Resilient Company

Fremtidens organisation bygger på tillid og dynamisk tilpasning

Respondenterne i NNIT’s Forventningsbarometer 2021 forventer, at fjernarbejde og digitalt samarbejde er to af de COVID-19 krisetiltag, som fremover bliver en ny norm på arbejdspladsen. Men hvordan holder du sammen på en organisation, der befinder sig på tværs af tid og sted? Og hvordan øger man brugen af digitale værktøjer, uden at det går ud over medarbejdernes trivsel? Det ser vi nærmere på her.


COVID-19 har det seneste år løsrevet os fra den fysiske arbejdsplads og testet vores evne til at samarbejde på tværs af kanaler og tidszoner. Nye, digitale værktøjer har åbnet dørene til større fleksibilitet og autonomi på arbejdspladsen. Men de har samtidig udfordret vores sociale og sanselige kompetencer, der begge er vigtige for det gode samarbejde.

To ud af tre af deltagerne (69 procent) i NNIT’s Forventningsbarometer 2021 peger på, at etablering at et optimalt setup for fjern- og samarbejde er det it-initiativ, der står højest på virksomhedernes prioriteringsliste netop nu.

Men hvordan får man som organisation integreret de digitale værktøjer på en måde, så de ikke risikerer at slukke gnisten i medarbejdernes engagement, men i stedet bidrager med støtte, effektivitet og motivation?

Ifølge Brian Troelsen, der er Head of Market Intelligence and Partnerships i NNIT, ligger der en central opgave i at italesætte, hvad du som virksomhed aktivt gør for at imødekomme dine medarbejderes ændrede behov, der er opstået under COVID-19:

– Dit mandskab er din virksomheds primære brændstof. Derfor må du ikke undervurdere de mentale og fysiske konsekvenser, som COVID-19 har haft på deres velbefindende. Kommende medarbejdere vil givetvis begynde at spørge mere ind til, hvordan de ansatte blev behandlet under COVID-19, og hvad organisationen aktivt gør for at tilbyde et arbejdssetup, der tilbyder de bedste betingelser for at trives og blomstre i en ny hverdag.

Gentænk den attraktive arbejdsplads
Hele 80 procent af respondenterne i dette års Forventningsbarometer forventer, at fjernarbejde fremover bliver en ny norm på arbejdspladsen. Dette er ifølge Brian Troelsen en indikation på, at man som virksomhed bør gentænke den attraktive arbejdsplads i en post covid-setting:

– For mig at se er der et triple win i at stoppe op og gentænke, hvordan man kan udnytte de adfærdsændringer, som COVID-19 har forårsaget, til at skabe den mest attraktive arbejdsplads for både eksisterende og fremtidige medarbejderne, siger han og uddyber:

– For det første er der et centralt værditilbud i at kunne tilbyde medarbejderne mere fleksibilitet gennem hjemmearbejde. For det andet bidrager fleksibiliteten til en arbejdskultur, hvor autonomi, frivillighed og lyst danner grundlag for en arbejdsplads, der bygger på tillid. Ikke på magt og overvågning. Og for det tredje er der en økonomisk gevinst at hente – både for medarbejderne og virksomheden, fordi mere hjemmearbejde udløser nedsat transportforbrug (og -tid) og flere besparelser på det fysiske kontor.

Brug data som konstruktivt middel til øget trivsel
Fjernarbejde betyder øget digitalisering. Og øget digitalisering betyder flere data. Data, som ifølge Brian Troelsen kan bruges konstruktivt til at øge trivslen på arbejdspladsen:

– Som virksomhed kan du få værktøjer, der opsamler datapunkter omkring dine medarbejderes digitale adfærd. Måske ser du en tendens til, at mange lukker computeren og tager sig en velfortjent lur midt på dagen, fordi det gør dem mere produktive om eftermiddagen. Eller måske begynder mange arbejdsdagen tidligere derhjemme. Med disse data kan du som virksomhed tilpasse arbejdsdagen efter medarbejderens præferencer, der baserer sig på deres digitale adfærd.

