Infrastruktur og applikationer

Den modstandsdygtige virksomhed i 2021

Pandemien har ikke kun slået skår i virksomheders fremtidstro. Den har også åbnet deres øjne for, hvordan digitaliseringen kan være nøglen til øget tilpasning og konkurrenceevne. Her ser vi på fire tendenser, der kommer til at præge fremtidens it-forretningsmodel.


2020 vil i særdeleshed blive husket som forandringens år. Forandring i måden, vi omgås hinanden. I måden, vi driver forretning. Og ikke mindst i måden, vi ruster os til fremtiden.

Mange virksomheder kæmper lige nu for at holde skindet på næsen. Andre er ved at skitsere en ny strategi, der skal føre dem tilbage på vækstsporet. Fælles for dem alle er dog, at det kræver konstant innovation og dynamisk tilpasning at drive virksomhed og skabe nye forretningsmuligheder i 2021. For ingen ved, hvornår den næste krise rammer os, og hvordan den manifesterer sig.

Her ser vi på fire tendenser, der bliver afgørende for, at man som virksomhed fremover evner at bevare fodfæstet og drive en tilpasning klar og konkurrencedygtigforretning.

Det agile it-landskab
Længe før pandemien fik fat, var mange fremadskuende virksomheder begyndt at overveje at placere deres it-setup i skyen som en måde at sætte skub i deres digitale transformation. Det, der afholdt dem fra at komme i gang, var de gennemgribende ændringer, der uundgåeligt følger med en transition af den skala.

Men risikoen ved at rykke over i skyen har nu vist sig at blive overskygget af risikoen ved at lade være.
Lige siden pandemien er blevet en del af vores alles hverdag, har vi set en stor stigning i virksomheder, der rykker stadig flere data op i skyen – blandt andet gennem Microsoft Azure og AWS’ markedsledende platforme, som er de to primære cloud services, vi supporterer i NNIT. Fordelen ved brug af cloud-løsninger er, at de leverer større fleksibilitet, skalerbarhed og tilgængelighed, som gør det muligt at arbejde mere agilt og reagere hurtigere på markedets efterspørgsel – uden at gå på kompromis med datasikkerheden. Vi ser blandt andet, at Continous Delivery systemer som Azure DevOps og Jira bliver mere og mere anvendt, og vi kan se, at hvor NNIT’s DevOps-services før var for de få, supporterer vi nu som standard mange af vores kunder.

Mange virksomheder er også inden for det seneste år begyndt at standardisere og automatisere deres it-infrastruktur. På den måde kan de nemmere kontrollere, at både infrastruktur og applikationer opdateres og fornys i takt med den teknologiske udvikling såvel som de skiftende behov, der løbende opstår. Og man kan hurtigere rulle infrastruktur og applikations komponenter ud, hvor behovet er.

Kerneforretning bygget på data
Langt de fleste organisationer er i den seneste tid blevet rystet i deres forretningsmæssige grundvold, og med en ny hverdag, hvor selv den korte tidshorisont er usikker, er vi hos NNIT af den overbevisning, at fremtidens kerneforretning bygges op omkring data.

En af de tendenser, vi blandt andet ser lige nu, er et stigende behov for realtidssynkronisering af data mellem backend- og frontend-systemer, så man øjeblikkeligt kan reagere og handle på de ændringer, der opstår. Hvis du vil have det optimale ud af sit it-setup, er du som virksomhed nødt til at begynde at tænke mere som en softwarevirksomhed, så du har den viden, der skal for at kunne optimere, automatisere og standardisere dine it-processer og -arbejdsgange.

Data er også afgørende, når det kommer til den gode kundeoplevelse. Jo mere data, du som virksomhed har at arbejde med, jo bedre i stand vil du være til at tilpasse og optimere kundeoplevelsen. Men for at det kan lade sig gøre, skal medarbejderne være udstyret med de rigtige værktøjer – blandt andet gennem Microsofts Dynamics 365 og Powerplatform, der optimerer kvaliteten af samarbejdet og gør medarbejderne i stand til at performe år efter år.

Vi mener nemlig, at glade medarbejdere skaber glade kunder. Og glade kunder køber mere.

Modulær it-arkitektur
Vi har længe talt om Micro-services og observeret en trend, hvor container-platforme som Kubernetes og Openshift er blevet modnet og mere mainstream i vores kunders infrastruktur.

Tankegangen bag Micro-services og modulære it-arkitekturer har hen over de seneste par måneder været i stor vækst, og vi ser, at flere og flere virksomheder tager principperne bag det modulære til sig på både organisatorisk og infrastrukturelt niveau.

Fordelen ved en modulær opsætning, er, at du kan skifte til et ”Design for Legacy”-princip, hvor du løbende kan tilføje eller erstatte et eller flere moduler uden at påvirke resten af dit it-system. Det gør virksomheder, der bevæger sig denne vej, langt mere modstands- og tilpasningsdygtige til fremtidige muligheder, som den nuværende lynhurtige it-udvikling kræver.

Vi ser blandt andet, at integrationsplatforme sammen med container-teknologier såvel som API-services, alle øger fleksibiliteten og sikkerheden som de nye grundsten i fremtidens virksomheder .

Øget cybersikkerhed
På trods af, at covid-19 har givet mange virksomheder det skub, der skulle til for at accelerere den digitale transformation og høste gevinsterne af digital omstilling, er der en bagside af medaljen.

For med øget digitalisering er sandsynligheden for at blive ramt af et cyberangreb gået fra sandsynligt til uundgåeligt. Som modstandsdygtig virksomhed skal man derfor ikke bare kunne modstå angreb. Man skal også hurtigt kunne identificere og reagere på truslerne i det øjeblik, de opstår.

Et nyttigt redskab i denne sammenhæng er kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML), der i fremtiden identificerer cyberandgrebets adfærd frem for fingeraftryk .

Det vil ikke bare muliggøre en langt bedre identifikation. Det vil også gøre det nemmere at forudsige ”næste træk”, således at automatiserede eller manuelle aktionsplaner hurtigt kan eksekveres.