Rocket liftoff
Modstandsdygtig virksomhed

Ny strategi sender Danish Crowns it-ambitioner i vejret

Med Elo Bromer, CIO, Danish Crown

På toppen af en ny forretningsstrategi har ambitionerne for it fået et gevaldigt boost i Danish Crown. Mindre fokus på cost, mere fokus på forretningsudvikling – men uden at gå på kompromis med drift og modstandsdygtighed.

It skal være en enabler. Sådan lyder de klare toner fra den danske slagterigigant Danish Crown, hvor CIO Elo Bromer står i spidsen for at udvikle en ny it-strategi. Strategien står ikke alene, men bygger oven på en ny forretningsstrategi, der skal understøtte en bevægelse væk fra decentral styring mod en større grad af fællesskab gennem øget centralisering.

– Det helt klare mål i den kommende tid er at skabe en stærkere Group-approach på tværs af alle forretningsområder. I min afdeling betyder det, at vi skruer markant op for ambitionsniveauet for it og digitalisering, forklarer Elo Bromer.

Han påpeger, at Danish Crown historisk set har fokuseret på it som et instrument til omkostningsbesparelser, men i den nye it-strategi vil vi satse mere på it som et forretningsudviklende aktiv. Derfor arbejder han og hans team med at fremme digitalisering over hele linjen.

Automatisering løser rekrutteringsudfordringer
Ét af de steder, hvor den nye it-strategi er ved at manifestere sig, er på Danish Crowns mange fabrikker. Over de seneste år er det blevet stadigt sværere for Danish Crown at tiltrække arbejdskraft, og derfor kan fabrikkerne nu se frem til et gevaldigt investeringsboost til blandt andet automatisering med robotter.

Men også på administrativ it vil Danish Crown sætte damp under digital transformation. It-afdelingen arbejder især med at skabe merværdi i eksisterende processer – blandt andet ved at understøtte salg og styrke transparensen i organisationens løbende performance.

– Hurtige data og digitale dashboards betyder, at vi som organisation kan reagere hurtigt på udsving i både salgsprocessen og i produktionen. Vi kan simpelthen kigge fremad i stedet for bagud, pointerer Elo Bromer.

Danish Crown(DK)

”Fri leg” udfordrer standardisering
I Danish Crown er ambitionen for it drevet af topledelsen, der er på en klar mission for at styrke gruppeperspektivet på tværs af organisationen. Hvor Elo Bromer og det øvrige team i it-afdelingen tidligere nærmest agerede som et internt konsulenthus, der servicerede seks forskellige kunder, bliver indsatsen nu langt mere strømlinet:

– Et fælles it-fodslag er en klar strategi, der kommer fra topledelsen. For at agere effektivt, er der simpelthen behov for et vist niveau af it-standardisering, men tidligere havde vi ikke mandat til mere end anbefalinger ud til datterselskaberne. Idéen om ”fri leg” er god i teorien, men betyder i praksis, at det er rigtig svært at skabe konsensus og styre forretningen i én samlet retning.

Med et stærkere mandat fra topledelsen i ryggen skaber it langt mere værdi for sine investeringer:

– Nu går hele organisationen i takt, og vi kan udnytte vores ressourcer bedre, uddyber Elo Bromer.

Virtuelle samarbejder og tv-reportager
De fælles koncernstandarder viste allerede deres værd, da Coronavirus i foråret 2020 sendte alt det administrative personale hjem:

– På grund af den mere centraliserede strategi, havde vi allerede investeret massivt i en fælles platform, og det betød, at vi nærmest var køreklar fra dag ét på vores hjemmekontorer. Vi skulle blot hive det sidste udstyr hjem og klæde folk på – og så kørte det faktisk upåklageligt. Vi oplevede nogle små udfordringer de allerførste dage, hvor Teams og Skype var pressede, men ellers har vi faktisk ikke haft udfald, fortæller Elo Bromer.

Faktisk har nedlukningen været med at skubbe på det digitale mindset i Danish Crown.

Virtuelle møder kan ikke erstatte alle ”klassiske” møder, men der er ingen tvivl om, at der ligger nogle spændende muligheder i at holde møder online. Danish Crown er et andelsselskab, og blandt andet er de ellers store repræsentantskabsmøder rykket online med tv-lignende reportager med studieopsætning og professionel optagekvalitet. Eventet bliver delt live, og deltagerne kan stadig interagere med hinanden og stille spørgsmål. På den måde bliver oplevelsen langt mere spændende at følge, end hvis det foregik traditionelt foran et Teams-kamera.

– Det gælder om at udnytte de kommunikationsveje, der er – også selvom det ikke er optimalt. Vi får det til at fungere, siger Elo Bromer.

Modstandsdygtighed under turbulente markedsvilkår
Det er langt fra første gang, at Danish Crown har navigeret sig sikkert gennem et stormvejr. Som global spiller i fødevareindustrien, er koncernen vant til at få slag, når der opstår kriser rundt om i verden. Om det er afrikansk svinepest, Brexit eller et europæisk marked presset til det yderste af overudbud, har Danish Crown bevist, at de er gode til at komme igennem turbulens ved at adaptere til de nye vilkår.

– Selvom vi er ambitiøse, bevæger vi os aldrig ud på alt for dybt vand. Det gælder for hele forretningen, at vi ikke presser os selv mere, end det kan bære – og det gælder altså også for it. Vi satser på afprøvet teknologi, og vi læner os op ad best practice. Og så har vi meget fokus på, at vi ikke bare skal installere, men også implementere it. Vi er altså vant til at have godt fat i vores organisation – og det gør det alt andet lige nemmere at styre den i ny retning, hvis markedsvilkårene pludselig forandrer sig, forklarer Elo Bromer.

Han pointerer derfor også, at kontrol ikke står i modsætning til agilitet. Men dog ser Elo Bromer ind i en fremtid, hvor han og resten af it-afdelingen i Danish Crown vil skrue lidt op for risikovilligheden og afprøve nye teknologier som for eksempel blockchain, der aktuelt afprøves i den kinesiske del af organisationen.

– Men det kan vi også kun fordi, alt det grundlæggende er på plads og fungerer, understreger han.


Digital facts om Danish Crown

  • Den ny it-strategi i Danish Crown er udviklet med afsæt i koncernens overordnede forretningsmål for at sikre konsensus og en fælles retning. It er der for organisationen – ikke omvendt.
  • I Danish Crown er det en kerneopgave for it at drive en service og support-funktion. På en medarbejders første dag skal hele det digitale setup være på plads til at modtage den nye kollega. Det handler simpelthen om den gode Employee Experience.

 

Elo Bromers bedste tips til den velforberedte CIO

  1. Husk at holde it utrolig tæt på forretningen, når du er på en digital transformationsrejse. I skal løbende forventningsafstemme, så it kan bidrage der, hvor det for alvor rykker noget. 

  2. Find nogle gode projekter, som skaber synlighed med gode resultater – så kan I ”trutte lidt i trompeten” og positionere it i organisationen. Det er altså vigtigt.

  3. Få basis på plads, udvikl en god servicekultur og en drift, der bare kører – det giver dig legitimitet til at køre mere forretningsudviklende projekter. Ingen lytter til it-afdelingen, hvis deres PC ikke fungerer.