde digitale potentiale i en branche, der stadig er meget manuel. Han fremhæver betydningen af standardisering som fundamentet for digitalisering og vigtigheden af at være specifik om, hvordan ny teknologi påvirker medarbejdernes arbejdsprocesser.


Slagteribranchen er en industri med lave marginer og hård konkurrence. Det betyder, at Elo Bromer, CIO hos Danish Crown, skal prioritere effektivitet, produktivitet og økonomi i alt, hvad han foretager sig. I selskabets resultatorienterede handlingskultur skal alt være målbart og have et klart forretningsformål.

Standardisering er fundamentet for digitalisering
Danish Crown har mere end 25.000 medarbejdere fordelt på otte forretningsenheder i Danmark, Sverige, Storbritannien og Polen. Elo Bromer vurderer, at Danish Crown digitalt er foran de fleste lignende virksomheder. Ikke mindst på grund af indsatsen for at centralisere it i en organisation, hvor kulturelle forskelle undertiden gør det til en udfordring til at implementere ny teknologi.

"Historisk har vi været en meget decentraliseret organisation. Men i 2016 begyndte vi implementeringen af en fælles it-platform og infrastruktur. Vi arbejder aktivt på at standardisere KPI'er og datakilder på tværs af vores forretningsenheder, fordi det er grundlaget for bedre automatisering og digital skalering i organisationen. Vi har højere omkostninger end vores konkurrenter, så for at være konkurrencedygtig bruger vi meget mere automatisering. I den henseende er vi langt foran vores kolleger og konkurrenter i branchen," siger Elo Bromer.

Bryder den kulturelle barriere
Elo Bromer og hans globale it-team lægger stor vægt på at ”synkronisere” de forskellige enheder i deres bestræbelser på at fungere effektivt i en organisation med varierende niveauer af it-modenhed og autonomi. Tilføj en sprogbarriere, og du har en stor udfordring.

"En af vores forretningsenheder brugte lokale leverandører til it-indkøb, og på et tidspunkt havde de over 350 forskellige computermodeller. Lige nu arbejder vi på at implementere SAP i vores polske forretningsenhed med 1.500 brugere. Når det kun er 5 ud af 30 it-medarbejdere, der taler tilstrækkeligt engelsk, så bliver tingene komplicerede. Vi planlægger at ansætte lokale forretningsorienterede projektledere for at få projektet forankret øverst i organisationen og sørge for, at alle forstår de risici og implikationer, som projektet indebærer."


Agilitet holder brugerne engageret
Elo Bromer og hans team eksperimenterer i øjeblikket med gradvist at introducere organisationen til mere agile metoder. For eksempel udvikles et nyt planlægningssystem i flere sprint-iterationer. Det er Elo Bromers erfaring, at agile projekter er lettere for brugerne at forstå, men også kræver, at de investerer flere ressourcer i opgaven. Hans erfaring er, at man aldrig skal undervurdere betydningen af at få brugerne til at forstå, hvordan ændringerne påvirker deres fremtidige arbejdsprocesser. Derfor skal du bryde alt ned for at gøre det mere håndgribeligt og konkret.

"En af de store fordele ved at arbejde agilt er, at brugerne er engagerede hele vejen igennem. Det gør det også lettere for dem at forklare deres præcise behov. De kan godt ønske at bevæge sig i en bestemt retning, men det er vigtigt at gennemgå en modenhedsproces, hvor du gradvist bliver mere specifik om, hvad der sker, og hvordan funktionaliteten bliver. Jeg tror, at mange brugere sætter pris på det, fordi det er lettere at forstå, end når du blot taler om det," siger Elo Bromer.


Digitale allierede
Danish Crown får ofte digital hjælp og inspiration fra eksterne partnere. I nogle tilfælde er det blot et spørgsmål om ekstra hænder, men i de fleste tilfælde søger Elo Bromer og hans kolleger nøglekompetencer og specialiseret viden.

"Når vi tager fat på en ny teknologi eller funktionalitet, så allierer vi os altid med eksterne partnere for at få det boost, der er nødvendigt for at lykkes. Både hvad angår viden, værktøjer og forståelse af emnet. For eksempel med implementering af SAP Banking, hvor vi i øjeblikket får assistance udefra. Og hvis vi ønsker at arbejde mere agilt, vil vi også få eksterne til at hjælpe os. Heldigvis er der en modenhed i markedet, der gør det nemt at finde partnere med den rigtige ekspertise."


Mand og maskine arbejder side om side
Når han kigger fremad, ser Elo Bromer meget potentiale i ’Industri 4.0’-teknologi som robotter, automatisering, AI og billedgenkendelse. For eksempel kan en kombination af AI og billedgenkendelse bruges til at evaluere kvaliteten af forskellige udskæringer og tildele bonus til operatørerne, der bliver aflønnet ud fra produktivitet.

"Vi er stadig en meget manuel industri. På et af vores danske slagterier har vi for eksempel 1.700 medarbejdere til at håndtere 100.000 grise om ugen. Der er et stort potentiale, både i forhold til at spare omkostninger, og fordi det bliver svært at rekruttere tilstrækkeligt arbejde i fremtiden. Så vi kommer til at se mere automatisering, primært i form af hybrider, hvor mand og maskine arbejder side om side. Af natur er kød lidt for uhåndterbart til, at en maskine kan klare det alene."

Elo Bromers bedste tips til den agile CIO

Skab et stærkt link til virksomheden, så ny teknologi bliver implementeret, ikke bare installeret. Et stærkt buy-in fra de involverede interessenter er afgørende for at få tingene til at fungere. Og det kan agile metoder være et godt værktøj til at opnå.

Håndpluk dine testpiloter. Sørg for at finde de rigtige mennesker med den rigtige holdning til at stå i spidsen for implementeringen af ny teknologi. Hvis du ikke sætter det rigtige hold, kommer du ingen vegne.

Vær villig til at træde på bremsen, hvis tingene begynder at gå galt. Når først problemerne viser sig, har de tendens til at blive større, ikke mindre

Digitale fakta om Danish Crown

  • Danish Crowns nye servicecenter i Krakow, Polen, vil blive fyldt med teknologi. Planen er at skabe et fuldt understøttet systemlandskab omkring Operations and Finance, der benytter Danish Crowns standardplatform som fundament, suppleret med tilpasset robotteknologi og automatisering.
  • Et nyt, avanceret efterspørgselsplanlægningssystem i Danish Crowns Pork-division udvikles ved hjælp af agile metoder og med stærk inddragelse på tværs af organisationen. Når systemet er fuldt implementeret, vil det fungere som en fælles platform, der giver det fulde overblik over både udbuddet af svin og efterspørgslen fra kunderne.
  • Danish Crown har datterselskaber i Danmark, Sverige, Storbritannien og Polen. Igennem de seneste to år har Danish Crown arbejdet med at standardisere it på tværs af alle otte forretningsenheder og hurtigt få nye faciliteter op i gear. De har nu mere end 2.000 servere på tværs af alle slagterier, med mere på vej.