Stars in sky at night
Modstandsdygtig virksomhed

AI sætter det bedste COWI-hold på tværs af kloden

Med Jerrik Bagger Sørensen, CIO, COWI

I COWI er medarbejdernes viden og erfaring den vigtigste vare på hylden. Det gælder om altid at kunne stille med de rette kompetencer, og det sker blandt andet via digitale AI-systemer, fortæller CIO Jerrik Bagger Sørensen. Den rådgivende ingeniørvirksomhed planlægger desuden at oprette sit eget data science-akademi.

Som rådgivende ingeniørvirksomhed lever COWI af at levere viden og rådgivning om alt fra byggeri af sygehuse til national infrastruktur. Men hvis en af COWIs nøglemedarbejder bliver syg eller på anden vis forhindret i at udføre sit arbejde, så går projekterne i stå. Derfor er en af de vigtigste opgaver for COWI’s CIO, Jerrik Bagger Sørensen, at sørge for at stille digitale værktøjer til rådighed, der kan finde en ny medarbejder med samme kompetencer. Også selv om det kan betyde, at opgaven flytter fra Indien til Polen eller et tredje land.

– Vi kører en it-strategi med to kompetencecentre, et i Lyngby og et i Villinus i Litauen, hvor alle kompetencer er nogenlunde lige fordelt, så der er spredning af risikoen. Hvis begge organisationer bliver ramt samtidigt, så har vi en stærk partnerstrategi med udvalgte partnere, der indgår i beredskabet som buffer, forklarer Jerrik Bagger Sørensen.

COWI’s digitale værktøjer kan blandt analysere medarbejdernes CV’er ved hjælp af Natural Language Processing og AI, der fjerner sprogbarrierer. På den måde kan systemet hurtigt finde alle dem, der for eksempel har arbejdet med jordbundsanalyser eller broer. Herefter kan værktøjet bruges til at præsentere medarbejdernes profiler for kunderne. Det giver hurtigere tilbud og projekter bemandet med relevante ressourcer, hvilket er essentielt i en branche, hvor hastighed er et vigtigt konkurrenceparameter.

Støvsugede Chennai for mobilt bredbånd
Når der er sat det rigtige hold, kan opgaven som regel udføres uafhængigt af geografiske begrænsninger. COWI har de seneste 3½ år arbejdet på at forbedre mulighederne for øget mobilitet. Det fik de stor glæde af, da det i forbindelse med corona blev nødvendigt at gå fra 500 til 7000 remote users på få timer. Den største udfordring var at sikre, at alle medarbejdere havde en stabil internetforbindelse, hvilket i nogle tilfælde krævede kreative løsninger.

– På de indiske kontorer i New Delhi og Chennai sendte vi folk ud for at købe alt, hvad der var at opdrive af mobilt bredbånd. Til gengæld er vores sikkerhed knyttet op på den enkelte enhed. Vi beskytter endpointet, så medarbejderne ikke er afhængige af at køre på vores eget netværk.

Som mange andre virksomheder har COWI også konstateret, at det sagtens kan være effektivt at arbejde hjemmefra. Jerrik Bagger Sørensen forventer da også, at en permanent øget andel af hjemmearbejde vil gøre det muligt at reducere antallet af kontorpladser med cirka 20 procent over de næste 3-5 år. Selv med en forventet medarbejdervækst kan det hænge sammen, hvis alle i gennemsnit arbejder hjemme to dage om ugen. Det omfatter også en ny standard for kundekontakt.

– Lektien er, at vi sagtens kan være tætte med kunderne på afstand. Helt fra begyndelsen tog vi en beslutning om, at i hvert eneste projekt skulle alle, både projektlederen og hver enkelt medarbejder, være i kontakt med kunden mindst en gang om ugen.

Værdien af fleksibiliteten og modstandsdygtigheden i COWI er ikke til at tage fejl af. Mens det europæiske marked for rådgivende ingeniørydelser generelt er faldet kraftigt, så er COWI kommet overordentligt godt igennem året, alt taget i betragtning. Nu gælder det om at fastholde den gode udvikling og stærke ordre-pipeline.

