Scaling data, school of fish
Digital at Scale

Ambu tackler eksplosiv vækst med skarpere digitale arbejdsgange

Ambu er på kort tid vokset til en global virksomhed. Derfor har CIO Michael Skånstrøm fuldt fokus på at modne de interne processer, inden der kan sættes strøm til dem. Væksten er drevet af Ambus engangsendoskoper, som Michael Skånstrøm sammenligner med Software-as-a-Service.


Når en læge anvender et af Ambus endoskoper til at undersøge luftvejene på en patient, bliver proceduren understøttet af en lang række digitale hjælpemidler. Kamera, lys og elektronisk billedbehandling gør det alt sammen lettere for lægen at udføre undersøgelsen hurtigt og til mindst mulig gene for patienten. Og fordi endoskopet kun anvendes én
gang, er risikoen for infektion fra andre patienter elimineret.

Men der er også andre fordele end nedsat infektionsrisiko ved Ambus endoskoper, forklarer CIO Michael Skånstrøm. Med engangsmodellen er lægerne nemlig altid sikre på at have den nyeste teknologi mellem hænderne.

"Den teknologi, vi anvender i vores endoskoper, udvikler sig meget hurtigt. Samtidig falder prisen på de forskellige digitale løsninger. Der er mange teknologier i et enkelt endoskop, og med engangsmodellen kan vi opdatere produktet, hver gang en af vores leverandører kommer med en forbedring. På den måde kan modellen sammenlignes med Software-as-a-Service, hvor du altid er sikret nyeste version, når du bruger produktet," siger Michael Skånstrøm, CIO i Ambu.


Innovation via Skype
Sundhedspersonale verden over har i stor stil taget ideen om engangsendoskoper til sig, og det har på få år betydet kraftig vækst for Ambu. Selv om Ambu blev børsnoteret tilbage i 1992, så er det inden for de seneste fem år, at væksten for alvor har taget fat, og forvandlet medicovirksomheden fra en mindre, europæisk virksomhed til en global spiller.

"Vores eksplosive vækst har gjort det nødvendigt med nye arbejdsgange. Du kan ikke længere nå dine kolleger ved at gå ned ad gangen – tingene er nødt til at køre i digitale flow. Udflytningen af produktionen gør, at Skype og andre digitale værktøjer er afgørende for at sikre sammenhængen mellem vores innovationsfolk og dem, der har ansvaret for at producere produkterne," siger Michael Skånstrøm.

Mere procesmodenhed, tak
Overgangen til digitale arbejdsgange kræver et grundigt forarbejde, der ofte begynder lang tid før, de digitale redskaber kommer på banen.

"Vores største hurdle er, at procesmodenheden mangler i nogle dele af i organisationen. Vi er nødt til at have en større forståelse for arbejdet med forretningsprocesser og få dem grundigt defineret, inden vi kan sætte strøm til. Low-cost-virksomhederne har i højere grad været pisket til at blive effektive gennem Lean og lignende tiltag. Vi kan bruge de samme teknikker til at øge vores kvalitet og reducere vores gennemløbstider", siger Michael Skånstrøm og fortsætter:

"Når vi har forretningsforståelsen bredt forankret og processerne på plads, så er det meget lettere at trække eksterne partnere ind. Så kan vi skalere og eksekvere meget hurtigere. Uden er det alt for ofte Tordenskjolds soldater, der er nødt til at være på projekterne. Derfor har vi også indført procesuddannelse som del af vores kompetenceudvikling".

Digital facts om Ambu

  • Som reguleret virksomhed i en branche med høje dokumentationskrav er mange af Ambus digitale projekter nødt til at køre i en klassisk vandfaldsmodel med klart definerede kravspecifikationer. Det betyder dog ikke, at Michael Skånstrøm og hans folk ikke kan tænke ud af boksen i de indledende faser. Her arbejder de ofte i uformelle ”sandkasser”, hvor de tester ideer, inden de kører dem over i de mere traditionelle modeller.
  • Ambu har en høj bevågenhed omkring it-sikkerhed, og status og planer på sikkerhedsområdet præsenteres regelmæssigt for bestyrelsen.
  • Ambu benytter sig i vid udstrækning af cloud. Michael Skånstrøm ser det som en stor fordel, at den relativt lille it-afdeling dermed ikke har behov for en del specifikke applikationskompetencer. Cloud har givet en væsentlig reduktion af kompleksitet i driften og meget høj driftssikkerhed. Dertil kommer, at en del løsninger, som Ambu har brug for, kun er tilgængelige i cloud.

 

Michael Skånstrøms bedste tips til den agile CIO

  • Kom ud i organisationen og brug mere tid på dine kolleger uden for it-afdelingen end indenfor. Det giver den bedste mulighed for at følge processerne, skabe modenhed og forme nye forretningsgange, som vi så kan sætte strøm til.
  • Hav en velassorteret værktøjskasse med digitale redskaber, der passer til de nye forretningsgange.
  • Hold styr på kerneydelsen. Innovationen går i stå, hvis der ikke er styr på den basale support og drift. Det er vigtigt at vise, at du kan levere og køre