Workers near electric tower
Energi & Forsyning

Digitale genveje til højere produktivitet

Der er mange digitale genveje til højere produktivitet for forsyningsvirksomheder. For eksempel ved at bruge Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) til at understøtte servicearbejde i felten. Eller ved at lade Robot Process Automation (RPA) tage sig af rutineopgaver og dermed frigive både tid og ressourcer til mere værdiskabende aktiviteter.

Bedre service med mixed reality
Fremskridtet inden for VR og AR har potentiale til fundamentalt at ændre både træning, uddannelse og servicearbejde i forsyningssektoren. VR-teknologien kan for eksempel erstatte nedskrevne SOP'er og give teknikeren i felten en visuel guide til hvordan servicearbejdet skal udføres.

Et eksempel er denne VR Field Service-løsning, som NNIT's partner Virsabi har bygget til MAN Energy Solutions. Her giver et særligt visir teknikeren præcise instruktioner om service af en dieselmotor, og lader ham samtidig have begge hænder fri til at udføre arbejdet.

NNIT og vores partnere, Microsoft, Virsabi and Delegate, kan rådgive jer om hvordan VR og AR kan anvendes til at skabe værdi i netop jeres forretning, og få jer sikkert gennem hele processen fra ideudvikling til færdig prototype.

Automatiser og effektiviser med RPA
I mange forsyningsvirksomheder er der et væld af procedurer og processer, der med fordel kan automatiseres helt eller delvist. Ved at anvende RPA kan medarbejderne få tid til andre opgaver, der både skaber mere værdi for forretningen og giver højere arbejdsglæde.

NNIT og vores partnere UiPath og 2021.AI kan hjælpe jer med at identificere de områder i jeres forsyningsvirksomhed, hvor der er den bedste business case for at anvende RPA. Vi kan rådgive jer på strategisk niveau, udføre proof-of-concept pilotstudier, evaluere potentialet og komme med anbefalinger om valg af teknologi og platform.