Dog understreger Brian Troelsen, at man udelukkende skal tracke den digitale adfærd, hvis det kommer fra et godt og tillidsfuldt sted, og ikke fra et sted, hvor målet med indsatsen er at kontrollere og overvåge medarbejderne:

– Formålet skal være at tilbyde en arbejdsdag, der passer til den enkelte. Ikke at agere Big Brother. Husk: Den tillid, du som virksomhed udviser, betaler sig oftest altid tilbage i glade og loyale medarbejdere. Så husk at være bevidst og transparent omkring formålet med de data, du indsamler.

Digitale værktøjer kræver træning og tilvænning
Årets Forventningsbarometer viser også, at knap halvdelen af deltagerne (41 procent) har trænet organisationen i at anvende nye arbejdsmetoder for at understøtte agilitet og hastighed. Og med god grund. For det har aldrig været vigtigere at skærpe organisationens digitale kompetencer, hvis de skal bidrage til effektivisering og vækst og ikke ende med at blive en klods om benet:

– Et af de værktøjer, som mange organisationer har taget i brug under COVID-19, er Microsoft Teams. Desværre ser vi mange, der kun bruger omkring 30 procent af platformens tilgængelige funktioner. På den måde får de ikke det optimale udbytte, siger Brian Troelsen og fortsætter:

– Ofte går der også spildtid med at få lyden og kameraet til at fungere, og hvis man ikke ved, hvordan man deler en præsentation eller optager mødet, skal de andre mødedeltagere bruge tid på at hjælpe. Selvom det virker simpelt, skal man ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at træne organisationen i at anvende de digitale samarbejdsformer.

Heldigvis er der store gevinster at hente, hvis man som virksomhed mestrer de digitale discipliner. Og her er der ikke kun tale om værktøjer, der anvendes via computeren:

– Digitale værktøjer kan også være sådan noget som augmented og virtual reality, som kan bruges til at skabe forretningsmæssig værdi, selvom du ikke er fysisk til stede. Eksempelvis kan du med Microsoft HoloLens få udført et stykke arbejde af en medarbejder, mens du giver instrukser fra et andet sted i verden. På den måde bliver man som virksomhed uafhængig af fysisk samvær. Det er et værktøj, der i særdeleshed øger produktiviteten og styrker modstandsdygtigheden.

Styrk din dynamiske kompetencetilpasning
Det seneste år har ikke kun vist, at digitale samarbejdsformer er kommet for at blive. Det har også givet os en forsmag på, hvordan man som organisation skal være i stand til at tilpasse sig de konstante forandringer, der griber direkte ind i vores hverdag. Verden kræver nemlig mere end nogensinde dynamisk tilpasning, og kundernes krav om specialtilpassede løsninger skal modsvares af fleksible specialistkompetencer.

Og det kan ses af resultaterne fra årets Forventningsbarometer. Her fremgår det nemlig, at omkring hver tredje (37 procent) har foretaget reorganisering for at styrke deres modstandskraft.

– Efterspørgslen på agile teams, der kan sammensættes på fleksible måder, er steget markant det seneste år. Blandt andet vinder sådan noget som gig economy frem, hvor man ansætter løst tilkoblede medarbejdere, der arbejder for organisationen i en tidsbegrænset periode. Udfordringen er naturligvis at integrere dem optimalt i resten af organisationen, så alle får værdi af samarbejdet, siger Brian Troelsen og afslutter:

– Men overordnet er det sådanne ressourcer, der øger organisationens modstandsdygtighed, fordi de er rustet til at løfte kundernes opgaver på en hurtig og omkostningseffektiv måde – uden at gå på kompromis med kvaliteten af det arbejde, der bliver leveret.

Hvor langt er du nået på din digitale rejse mod øget modstandsdygtighed?
Du kan stadig deltage i NNIT’s Forventningsbarometer 2021. Ved at tage testen får du din egen score i digital modstandsdygtighed – og mulighed for at benchmarke sig selv med ni digitale ledere fra nogle af Danmarks største virksomheder. Tag testen her.