Rocket liftoff
Modstandsdygtig virksomhed

Enzymer og mikrober bliver suppleret med data i Novoymes

Med Mikael A. Ludvigsen, CIO & VP, Novozymes

Det digitale ambitionsniveau er højt i Novozymes, der bruger optimering, automatisering og digitalisering til at udvikle nye services, som understøtter biologiske løsninger, der kan reducere brugen af kemikalier.

I Novozymes er strategien ”Better business with biology” omdrejningspunktet for alle beslutninger – også dem, der handler om it. CIO Mikael A. Ludvigsen har sammen med sine kolleger ansvaret for at bidrage til forretningsstrategien, og det gør de blandt andet gennem et samarbejde, der har fokus på optimering, automatisering og digitalisering af virksomheden.

I princippet har Novozymes to afdelinger, der arbejder mod de samme mål, men i forskellige tempi og med forskellige dagsordener.

Samarbejde gør forskellen
På den ene side har Novozymes det ”klassiske” it-område, der driver den globale, mere operationelle del som stabilitet, performance og security, og på den anden side ’Digital Transformation’, som har fokus på hurtigt at kunne bringe nye datadrevne services til markedet.

– Vi kæmper for samme sag, og vi har samme strategi, hvor vi deler vores porteføljer og prioriteringer, siger Mikael A. Ludvigsen om de mål, som Novozymes har sat sig, når det gælder it og digital transformation.

Hans opgave er naturligvis at understøtte den daglige drift, men også at supplere til det værditilbud, der har gjort Novozymes til verdensførende i sit felt.

– Erfaringen er helt klart, at vi nu får det bedste fra to verdner, fordi vi simpelthen har mulighed for hver især at fokusere på en lidt smallere opgaveportefølje, samtidig med at vi arbejder mod samme mål, siger han om samarbejdet mellem de to områder.

At skabe en digital transformation er så grundlæggende, at hele firmaet må inddrages, og derfor er samarbejdet mellem særligt de to funktioner afgørende.

Novozymes(DK)

Transition eller transformation?
Digital transformation står altså højt på agendaen i Novozymes, men Mikael A. Ludvigsen lægger ikke skjul på, at der er tale om en lidt arbitrær størrelse:

– Vi har kæmpet med at få armene rigtigt rundt om digital transformation. For hvor går grænsen mellem transition og transformation? Hos os er forskellen nok, at digital transition er den løbende digitale udvikling af intern drift og processer, som vi vurderer og optimerer, og som lige så stille bliver peget i en mere digital retning. Modsat taler vi om digital transformation, når vi udvikler nye, digitale services og forretningsmodeller, som vi gerne vil engagere kunderne med – for eksempel ved hjælp af data.

Data og cloud i fælles front
Og netop data er et gennemgående tema for Novozymes:

– Data interesserer jo alle. Lige nu oplever vi dog, at data flytter sig fra at være et støtteprodukt til at være omdrejningspunktet for mange ting – ikke mindst i nye services, hvor vi med data kan vride mere værdi ud af vores kerneprodukter, forklarer Mikael A. Ludvigsen.

Novozymes kigger blandt andet på udviklingen af digitale produkter, der styrker værdien hos kunderne yderligere.

Den udvikling skyldes især, at langt mere data er flyttet i skyen og derfor er nemmere at tilgå:

– Hvor nogle medarbejdere tidligere brugte måske 80 procent af deres tid på selve dataindsamlingen, kan de nu bruge den samme tid på at analysere de data, som andre har sat intelligent sammen. Det betyder, at vi får langt mere indsigt og årsagssammenhænge, som vi kan arbejde videre med.

Digitale teams og innovativ kultur
De innovative, forretningsmæssige potentialer udspringer imidlertid sjældent fra it-området selv, men opstår på mange niveauer i organisationen. Mikael A. Ludvigsen beskriver en kultur, hvor alt ”bobler”, hvor der er højt til loftet, og hvor man forventes selv at løbe videre med idéerne:

– Først når idéen har haft mulighed for at modne en smule, binder vi tingene mere sammen og sætter dem ind i nogle definerede projektaktiviteter.

Projekterne bliver typisk løst i digitale teams, der både består af it og Line of Business – og er der tale om et markedsrettet initiativ, har salgsorganisationen en drivende kraft. Det sker i stigende grad efter agile metoder, som måske nok er bannerført af Novozymes-IT, men også er ved at få fodfæste blandt de medarbejdere, der ikke normalt arbejder agilt. Det digitale mindset rodfæster sig i organisationen. Ikke mindst fordi Novozymes med en ny administrerende direktør ved roret har foretaget en del reorganiseringer og etableret flere nye digitale teams.

Tværfaglig træning af cyberangreb
Ud over digitalisering, er cybersecurity et af de helt varme emner på Novozymes-CIO’ens bord. Han får dog opbakning fra direktionen, og det betyder blandt andet, at området er styrket med ressourcer og investeringer.

Novozymes lagde ud med en omfattende, ekstern 360 graders sikkerhedsvurdering, som har dannet udgangspunkt for de planer, der siden er sat i værk. Og så har de øget mængden af træning betragteligt fortæller Mikael A. Ludvigsen:

– Vi har forberedt os, og ikke bare med skrivebordøvelser, men i konkrete miljøer, hvor vi skal arbejde os tilbage fra et angreb. Det er vigtigt, at træningen ikke bare foregår i it-området, men sker med tværfaglig deltagelse fra blandt andre produktionsenheder, HR og kommunikation. På den måde ved alle, hvad de skal gøre – og vi skal ikke gøre det for første gang under et egentligt angreb.

For at sikre driften og åbne linjer, har Novozymes desuden etableret en out of band-løsning uden for sit normale netværk. Og så har de oprettet en sms-service, så de kan nå samtlige 7.000 brugere globalt via sms, hvis it-systemerne er nede.

Digitale facts om Novozymes

  • Ud over Novozymes-IT har organisationen også etableret en selvstændig enhed for digital transformation, der ikke skal arbejde med drift og sikkerhed, men kan holde bolden i gang på agile transformationsprojekter, samt flere digitale marketing teams.
  • Som supplement til det kompetente inhouse-team, samarbejder Novozymes med innovative start-ups – både i forhold til innovation, men også på for eksempel nye teknologier, hvor koncernen ikke har kompetencerne selv.


Mikael A. Ludvigsens bedste tips til den velforberedte CIO

  1. Fokusér og prioritér dine projekter. Agendaen bliver hele tiden større, og der bliver aldrig taget noget fra. Det er umuligt at eksekvere alt succesfuldt samtidigt. Hav værdi for øje; hvornår er noget værdifuldt, og for hvem.

  2. Fordel roller og ansvar på nye projekter helt fra begyndelsen. Husk, at et nyt produkt ikke bare skal scopes, men også udvikles, driftes og opdateres – og nogen skal have ansvaret i alle faser.

  3. Inden du investerer i nye projekter, er det en sund øvelse at lægge andre i graven. Ellers bliver din teknologiske gæld stor.