Scaling data, school of fish
Digital at Scale

Fejl og mangler fanges i opløbet: COWIs digitalisering betyder mere gennemtænkte byggerier

I den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI er digitalisering tæt forbundet med mulighederne for at vinde de toneangivende opgaver i ind- og  udland. Det understreger CIO i COWI, Jerrik Bagger Sørensen, som blandt andet ser forbedrede, digitale værktøjer som virkemidler til bedre projektering af byggerier, hvilket gavner både kunden og COWI.


Siden sin etablering i 1930’ernes København har den danske, rådgivende ingeniørvirksomhed COWI om nogen sat et aftryk på verdens udformning. Alt fra hospitalsbyggerier i Norge, over nationalklenodiet Storebæltsbroen, til sanitetsinfrastruktur i Nairobi finansieret af Verdensbanken er blevet udformet fra et COWI-skrivebord. Men hvis virksomheden også i fremtiden skal vinde de toneangivende projekter, så kræver det, at COWI lykkes med de igangværende digitale indsatsområder, forklarer CIO Jerrik Bagger Sørensen.

Vindere tænker fremad
Selve markedet for rådgivningsydelser er ifølge Jerrik Bagger Sørensen ikke kendetegnet ved en særlig høj grad af digitalisering – og det er bestemt ikke præget af digitale first movers.

"Ser vi bredt på markedet, så er vi meget godt med på globalt plan, men rådgivningsbranchen er traditionelt ikke blandt de mest digitalt modne. Både for os og resten af branchen ligger den store driver i områder som BIM (building information management, red.), der er ret essentielt," lyder det fra Jerrik Bagger Sørensen.

Et glimrende eksempel er COWIs seneste hospitalsbyggeri i Norge, hvor virksomheden byggede en 3D-model af en operationsstue. Her blev hospitalspersonalet inviteret ”ind”, så de kunne give input og forslag til forbedringer. Den ene øvelse betød, at COWI endte med at flytte 50 procent af installationerne i stuen, da de ikke matchede slutbrugernes behov. Brugen af BIM-løsninger betyder dermed, at COWI for eksempel kan udnytte hospitalspersonalets praktiske viden til at fange uhensigtsmæssige løsninger langt tidligere i forløbet. Og muligheden for at anskueliggøre projekter og løsninger bliver ifølge Jerrik Bagger Sørensen nøglen til at sikre projekter fremadrettet.

"Da vores kunder primært er de byggeansvarlige hos institutionelle organisationer som Verdensbanken og forskellige regeringer rundt om i verden, så taler vi generelt om kæmpe beløb, som skal investeres i projekter i de kommende år. Vores evne til at kigge fremad og anskueliggøre, hvad projektet omfatter, hvordan det er udformet, samt at det matcher de reelle behov hos slutbrugeren, er derfor i høj grad afgørende for vores muligheder for at vinde et projekt. Tilføjer vi fremskrivninger i form af klima, vand og miljø, så står vi pludselig med et rigtigt stærkt kort på hånden".

Digital transformation er et spørgsmål om kultur
Ifølge Jerrik Bagger Sørensen skal den digitale transformation og skalering af COWIs forretning dog ikke udelukkende drives af en portefølje af smarte, nye værktøjer.

"I min optik handler digital transformation om kultur mere end om, hvad der foregår i maskinrummet. Hvis ikke du har medarbejderne med, så kan du ikke gennemføre en vellykket transformation – og så kan du glemme alt om at høste eventuelle innovative gevinster".

Én måde at forankre den digitale strategi på er gennem såkaldte ”fyrtårnsprojekter”, hvor COWI globalt opmuntrer sine medarbejdere til at afprøve og udtænke nye innovative løsninger – også selvom succes ikke er givet på forhånd.