Klar governance for den digitale transformation
Som ramme for nye digitale initiativer har COWI etableret et Group Digital Transformation Team, hvor både direktionen og Jerrik Bagger Sørensen sidder med. I teamet er der desuden en række digital directors, der samler ideer op fra afdelingerne.

– Ansvaret for vores digitale innovation er bevidst placeret i forretningen og ikke i it. Men vi er med fra begyndelsen til at rådgive og vurdere, om en idé er mulig. I det hele taget kører vi med en klar governance for, hvad der skal videre til proof of concept og drift, der gør at vi kan skalere hurtigere, fortæller Jerrik Bagger Sørensen og fortsætter:

– I mange tilfælde er forskellige opfattelser den største barriere, både internt og eksternt. Det er svært at sælge fremtidssikrede ideer ind til kunder, der ikke er modne nok til at indse, at et projekt, der er 1 million dyrere, hurtigt er tjent hjem på drift. Indadtil er der ofte forskellige opfattelser af, hvad digitalisering egentlig dækker over. Er det for eksempel digitalisering at automatisere interne processer eller at skabe grundlag for nye indtægtskilder, der kan rykke os fra timesalg til abonnements-ydelser?

COWI(DK)

Digitale akademier sikrer fødekæden
For yderligere at styrke det digitale og agile mindset i koncernen opererer COWI med deciderede digitale uddannelsesspor, som er forankrede på linjelederniveau. Her er der allokeret tid til, at medarbejderne kan deltage i initiativer drevet af det digitale innovationsteam.

Generelt har COWI ikke de store problemer med at rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette it-kompetencer. Dog forventer Jerrik Bagger Sørensen, at det bliver sværere og sværere at få de rigtige ressourcer inden for data science. Derfor gør COWI en ekstra indsats for at opbygge talentmassen på dette område.

– For tre år siden oprettede vi et BIM-akademi (Building Information Management) i Indien, og vi planlægger at etablere et data science-akademi efter samme koncept i et andet land for at sikre fødekæden. De folk, som vi har haft gennem BIM-akademiet, har vi haft stort held med at fastholde efterfølgende, og det samme forventer vi for data science.

Digitale facts om COWI

  • COWI bruger it og digitale spor til at understøtte resten af forretningens fokus på bæredygtighed. Et konkret eksempel er en database, der viser CO2-belastning på de forskellige materialer i forbindelse med projektering af byggerier. Databasen fungerer som et dialogværktøj, der er koblet op mod de 17 verdensmål. Hermed kan COWI hjælpe kunderne med at fokusere på de verdensmål, der giver bedst mening.
  • Et it-grundprincip i COWI er “Cloud first, when feasible”. Det sidste er vigtigt, for det må aldrig være cloud for clouds skyld. Brugen af cloud er afgørende for den risikospredning, der gjorde COWI i stand til hurtigt at omfordele ressourcerne i forbindelse med hjemsendelsen af medarbejderne.
  • I løbet af de seneste år er COWI i stor stil gået væk fra omfattende skræddersyede løsninger og satser i stedet på standardsystemer. Det har været en væsentlig del af den øgede agilitet i organisationen.


Jerrik Bagger Sørensens tips til den modstandsdygtige CIO

  1. Overlad den forretningsmæssige innovation til forretningen, og lad it være en aktiv medspiller. Dem med den kundenære kontakt skal drive det, og it skal spille sig tæt på.

  2. Hav en kommunikationsekspert i it. En, der i lægmandssprog formår at fortælle om nye tiltag på alle platforme. Det er en del af medarbejdernes arbejde at sætte sig ind i, hvilke nye initiativer der er på vej. Derfor er det vigtigt, at it kan kommunikere.

  3. Husk at sikre governance. Innovation er fantastisk, men det er lige så vigtigt at kunne slå idéer ihjel, hvis de ikke er kommercielt bæredygtige.