EXPECTATION2020 B
Digital at Scale

Lundbeck er klar til næste digitale kvantespring

I Lundbeck har det digitale fået sin egen del af forretningsstrategien, fortæller CIO Claus Thomson. Det giver et bedre fundament for at vurdere og beslutte, hvordan teknologi kan forbedre, forandre og beskytte pharma-virksomheden.

Digitaliseringen sætter sine spor overalt i Lundbeck. Alene i løbet af det seneste år er der både føjet en dedikeret cloud-afdeling og en data science-afdeling til organisationsdiagrammet i IT. Og i pharma-virksomhedens strategi tilføjes et nyt digitalt fokus for at skabe et solidt fundament at træffe beslutninger om nye digitale initiativer på.

Det nye digitale strategielement er forankret i afdelingen for forretningsudvikling – med en repræsentant fra hver af Lundbecks forretningsråder og understøttet af et digitalt råd faciliteret af CIO Claus Thomsens organisation. Og der bliver nok at tage fat på.

"Lige nu kører vi omkring 80 forskellige digitale initiativer fordelt på hele vores værdikæde. Fra back-end-løsninger over R&D til customer experience. Det er alt lige fra klassiske chatbots, en ny voice-applikation til det kinesiske marked og nye måder at bruge data på. For eksempel har vi en digital løsning, der ved hjælp af offentligt tilgængelige data viser, hvor i verden det er billigst at rekruttere deltagere til kliniske forsøg", siger Claus Thomsen.

Science-kultur møder tech-kultur
Hovedparten af de igangværende initiativer handler om at forbedre eksisterende forretningsprocesser og nedbringe omkostninger. Kun i et fåtal af tilfældene er der lagt op til at forandre Lundbecks grundlæggende forretningsmodel, hvor det fysiske lægemiddel fortsat er i centrum. Et eksempel på et digitalt supplement til Lundbecks lægemiddel er digitale services, der understøtter den måde, patienterne tager lægemidlerne eller håndterer deres sygdom på. Der er flere årsager til, at hovedfokus for digitalisering fortsat er på kerne-forretningsprocesser, forklarer Claus Thomsen:

"Dels er det meget reguleret, hvor meget og hvordan vi må have kontakt med patienterne; dels er nogle af vores science-folk lidt skeptiske i forhold til mulighederne for at kombinere biologi og teknologi som bidrag til helbredelse og øget livskvalitet. Men holdningerne rykker sig – særligt blandt den yngre generation af læger, der ofte også har en større digital forståelse. Der er dog også andre, mere lavpraktiske forretningsmæssige overvejelser, der gør sig gældende".

"Vores kerneprodukt er fortsat baseret på en tablet eller injektion, som patienten skal indtage for at få det bedre. Så vores produkter er fysiske – ikke digitale. Udvikler vi digitale tillægsservices, kan de potentielt bruges af konkurrenters kopiprodukter. Derfor skal vi overveje, hvordan vi investerer i digitale supplementer til lægemidler, hvis patent på et tidspunkt udløber", siger Claus Thomsen.

Interne innovation-startupseminarer
Lundbeck benytter sig af et bredt økosystem af digitale partnere og leverandører. Blandt andet afholder Lundbeck med jævne mellemrum interne innovation-startup-dage, hvor startups bliver inviteret ind for at præsentere deres idéer for medarbejdere fra alle dele og niveauer af Lundbeck.

"Hver startup har 15 minutter til at pitche deres idé. Bagefter samles folk i grupper for at diskutere oplæggene og arbejde videre med idéudvikling. Disse dage har været med til at sætte det digitale på agendaen og få folk til at tale sammen på helt nye måder, ligesom det sætter vores partnere i et nyt lys. Nogle idéer dør hurtigt, mens andre udvikler sig", siger Claus Thomsen og fortsætter:

"Det handler om at udnytte folks styrker. Startup- partnerne er rigtigt gode til at være kreative og bygge prototyper. Men når idéen er testet, er det ikke dem, der skal drive den videre. Her har vi selv bedre forudsætninger for at skalere til drift og sikre compliance. Internt i Lundbeck er der ingen mangel på frivillige, der gerne vil være med til at teste nye teknologier. Faktisk kan velvilligheden af og til udgøre en positiv udfordring".

"Nogle gange vil folk gerne bringe sig selv på banen som digitalt lead, fordi det lyder godt og spændende. Så bliver den faglige, teknologiske debat let blandet med politik, og der kan opstå lidt uenighed om, hvor ejerskabet af det digitale projekt skal ligge. Men det er et luksusproblem, at der er så mange, der melder sig. Det er positivt for Lundbeck, at vores medarbejdere har motivation og appetit på at udvikle og afprøve digitale muligheder".

Nye og gamle digitale trusler
Et enkelt hensyn overskygger alle andre på den digitale front: Sikkerhed! Lundbecks bestyrelse og topledelse har et stærkt fokus på sikkerhed – et fokus, der kun øges.

"Sammen med energi- og telebranchen er sundhedssektoren et af de mest udsatte områder for cybertrusler lige nu. Så der er en stor villighed fra ledelsens side til at prioritere sikkerhed i alt, hvad vi gør. Industrispionage og cyberkriminalitet er de største trusler for sundhedssektoren. Og Lundbecks globale markedstilstedeværelse øger kompleksiteten både i forhold til trusler og vores måde at sikre blandt andet vores data på. Vi mærker også tydeligt, at de cyberkriminelle er blevet mere aggressive og udspekulerede, for eksempel i forhold til svindelforsøg", siger Claus Thomsen.

 

Digitale facts om Lundbeck

  • I løbet af de seneste 10 år har Lundbeck bevæget sig væk fra selv at udvikle egne løsninger og har i dag forholdsvis lidt reel udvikling. Infrastrukturen består af en række standardpakker, og hvis der skal afprøves og udvikles noget nyt, forgår det typisk som agile projekter med AWS eller Azure som platforme.
  • Lundbeck eksperimenterer med at anvende VR i stedet for nedskrevne standardprocedurer, når medarbejderne skal uddannes i nye procedurer. Det har blandt andet den fordel, at VR tilfører et visuelt element, som kan vise metoder eller koncepter, der kan være vanskelige at beskrive på skrift.
  • Som pharma-virksomhed er et stærkt fokus på compliance en del af Lundbecks DNA. Her oplever Claus Thomsen et tydeligt skifte hos myndighederne i de seneste år. Hvor it-delen af compliance tidligere var stort set ikke eksisterende har myndighederne ansat it-specialister og kigger nu helt ned i detaljerne på løsninger, adgangsstyring mm.

 

Claus Thomsens bedste tips til den agile CIO

  • Find ud af, hvor digital virksomheden skal være, og hvilken rolle IT skal spille i den sammenhæng. Skal du som CIO være med helt fremme, eller have en mere tilbagetrukket og modtagende position? Med en tydelig definition af ITs rolle i virksomhedens digitalisering er din chance for succes bedre.
  • Vælg de rigtige folk til opgaven, både internt og fra dit økosystem. En agil og innovativ startup-virksomhed kan være en inspirerende partner, men mangle indsigt om drift og compliance i et GxP-perspektiv eller hvis løsningen skal skaleres.
  • Agilt er ikke automatisk bedre. Det skal give mening i forhold til løsningen og organisationen. I Lundbeck kører vi for eksempel ofte en hybrid projektmodel, hvor vi indarbejder agile elementer i klassiske vandfaldsprojekter. Indtil nu har vi kun i få tilfælde benyttet agile teams som organisationsform, men vi eksperimenterer med det.