"Vi afviklede for nyligt vores ”digital days”, hvor medarbejdere fra hele verden, uanset aldersgruppe eller jobbeskrivelse, kunne pitche deres ideer. Det blev til i alt 120 ideer, hvor mange drejede sig om forskellige slags optimeringer, men også om nye forretningsområder, fortæller Jerrik Bagger Sørensen og fortsætter:

"Vi ser på det, på samme måde som en investeringsfond. Hvis 1 ud af 10 projekter bliver til noget, og dét ene projekt for eksempel giver nye revenue streams eller nye typer samarbejder eller giver øget effektivitet, så er det en succes. Og ledelsen er helt med på den målsætning, fordi vi arbejder med en fail fast-politik, så den ene gode løsning først skaleres, når vi har bevist pilotens levedygtighed".


Digitale assistenter til projektlederne
COWI satser blandt andet på cloud-løsninger for at dreje virksomheden i en stadig mere digital retning. Men Jerrik Bagger Sørensen understreger, at ikke alting skal i skyen for enhver pris.

"Vi kører “fit to project” og “cloud first when feasible”. Det skal ikke være et blindt valg af cloud, men give mening på lang sigt. Du skal ikke vælge cloud for at spare penge, men for at kunne skalere op og ned på relevante processer efter behov. Du kan sammenligne det med at gå på en rulletrappe, hvor du nogle gange følger strømmen, mens du andre gange skal kunne geare op og sætte tempo på – hvis ikke det giver en kostoptimering, så har du ikke forhandlet prisen godt nok fra starten".

Jerrik Bagger Sørensen forventer blandt andet, at skaleringsmulighederne i cloud kan styrke COWIs brug af kognitive assistenter, der skal hjælpe projektlederne med at optimere de mere end 14.000 projekter, som COWI årligt arbejder på i hele verden.


"Meningen er, at det skal hjælpe projektlederne i deres beslutningsproces. Eksempelvis kan de fremhæve, at andre projekter med ebit-margen over gennemsnittet brugte en bestemt metode som god praksis. Eller assistenten kan udvælge den nødvendige information i en specifik situation, så projektlederen ikke skal bruge ressourcer på at afdække informationsbehovet. Det kan også styrke vores risikoscreening, da assistenten kan strukturere projektet og sikrer, at alle valg træffes i den rette rækkefølge. I sidste ende skal det gøre projektledernes arbejde mere intuitivt og meget lettere".

 

Digitale facts om Cowi

  • COWIs innovationsarbejde er i høj grad centreret omkring digitale units, som for tiden fokuserer på udviklingen af nye metoder og arbejdsgange i forhold til blandt andet BIM (building information management, red. De digitale enheder består af medarbejdere fra forskellige afdelinger, hvilket sikrer, at digitale initiativer er forretningsdrevne og kvalificerede.
  • COWI indgår i samarbejder og joint ventures med en række mindre, agile tech-virksomheder og innovative startups. Det giver den rådgivende ingeniørvirksomhed adgang til ’up and coming’ teknologier og nye værktøjer, som kan tilpasses COWIs forretningsområder.
  • Alle digitale projekter køres gennem en fail fast-model, hvor løsningen først skaleres, når pilotens levedygtighed er bevist – og en succesrate på 1/10 er mere end acceptabel. Derved holdes omkostningerne i bund, mens ledelsen bliver i stand til at acceptere, at majoriteten af projekter ikke kommer videre end projektstadiet.

 

Jerrik Bagger Sørensens bedste tips til den agile CIO

  • Sørg for at organisationen er klar til at tage imod forandringer. Involver it-afdelingen og lad dem udfordre tilgangen til projekt og kunder. Hvilken værdi skal eksempelvis en bestemt certificering som GDPR give kunden?
  • Kommuniker med kunden, så de forstår de digitale muligheder – det er helt essentielt. Når projektet først er etableret, så skal din organisation sikre, at I på alle led har en kontaktperson, som kan kommunikere i øjenhøjde med brugeren. Selvom chefen har købt ind på projektet, så er det brugerne ude ved kunden som skal gennemføre det.
  • Lad være med at læne dig tilbage på rulletrappen. Det er fint at satse på standardløsninger og strømlining, men hvis din organisation skal rykke sig, så skal I også kunne sætte i fart, når det kræves.